SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Dodávatelia
Dodávatelia - Tepeľné a zvukové izolácie
Izolácie z minerálnych vláken
KNAUF INSULATION, s.r.o.
Železničný rad 24, 968 14 Nová Baňa

Tel.: +421 45 683 31 16
Fax.: +421 45 683 35 01
www.knaufinsulation.sk
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Isover
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 492 121 16
Fax.: +421 2 492 121 22
www.isover.sk
Izolácie z penených plastov a ostatné
AUSTROTHERM s.r.o.
Magnetová ulica 11, 831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 492 772 68
Fax.: +421 2 444 502 44
www.austrotherm.sk
MASTER PLAST s.r.o.
Veľkoúľanská cesta 1339, 925 21 Sládkovičovo

Tel.: +421 918 410 504
Fax.: +421 31 784 21 80
www.masterplast.sk
POLYFORM, s.r.o.
Terézie Vansovej 10, 065 03 Podolínec

Tel.: +421 52 439 12 14
Fax.: +421 52 439 12 15
www.polyform.sk
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Divízia Isover
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

Tel.: +421 2 492 121 16
Fax.: +421 2 492 121 22
www.isover.sk
CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus