SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Contact

         

Basic data of the company:


 

Name of the company: SOAS a.s.
Seat of the company: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka číslo 740/S

Bank connection: Slovenská sporiteľňa a.s.
Account number: 0302934482/0900
ICO: 36621102
DIC: 2020096496
IC DPH: SK2020096496
Phone: 048/472 22 00
Fax: 048/ 28 120 10, 28 120 11
E-mail: soas@soas.sk

 

 

CMS - prihlásiť
Company | SOAS a. s. members | Points of sale | Suppliers | Contact | About us
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus