SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Kontakt

               

Základné údaje o spoločnosti:


 

Názov spoločnosti: SOAS a.s.
Sídlo spoločnosti: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
  lokalita Belveder (nad plážovým kúpaliskom), budova IKM

Zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka číslo 740/S

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK32 1111 0000 0066 2527 2003
IČO: 36621102
DIČ: 2020096496
IČ DPH: SK2020096496
Telefón: 048/472 22 00
Fax: 048/ 28 120 10, 28 120 11
E-mail:

soas@soas.sk
 

 

CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus