SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Aktuálny rok
2018
Archív
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
SOAS

Napísali o nás

«späť
eurostav 6-2004

ETABLOVANIE SA NA TRHU
- základná úloha SOAS a.s. v prvom roku činnosti

Image

Vážený zákazníci,

Firma SOAS a.s. (Slovenská obchodná aliancia stavebnín) bola založená v septembri roku 2003 slovenskými firmami, ktoré dlhodobo podnikajú v oblasti stavebného priemyslu. Hlavnou činnosťou spoločnosti je nákup a predaj stavebného materiálu, pričom v súčasnom období zastrešuje nákup pre 34 predajných miest po celom Slovensku.
V obchodnom roku 2004 má SOAS zmluvne dohodnutú spoluprácu s viac ako štyridsiatimi výrobcami. Okrem tuzemských firiem pre SOAS dodávajú aj firmy z Rakúska, Českej republiky a Poľska.
Základnou úlohou SOAS-u v prvom roku pôsobenia bolo etablovanie sa na Slovenskom trhu. Spoločnosť je od svojho vzniku finančne silná, čo umožňuje investovať do zjednodušenia a zefektívnenia všetkých činností pri kúpe a predaji stavebných materiálov.
Navrhnutý systém komunikácie umožňuje dávať dodávateľom spätnú väzbu na jednotlivé aktivity a tak pružne reagovať na požiadavky trhu v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Základnou filozofiou spoločnosti je striktne dodržiavať svoju platobnú disciplínu, čo je dodávateľmi veľmi pozitívne prijímané.
SOAS a.s. už v prvom roku svojho pôsobenia dokázala svoju životaschopnosť a prínos pre svojich zmluvných partnerov. V ďalšom období spoločnosť plánuje rozvoj svojich aktivít – rozšíriť portfólio svojich dodávateľov, zvýšiť počet predajných miest, ako aj neustále zlepšovať vzájomnú komunikáciu medzi zákazníkmi a výrobcami.

Ing. Ľuboslav Belko
Generálny riaditeľ SOAS a.s.

CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus