SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Aktuálny rok
2020
Archív
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
SOAS

Napísali o nás

«späť
eurostav 6-2004

ETABLOVANIE SA NA TRHU
- základná úloha SOAS a.s. v prvom roku činnosti

Image

Vážený zákazníci,

Firma SOAS a.s. (Slovenská obchodná aliancia stavebnín) bola založená v septembri roku 2003 slovenskými firmami, ktoré dlhodobo podnikajú v oblasti stavebného priemyslu. Hlavnou činnosťou spoločnosti je nákup a predaj stavebného materiálu, pričom v súčasnom období zastrešuje nákup pre 34 predajných miest po celom Slovensku.
V obchodnom roku 2004 má SOAS zmluvne dohodnutú spoluprácu s viac ako štyridsiatimi výrobcami. Okrem tuzemských firiem pre SOAS dodávajú aj firmy z Rakúska, Českej republiky a Poľska.
Základnou úlohou SOAS-u v prvom roku pôsobenia bolo etablovanie sa na Slovenskom trhu. Spoločnosť je od svojho vzniku finančne silná, čo umožňuje investovať do zjednodušenia a zefektívnenia všetkých činností pri kúpe a predaji stavebných materiálov.
Navrhnutý systém komunikácie umožňuje dávať dodávateľom spätnú väzbu na jednotlivé aktivity a tak pružne reagovať na požiadavky trhu v jednotlivých regiónoch Slovenska.
Základnou filozofiou spoločnosti je striktne dodržiavať svoju platobnú disciplínu, čo je dodávateľmi veľmi pozitívne prijímané.
SOAS a.s. už v prvom roku svojho pôsobenia dokázala svoju životaschopnosť a prínos pre svojich zmluvných partnerov. V ďalšom období spoločnosť plánuje rozvoj svojich aktivít – rozšíriť portfólio svojich dodávateľov, zvýšiť počet predajných miest, ako aj neustále zlepšovať vzájomnú komunikáciu medzi zákazníkmi a výrobcami.

Ing. Ľuboslav Belko
Generálny riaditeľ SOAS a.s.

CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus