SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Aktuálny rok
2020
Archív
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
SOAS

Napísali o nás

«späť
Stavebné materiály 11,12-2006

SOAS: Dôležité je pokryť dopyt

Image

Na trhu so stavebným materiálom od roku 2003 pôsobí Slovenská obchodná aliancia stavebnín – SOAS. Zakladateľmi aliancie sú majitelia stavebnín s dlhoročnými skúsenosťami s podnikaním v tomto odvetví. Svoj pohľad na stavebný trh nám predstavil Ing. Ľuboslav Belko, generálny riaditeľ obchodnej aliancie SOAS a.s.

 

Vaša obchodná aliancia vznikla pred tromi rokmi ako prirodzený proces vo vývoji na trhu so stavebným materiálom. Čo združovanie jednotlivým členom prináša?

SOAS má ambície dlhodobého pôsobenia v oblasti stavebníctva a preto navrhnutý systém musí byť prospešný pre všetkých. Teda aj pre alianciu aj pre členov. Jednotliví členovia najviac oceňujú efektívny nákup a marketingovú podporu.

Aké podmienky musia spĺňať stavebniny, ktoré by sa chceli stať členom aliancie?

Systém našej aliancie je nastavený tak, aby do nej mohli vstúpiť menšie aj väčšie subjekty. Veľkosť nie je rozhodujúca. Potencionálny člen by mal skôr pochopiť našu filozofiu a byť serióznym partnerom. Musí dodržiavať platobnú disciplínu, serióznosť predaja a jeho firma musí mať ambíciu rastu. Pretože členstvo v aliancii nie je krátkodobá záležitosť, určité kritéria tu však sú. Na základe nich sa individuálne posudzujú jednotliví záujemcovia. V každom prípade naša aliancia je novým partnerom otvorená.

Máte lokality v ktorých prioritne hľadáte partnerov, alebo je vaše pokrytie natoľko rovnomerné, že nemáte preferované lokality?

Z dlhodobého hľadiska je našim cieľom etablovať sa vo všetkých regiónoch Slovenska. Najsilnejšie máme pokrytá stredné a východné Slovensko, a preto sa v prvom rade snažíme rozšíriť naše pôsobenie aj na západnom Slovensku.

Aká je spolupráca v aliancii, s akými problémami sa stretávate najčastejšie?

Vzájomná spolupráca je skutočne dobrá. Aliancia pôsobí na slovenskom trhu tri roky a jej založeniu predchádzali stretnutia, na ktorých sa formoval vznik a smerovanie aliancie. Naše vzťahy sú založené na partnerskej báze. Na utuženie vzájomných vzťahov organizujeme po obchodných stretnutiach kultúrne alebo športové neformálne akcie.

Aké služby musia dnes poskytovať stavebniny, aby boli konkurencieschopné?

Poskytovanie služieb a servisu vidím ako ďalšiu výraznú oblasť, ktorá sa dá rozvíjať. Predaj -to nie je len cena, ale aj to ďalšie, čo sa za tým skrýva. Keď stavebniny predajú zákazníkovi svoj tovar, tak zákazník musí mať istotu, že tovar má požadovanú kvalitu a bude dodaný načas. Naši členovia preto investujú do dopravy, aby sa tovar dostal k zákazníkovi v dohodnutom termíne. V tejto oblasti sú určite potrebné ešte ďalšie investície.

 

 

Akým spôsobom si vyberáte dodávateľov, aké faktory ovplyvňujú ich výber?

Na začiatku boli oslovení na spoluprácu dodávatelia zakladajúcich členov SOASu. Dnes si robíme analýzy jednotlivých komodít dodávateľov si vyberáme podľa obchodných podmienok a podľa vývoja na trhu. Prioritou v nasej stratégii je, aby sme v sezóne dostatočne pokryli dopyt a nemali sme problémy s dodávkou tovaru. Aj z tohto dôvodu máme na jednotlivé komodity viacerých dodávateľov. Druhým dôležitým faktorom sú náklady spojené s prepravou do jednotlivých regiónov, a preto zohľadňujeme aj regionálnu pôsobnosť výrobcov.

ASB 12-2006

Vážení obchodní partneri,

Image

firma SOAS a.s.( Slovenská obchodná aliancia stavebnín ) už tretí rok úspešne podniká v oblasti stavebného priemyslu. Hlavnou činnosťou spoločnosti je nákup a predaj stavebného materiálu.

Od svojho založenia firma postupne každý rok rozširuje svoje aktivity. V súčasnom období má aliancia 47 predajných miest po celom Slovensku a nakupuje od viac ako šesťdesiatich výrobcov a dodávateľov. Z hľadiska počtu predajní sa SOAS a.s. etablovala na najväčšiu firmu v oblasti distribúcie stavebného materiálu.

V máji tohto roka sme uviedli na trh výrobky pod privátnou značkou SOAS. Uvedenie výrobkov pod značkou našej firmy podporilo etablovanie aliancie aj u laickej verejnosti. V budúcnosti chceme prezentovať na slovenskom trhu aj ďalšie výrobky pod značkou našej aliancie. Na podporu predaja sme v tomto roku začali vydávať reklamné letáky. Pri ich návrhu úzko spolupracujeme s dodávateľmi, pričom v plnej miere akceptujeme ich obchodnú politiku. Celý miliónový náklad sa v priebehu niekoľkých dní distribuuje do všetkých domácností v oblastiach, kde pôsobia naši obchodní partneri.
SOAS aktívne pracuje aj v Združení obchodníkov so stavebninami Slovenska (ZOSS) a vo Zväze stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS).
Jednotliví členovia aliancie môžu participovať na medzinárodných aktivitách týchto združení, spolupracovať pri tvorbe legislatívy, ako aj zúčastňovať sa na pracovných stretnutiach v rôznych sekciách. Okrem pracovných aktivít sú veľmi obľúbené aj neformálne podujatia a stretnutia. SOAS a.s. v tomto roku vyhrala tretí ročník tenisového turnaja vo štvorhre o
„ Pohár prezidenta ZSPS“ .
V septembri tohto roku sme pripravili pre svojich partnerov stretnutie v Belianskych Tatrách.
Naša firma je otvorená ďalším obchodným partnerom. Z dlhodobého hľadiska má aliancia záujem pokryť všetky regióny na Slovensku. V súčasnosti prebiehajú rokovania s predstaviteľmi ďalších stavebnín, ktorí majú záujem stať sa členmi SOAS. Obchodní partneri oceňujú najmä nákupný servis a marketingovú podporu, ktorú im aliancia zabezpečuje. Každý z obchodných partnerov počas pôsobenia v SOAS-e neustále rastie a rozvíja sa. Členstvo v aliancii im prináša novú dimenziu rozvoja a dlhodobej prosperity.

Dovoľte mi, aby som sa na sklonku roka poďakoval všetkým obchodným partnerom za spoluprácu a zaželal všetkým v novom roku zdravie, šťastie a prosperitu.

Ing. Ľuboslav Belko
Generálny riaditeľ SOAS a.s.

Dom a byt 11-2006

SOAS a. s. oslávila tretie výročie svojej činnosti

Image

Koncom septembra, v prekrásnom prostredí Belianských Tatier, oslávili zakladatelia a predstavitelia SOAS a. s., (Slovenská obchodná aliancia stavebnín) v kruhu svojich obchodných partnerov tretí rok svojej úspešnej činnosti na slovenskom stavebnom trhu.
SOAS a. s., bola založená v septembri roku 2003 s cieľom podnikať v oblasti nákupu a predaja stavebného materiálu. V súčasnosti zastrešuje nákup do 47 predajných miest po celom Slovensku a má zmluvne dohodnutú spoluprácu s viac ako 60 výrobcami nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku, Českej republiky a Poľska.
Trojročné pôsobenie SOAS-u na trhu pripomínala v rámci podujatia projekcia fotografií z predchádzajúcich stretnutí. Prvé výročie firma SOAS oslávila v Tatrách, pričom hlavnými atrakciami sa stali výstup na vrch Solisko a recitál speváčky Sisy Sklovskej. Vlani sa oslavy uskutočnili v historickej Banskej Štiavnici, kde účastníci sfárali do štôlne Glanzenberga oddýchli si pri vystúpení Zuzky Smatanovej.
Tento rok si organizátori vybrali za miesto neoficiálnej časti mesto Zakopané. Atmosféra turistického centra Poľskej časti Tatier, ako aj sprievodný program zaujali všetkých. Nádherná panoráma Tatier sa ukázala po vyvezení lanovkou na vrch Gubalovka. Najodvážnejší si mohli vyskúšať bobovú dráhu.
Slávnostný večer otvoril generálny riaditeľ SOAS a. s., Ing. Ľuboslav Belko. Ako uviedol vo svojom príhovore, SOAS má za sebou úspešné obdobie. Obrat aliancie medziročne narástol o 40 %. Na podporu predaja výrobkov, v spolupráci s dodávateľmi, začala v tomto roku vydávať reklamné letáky. Letáky sú vytlačené v takmer miliónovom náklade a distribuujú sa do všetkých domácností, v okruhu pôsobnosti predajní SOAS a. s. Ing. Belko informoval tiež o výrobkoch uvedených na trh v balení označenom SOAS. Privátna značka napomohla etablovaniu aliancie aj v širšom okruhu laickej verejnosti. Svoj príhovor ukončil konštatovaním, že do budúcna chce SOAS naďalej zabezpečovať dobrý nákupný servis pre odberateľov a udržiavať korektné vzťahy s obchodnými partnermi.
SOAS aktívne pracuje vo Zväze stavebných podnikateľov Slovenska, a tak na večernej oslave nechýbal ani prezident ZSPS Ing. Ján Majerský. Po jeho príspevku a predstavení odberateľov SOAS-u nasledoval slávnostný prípitok predsedu predstavenstva aliancie Františka Garaja. Vyvrcholením zaujímavého večera bolo vystúpenie speváčky Beaty Dubasovej.

Dom a byt 7.8-2006

SOAS a.s. – záruka úspešného napredovania

Image

Medzi najvýznamnejších hráčov na slovenskom trhu v oblasti distribúcie stavebného materiálu patrí firma SOAS a.s. ( Slovenská obchodná aliancia stavebnín ). O aktuálnej situácii, ako aj perspektívach do budúcnosti, sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom spoločnosti, Ing. Ľuboslavom Belkom.

Začnime vznikom SOAS-u v roku 2003. Ako by ste popísali zrod tohto združenia?
Myšlienka vzniku aliancie, ktorá by zjednodušila a zefektívnila nákup stavebných materiálov dozrievala niekoľko rokov. Predovšetkým bolo dôležité presvedčiť dodávateľov, že myšlienka je prospešná pre všetkých. Strategickú úlohu pri rozbehu firmy zohrali jednotliví akcionári SOAS-u, ktorí na slovenskom trhu pôsobia už mnoho rokov.

Bolo obdobie troch rokov pôsobenia pre SOAS úspešné?
Určite áno. SOAS sa úspešne rozvíja. Jeho myšlienka, ako aj systém fungovania, sa ukázali ako perspektívne. Uplynulé obdobie potvrdilo, že SOAS nie je byrokratický medzičlánok. Obchodní partneri oceňujú hlavne nákupný servis a marketingovú podporu, ktorú im aliancia zabezpečuje.

Aké nástroje využívate na zefektívnenie vašej pôsobnosti?
Aby bola zabezpečená efektívna komunikácia s jednotlivými pobočkami, firma neustále investuje do výpočtovej techniky. V súčasnosti máme dvadsaťjeden zamestnancov a využívame vlastný software – SOASTRADE. K lepšej propagácii nášho úsilia posilňujeme marketingové oddelenie. V tomto roku sme začali, v spolupráci s našimi dodávateľmi, vydávať reklamné letáky. Takmer miliónový náklad je distribuovaný do všetkých regiónov našich obchodných partnerov. Čím úspešnejší budú na trhu naši obchodný partneri, tým silnejší bude aj SOAS.

V tomto roku ste uviedli na trh niektoré výrobky pod privátnou značkou SOAS. Plánujete pokračovať v tejto aktivite?
Hlavným dôvodom na uvedenie výrobkov pod značkou našej firmy je podpora značky SOAS, a tým aj posilnenie sily aliancie na trhu. Pre tento účel sme zvolili nekonfliktnú stratégiu tak, aby sa neznižoval význam značiek jednotlivých obchodných partnerov SOAS a.s. Boli oslovení renomovaní dodávatelia a záujem sme mali len o výrobky na výbornej kvalitatívnej úrovni. Zatiaľ sme na trh uviedli päť výrobkov v balení SOAS, ktoré pre našu firmu dodáva firma Saint-Gobain Weber Terranova, s.r.o. Hoci tieto výrobky boli uvedené na trh len nedávno, už teraz môžeme tento krok hodnotiť ako úspešný. V budúcnosti chceme prezentovať na slovenskom trhu aj ďalšie výrobky pod značkou našej aliancie.

Nakupujete od šesťdesiatich dodávateľov. Aký bude ich výber v budúcnosti?
V prvom období SOAS začal spolupracovať s dodávateľmi zakladajúcich členov. Teraz sa začínajú napĺňať aj naše marketingové ciele, čiže na základe analýz sa vyberajú dodávatelia, výrobky a obchodní partneri. Našim záujmom je mať na každú komoditu viacerých dodávateľov, aby sme nezostali bez výrobkov ani počas najväčšej sezóny.

SOAS má v názve prívlastok slovenský. Máte ambície prekročiť hranice krajiny?
V minulom roku sme mali 36 predajných miest, v súčasnosti zastrešujeme nákup pre 47 obchodných jednotiek. SOAS je otvorený ďalším obchodným partnerom. V súčasnosti prebiehajú rokovania s predstaviteľmi ďalších stavebnín, ktorí majú záujem stať sa členmi SOAS. Samozrejme, rozširovaním predajných miest sa bude zväčšovať aj naša pôsobnosť, pričom našim cieľom je pokryť všetky regióny Slovenska. Tlak konkurencie v oblasti distribúcie stavebného materiálu neustále rastie a naša aliancia je pre mnohých zárukou úspešného napredovania aj v budúcom období.

Ing. Ľuboslav Belko, SOAS a.s.
Eurostav 7-2006

SOAS a.s. oslávila 3. výročie svojej činnosti

Image

Koncom septembra, v prekrásnom prostredí Belianskych Tatier, zakladatelia a predstavitelia SOAS a.s. (Slovenskej obchodnej aliancie stavebnín) oslávili v kruhu svojich obchodných partnerov tretí rok úspešnej činnosti na slovenskom trhu.
SOAS a.s. bola založená s cieľom podnikania v oblasti nákupu a predaja stavebného materiálu. V súčasnosti zastrešuje nákup pre 47 predajných miest po celom Slovensku a má zmluvne dohodnutú spoluprácu s viac ako 60 výrobcami nielen zo Slovenska, ale aj z rakúska, ČR a Poľska. Trojročné pôsobenie SOAS-u na trhu pripomínala projekcia fotografií z predchádzajúcich stretnutí. Prvé výročie firma SOAS oslávila v Tatrách. Hlavnou atrakciou bol výstup na vrch Solisko a recitál speváčky Sisy Sklovskej.
Minulý rok sa oslavy uskutočnili v historickej Banskej Štiavnici, kde účastníci sfárali do štôlne Glanzenberg a oddýchli si pri vystúpení Zuzky Smatanovej.
Tento rok si organizátori vybrali za miesto neoficiálnej časti mesto Zakopané. Atmosféra, ako aj sprievodný program zaujali všetkých . panoráma tatier sa ukázala po vyvezení lanovkou na vrch Gubalovka. Najodvážnejší si mohli vyskúšať bobovú dráhu.
Slávnostný večer otvoril generálny riaditeľ SOAS a.s. Ing. Ľuboslav Belko. Ako uviedol vo svojom príhovore: „SOAS má za sebou úspešné obdobie. Obrat SOAS-u medziročne narástol o 40 %. Na podporu predaja výrobkov, v spolupráci s dodávateľmi, SOAS začal v tomto roku vydávať reklamné letáky. Takmer miliónový náklad je distribuovaný do všetkých domácností v regiónoch, kde sú predajné miesta.“ Ďalej Ing. Belko informoval o výrobkoch uvedených na trh v balení SOAS. Privátna značka napomohla SOAS-u etablovať sa aj u laickej verejnosti. Do budúcna chce SOAS naďalej zabezpečovať dobrý nákupný servis pre odberateľov a udržiavať korektné vzťahy s obchodnými partnermi – uzavrel Ing. Ľuboslav Belko.
SOAS aktívne pracuje v ZSPS a tak na večernej oslave nechýbal ani prezident zväzu. Po jeho príhovore a predstavení odberateľov SOAS-u nasledoval slávnostný prípitok predsedu predstavenstva SOAS a.s. pána Františka Garaja.
Vyvrcholením zaujímavého večera bolo vystúpenie speváčky Beaty Dubasovej.

Eurostav 5-2006

ZÁRUKA ÚSPEŠNÉHO NAPREDOVANIA

Image

Vážení zákazníci,

Firma SOAS a. s. (Slovenská obchodná aliancia stavebnín) bola založená v septembri roku 2003 slovenskými firmami, ktoré dlhodobo podnikajú v oblasti stavebného priemyslu. Hlavnou činnosťou spoločnosti je nákup a predaj stavebného materiálu, pričom v súčasnom období zastrešuje nákup pre 47 predajných miest po celom Slovensku.
V prvom období SOAS začal spolupracovať s dodávateľmi zakladajúcich členov. Teraz sa začínajú napĺňať aj naše marketingové ciele, čiže na základe analýz sa vyberajú dodávatelia, výrobky a obchodní partneri. V súčasnosti máme viac ako šesťdesiat dodávateľov, aby sme nezostali bez výrobkov aj počas najväčšej sezóny.
Aby bola zabezpečená efektívna komunikácia s jednotlivými pobočkami, firma neustále investuje do výpočtovej techniky. V súčasnosti máme 21 zamestnancov a využívame vlastný software – SOASTRADE. K lepšej propagácii nášho úsilia posilňujeme marketingové oddelenie.
V tomto roku sme začali, v spolupráci s našimi dodávateľmi, vydávať reklamné letáky. Takmer miliónový náklad je distribuovaný do všetkých regiónov našich obchodných partnerov. Čím úspešnejší budú na trhu naši obchodní partneri, tým silnejší bude aj SOAS.
V tomto roku sme uviedli na trh niektoré výrobky pod privátnou značkou SOAS. Hlavným dôvodom na uvedenie výrobkov pod značkou našej firmy je podpora značky SOAS a tým aj posilnenie sily aliancie na trhu. Pre tento účel sme zvolili nekonfliktnú stratégiu, tak aby sa neznižoval význam značiek jednotlivých obchodných partnerov SOAS a. s.. Boli oslovení renomovaní dodávatelia a záujem sme mali len o výrobky na výrobnej kvalitatívnej úrovni. Zatiaľ sme na trh uviedli päť výrobkov v balení SOAS, ktoré pre našu firmu dodáva firma Saint-Gobain Weber Terranova, s. r. o.. Hoci tieto výrobky boli uvedené na trh len nedávno, už teraz môžeme tento krok hodnotiť ako úspešný. V budúcnosti chceme prezentovať na slovenskom trhu aj ďalšie výrobky pod značkou našej aliancie.
SOAS je otvorený ďalším obchodným partnerom. V súčasnosti prebiehajú rokovania s predstaviteľmi ďalších stavebnín, ktorí majú záujem sa stať členmi SOAS. Noví obchodní partneri oceňujú hlavne nákupný servis a marketingovú podporu, ktorú im aliancia zabezpečuje. Samozrejme, rozširovaním predajných miest sa bude zväčšovať aj naša pôsobnosť, pričom našim cieľom je pokryť všetky regióny Slovenska.
Tlak konkurencie v oblasti distribúcie stavebného materiálu neustále rastie a naša aliancia je pre mnohých zárukou úspešného napredovania aj v budúcom období.

CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus