SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Aktuálny rok
2020
Archív
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
SOAS

Napísali o nás

«späť
Dom a Byt 11_2008

SOAS má záujem o nových obchodných partnerov ...

Image

 

SOAS má záujem o nových obchodných partnerov...
 
Medzi najvýznamnejších hráčov na slovenskom trhu v oblasti distribúcie stavebného materiálu patrí firma SOAS a. s. (Slovenská obchodná aliancia stavebnín). O aktuálnej situácii ako aj perspektívach rozvoja sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom SOAS a. s., Ing. Ľuboslavom Belkom.
 
V tomto roku si pripomínate piate výročie vzniku SOASu. Ako by ste popísali zrod aliancie?
Myšlienka vzniku subjektu, ktorý by zjednodušil a zefektívnil nákup stavebných materiálov, dozrievala niekoľko rokov. Dôležitú úlohu pri definovaní stratégie novej firmy zohrali zakladajúci členovia SOASu, ktorí na trhu pôsobia už mnoho rokov. Z tohto dôvodu rozbeh aliancie bol od začiatku dynamický.
Bolo obdobie pôsobenia na trhu pre SOAS úspešné?
Určite áno. SOAS sa úspešne rozvíja. Jeho myšlienka, ako aj systém fungovania sa ukázali ako perspektívne. Uplynulé obdobie potvrdilo, že SOAS nie je byrokratický medzičlánok. Obchodní partneri oceňujú hlavne nákupný servis a marketingovú podporu, ktorú im SOAS zabezpečuje.
Už tretí rok distribuujete výrobky pod privátnou značkou SOAS. Ako hodnotíte túto aktivitu?
Hlavným dôvodom na uvedenie výrobkov pod značkou našej firmy je podpora značky SOAS, a tým aj posilnenie sily aliancie na trhu. Pre tento účel sme zvolili nekonfliktnú stratégiu tak, aby sa neznižoval význam značiek jednotlivých obchodných partnerov SOAS a. s.. Na spoluprácu boli oslovení renomovaní dodávatelia a záujem sme mali len o výrobky na výbornej kvalitatívnej úrovni. Komerčný úspech tejto aktivity je väčší ako sme na začiatku predpokladali, a preto chceme naďalej rozširovať počet výrobkov v privátnom rade.
Nakupujete od viac ako osemdesiatich dodávateľov. Aký bude ich výber v budúcnosti?
Spoluprácu s dodávateľmi pravidelne analyzujeme. Na základe našich marketingových cieľov neustále rozširujeme portfólio dodávateľov. Našim záujmom je mať na každú komoditu viacerých dodávateľov, aby sme vždy mali alternatívy dodávok aj počas najväčšej sezóny. Našou filozofiou je byť serióznym partnerom pre všetkých dodávateľov.
V súčasnosti zabezpečujete nákup pre šesťdesiat predajných miest. Z tohto pohľadu ste najväčší distributér stavebného materiálu na Slovensku. Aké sú vaše ambície do budúcnosti?
Tlak konkurencie v oblasti distribúcie stavebného materiálu neustále rastie a naša aliancia je pre mnohých zárukou úspešného napredovania aj v budúcom období. SOAS je otvorený ďalším obchodným partnerom. V prvom rade máme záujem o stavebniny v „nepokrytých regiónoch“ na Slovensku. V súčasnosti sa konajú rokovania s predstaviteľmi ďalších stavebnín, ktorí majú záujem sa stať členmi aliancie. SOAS svojim partnerom, okrem nákupného servisu, ponúka aj možnosť stať sa akcionárom spoločnosti a participovať tak na riadení firmy. V tomto roku k „zakladajúcim akcionárom“ pribudli šiesti noví akcionári z radov obchodných partnerov. Tieto princípy prispievajú k stabilite SOASu a neustálemu rozvoju firmy.
Ľuboslav Belko, SOAS a. s.
ASB 11-2008

SOAS je otvorená novým obchodným partnerom ...

Image

 

Medzi najvýznamnejších hráčov na slovenskom trhu v oblasti distribúcie stavebného materiálu patrí firma SOAS a. s. (Slovenská obchodná aliancia stavebnín). O aktuálnej situácii, ako aj perspektívach rozvoja aliancie sme sa rozprávali s generálnym riaditeľom SOAS a. s. Ing. Ľuboslavom Belkom.
Koncom septembra ste v Tatrách oslavovali piate výročie vzniku SOAS-u. Ako by ste charakterizovali päť rokov firmy?
Dôležitú úlohu pri definovaní stratégie novej firmy, ktorá by zefektívnila nákup staveb­ných materiálov, zohrali zakladajúci členovia SOAS-u. Ich predajne stavebnín pôsobia na trhu už mnoho rokov a z tohto dôvodu bol rozbeh aliancie od začiatku dynamický. Prvé dva roky boli obdobím etablovania sa na tr­hu. Od tretieho roka neustále rozširujeme počet našich obchodných partnerov.
Nakupujete od viac ako osemdesia­tich dodávateľov. Čím sa bude riadiť ich výber v budúcnosti?
Spoluprácu s výrobcami a dodávateľmi pravi­delne analyzujeme. Na základe našich mar­ketingových cieľov sa snažíme neustále rozši­rovať ich počet. Naším záujmom je mať na každú komoditu viacerých dodávateľov, aby sme mali dostatok tovaru aj pri zvýšenom dopyte na trhu. Našou filozofiou je byť serióznym partnerom pre všetkých dodávateľov.
V súčasnosti zabezpečujete nákup pre šesťdesiat predajní stavebnín. Z tohto pohľadu ste najväčší dis­tributér stavebného materiálu na Slovensku. Aké sú vaše ambície do budúcnosti?
Tlak konkurencie v oblasti distribúcie sta­vebného materiálu neustále rastie a naša aliancia je pre našich obchodných part­nerov zárukou úspešného napredovania aj v budúcnosti.
SOAS je otvorená ďalším obchodným partnerom. V prvom rade máme záujem o regióny, kde naša aliancia ešte nemá za­stúpenie. SOAS ponúka svojim partnerom okrem nákupného servisu aj možnosť stať sa akcionármi spoločnosti a participovať tak na riadení firmy. V tomto roku k „zakla­dajúcim akcionárom“ pribudlo šesť nových akcionárov z radov obchodných partnerov. Zainteresovanie nových obchodných part­nerov na riadení firmy prispieva k stabilite SOAS-u a ďalšiemu rozvoju firmy.
Dom a Byt 11-2008

Krst na nezvyčajnom mieste

Image

Slovenská obchodná aliancia stavebnín (SOAS a.s.) a Saint-Gobain Construction Products, divízia Weber – Terranova si za krst svojich nových výrobkov zvolili naozaj nezvyčajné miesto. Observátórium na Skalnatom plese vo Vysokých Tatrách sa začiatkom októbra stalo miestom krstu SOAS jadrovej omietky a SOAS grobputzu. Počet výrobkov v privátnom rade SOAS sa tak rozšíril na desať. Krstným otcom nových výrobkov sa stal člen predstavenstva SOAS a.s., pán Jozef Garbiar. Na záver si účastníci akcie z Lomnického sedla vychutnali prekrásny pohľad na jeseňou sfarbené končiare Tatier.

Eurostav 10-2008

SOAS a.s. oslávila 5. výročie

Image

Koncom septembra, v prekrásnom prostredí hotela Bellevue v Starom Smokovci, predstavitelia SOAS a.s. (Slovenská obchodná aliancia stavebnín) oslávili v kruhu svojich obchodných partnerov už 5. rok svojej úspešnej činnosti na slovenskom stavebnom trhu. Firma bola založená v septembri roku 2003 s cieľom podnikania v oblasti nákupu a predaja stavebného materiálu. V súčasnosti zastrešuje nákup pre 60 predajných miest po celom Slovensku a má zmluvne dohodnutú spoluprácu s viac ako 80 výrobcami a dodávateľmi nielen zo Slovenska, ale aj z Rakúska, Českej republiky a Poľska.
Je už tradíciou, že výročie založenia firmy si SOAS pripomína v kruhu svojich obchodných partnerov. Tento rok si za miesto oslavy jej predstavitelia vybrali hotel Bellevue v Starom Smokovci s výstupom na blízky Hrebienok za sprievodu najstaršieho tatranského horského vodcu Pavla Rajtára. Účastníci výstupu mohli obdivovať krásu Studenopotockých vodopádov, vychutnať si atmosféru Rainerovej chaty a pre adrenalínových turistov bola pripravená jazda kolobežkami.
Slávnostný večer otvoril generálny riaditeľ SOAS a.s. Ing. Ľuboslav Belko. Ako uviedol vo svojom príhovore: „SOAS má za sebou úspešné obdobie. Pri svojom zrode mala aliancia 34 predajných miest. Dnes ich má 60 a z tohto pohľadu je najväčšou predajnou sieťou stavebného materiálu na Slovensku. Do budúcna chce SOAS naďalej zabezpečovať dobrý nákupný servis pre odberateľov a udržiavať korektné vzťahy s obchodnými partnermi.“
Zaujímavý večerný program, v ktorom zažiarila moderátorka Veronika Paulovičová, či hudobná skupina Olšiakovci, zakončil somelier Peter Podola s degustáciou excelentných slovenských vín.

Eurostav 1,2-2008

SOAS s Weber Terranova v Londýne

Image

Spoločnosť Weber Terranova, popredný výrobca zatepľovacích systémov ako aj ďalších produktov na povrchovú úpravu stavieb v interiéri aj v exteriéri, pozvala akcionárov SOAS a.s. na prehliadku vianočného Londýna. A tak toto európske veľkomesto, v dňoch 1. a 2. decembra 2007, navštívila asi 20-členná skupina pánov, aby si pozreli nielen pamätihodnosti na Temži, ale predovšetkým Buckinghamský palác, budovu parlamentu so známym Big Benom, Westminsterské opátstvo, Tower Bridge, ale aj zažili predvianočnú atmosféru Londýna. Čerešničkou v programe bola návšteva vychýreného londýnskeho štadióna Chelsea FC, kde si prítomní páni vychutnali aj pravé futbalové zápolenie klubu CHELSEA FC s WEST HAM. Tento výlet bol poďakovanie firmy Weber Terranova za výbornú spoluprácu so SOAS a pre akcionárov SOAS zase príjemným a netradičným spestrením konca kalendárneho roka.

Stavebné materiály 5-2008

Radi využijeme možnosť neprísť o zákazníka

Image

Všetko sa začalo tým, že úspešný riaditeľ tehelne potreboval nový výzvu. Potreba nového pôsobiska sa zhmotnila do predajne stavebnín, ktorá sa za trinásť rokov rozrástla na solídnu regionálnu firmu s tromi prevádzkami. Riaditeľ spoločnosti DomSTAV, spol. s r. o., Ing. František Korček od svojich zamestnancov vyžaduje len to, aby uňho pracovali tak, ako na svojom. Výsledky ukazujú, že je to dobrá taktika...

V minulosti ste boli riaditeľom ružomberského závodu Severoslovenských tehelní. Ako ste sa z tohto postu dostali k predaju stavebného materiálu?
V Severoslovenských tehelniach som pracoval ako hlavný technológ na podnikovom riaditeľstve v Žiline, takže mi problematika výroby tehál nebola cudzia. V roku 1992 som sa stal riaditeľom ružomberskej tehelne. O dva roky neskôr už závod v Ružomberku patril so 150 zamestnancami k najväčším na Slovensku a dosahoval veľmi dobré hospodárske výsledky. Uvedomil som si, že na poste riaditeľa ma už nečaká veľa výziev, preto sme spolu s vedením Severoslovenských tehelní vymysleli nový podnikateľský zámer – vybudovať predajňu stavebnín. Vychádzali sme z predpokladu, že ak dokážeme v regióne umiestniť za rok tehly povedzme v objeme 30 miliónov slovenských korún, otvára sa nám tým príležitosť poskytovať zákazníkom aj ostatný materiál potrebný na stavbu domov. V tom čase v Ružomberku fungovali len dve predajne stavebnín, takže priestor na takúto podnikateľskú aktivitu tu rozhodne bol. A tak sme 4.januára 1995 notárskou zápisnicou založili spoločnosť DomSTAV, spol. s r.o. Severoslovenské tehelne poskytli na prevádzku nepoužívaný areál na druhej strane cesty oproti fabrike, základné imanie vo výške 100 000 slovenský korún a zľavu na odber tovaru, o všetko ostatné som sa už musel postarať sám. Na pomoc som si pribral troch spolupracovníkov, s ktorými som mal dobré skúsenosti z tehelne, a v rámci tohto štvorčlenného tímu sme začali rozbiehať prevádzku. Predávali sme v prvom rade tehly, no s rastúcimi tržbami sme postupne priberali ďalšie komodity, od základných až po tie viac špecifické. Asi po roku podnikania hrozilo, že Severoslovenské tehelne tento areál predajú. Keďže som nechcel, aby naša ročná práca vyšla nazmar, snažil som sa s vedením tehelní dohodnúť, že areál odkúpim sám. V najhoršom prípade som chcel odkúpiť aspoň IČO firmy, aby som mohol v rozbehnutom biznise pokračovať niekde inde. Potenciálny kupec si však svoj zámer našťastie rozmyslel. Nechcel som riskovať, že sa podobná situácia zopakuje, a tak, hoci nebezpečenstvo pominulo, rozhodol som sa na svojej ponuke trvať. V banke ma poznali ešte z čias, keď som bol riaditeľom tehelne, takže mi poskytli potrebný úver a predaj uskutočnil 1. apríla 1996. odvtedy som vlastníkom firmy DomSTAV i areálu s rozlohou 6 000 štvorcových metrov.

Čo všetko sa zmenilo vaším prerodom zo zamestnanca na majiteľa firmy?
Kým sme boli naviazaní na Severoslovenské tehelne, cítili sme za sebou kapitálovú silu, o ktorú sme sa mohli v kritických chvíľach oprieť. Nehovorím, že sme to aj využívali, ale už len to vedomie dodávalo človeku pocit väčšej istoty. Keď teda nastala etapa nášho súkromného podnikania, musel som lepšie zvažovať svoje strategické rozhodnutia a intenzívnejšie rozmýšľať nad ich dosahom na firmu. Myslím si však, že už pri vzniku spoločnosti sa nám podaril dobrý rozbeh, na ktorom sme po osamostatnení mohli ďalej stavať. Následný rozvoj firmy prebiehal po dvoch líniách. Prvoradý bol. Samozrejme, predaj, jeho skvalitnenie a rozšírenie portfólia materiálov i služieb. Nemenej dôležitá však bola ja úprava predajných priestorov a rekonštrukcia areálu, aby sa tu nielen zákazníci, ale aj zamestnanci cítili príjemne a chodili do práce radi. V roku 1999 sa nám naskytla možnosť otvoriť prevádzku v obci Klubina naďaleko Starej Bystrice na Kysuciach. Je to síce pomerne malá prevádzka s posilneným predajom železiarskeho tovaru a farieb, ktorá však veľmi uľahčila dostupnosť stavebného materiálu v celom priľahlom regióne. O dva roky neskôr sme otvorili predajňu aj v mojom domovskom meste Žiline, kde mám mnoho kontaktov na ľudí zo stavebníckej brandže, ktorí tvoria jadro klientely tejto pobočky. Po tejto expanzii sme sa opäť zamerali na zveľaďovanie ružomberského areálu, ktorý je už dnes, až na pár detailov, zrekonštruovaný k našej spokojnosti.

Ako ste spokojní s uplynulou sezónou 2007?
Snažíme sa v rámci všetkých troch prevádzok udržiavať stabilný nárast tržieb okolo osem až desať percent. Minulý rok sa nám to podarilo a s výsledkom približne 130 miliónov slovenských korún sme spokojní. Situácia na slovenskom tuhu totiž už dlhší čas vôbec nie je jednoduchá. Obchodníci so stavebninami žijú z rabatu, teda z rozdielu medzi nákupom a predajom tovaru. A práve tento rabat je mnohokrát nástrojom konkurenčného boja. Developerské spoločnosti tlačia na dodávateľov stavieb, dodávatelia následne tlačia na predajcov, aby bola cena čo najnižšia, a potom sa veľakrát predáva s rabatom jedného či dvoch percent. Veľmi rýchlo som si uvedomil, že ako regionálna firma nedokážeme konkurovať veľkoodberateľom, ktorí majú výhodnejšie nákupné ceny od výrobcov, preto ak nechceme byť v súťaži o zákazky stále niekde na chvoste medzi najmenšími predajcami, treba niečo vymyslieť. Podobný pohľad mali aj viacerí kolegovia zo Združenia obchodníkov so stavebninami Slovenska, preto sme sa rozhodli postupovať spoločne. V roku 2004 sme spojili sily a založili Slovenskú obchodnú alianciu stavebnín (SOAS, a. s.), ktorá sa zaoberá nákupom materiálu pre svojich akcionárov a členov. Vzhľadom na to, že SOAS ako celok od výrobcov odoberá oveľa zaujímavejšie množstvá, než hociktorý z jeho členov, dosiahneme priaznivejšie nákupné ceny a tým dokážeme lepšie konkurovať väčším a kapitálovo silnejším predajcom.

Na druhej strane to však znamená, že spoločnosť SOAS vlastne združuje konkurentov. Neobávate sa vnútorných konkurenčných bojov?
Spoločnosť SOAS nás združuje v nekonkurenčnej oblasti, teda v oblasti nákupu. V minulosti sa povedzme až 40% zamestnancov vo firme muselo zaoberať nákupom a len zvyšných 60% ostávalo na predaj a služby. Dnes má vďaka SOAS-u u nás na starosti zháňanie tovaru jeden dvaja ľudia a zvyšok zamestnancov sa môže naplno sústrediť na predaj. tým, že každá z firiem priniesla do aliancie trošku iné portfólio tovaru, vzniklo naozaj široká ponuka materiálov, z ktorej si ktorýkoľvek člen môže objednať akúkoľvek položku. Ak som kedysi musel zákazníkovi povedať – ľutujem, tento tovar nepredávame, dnes sme mu schopní dodať materiál prakticky na celú stavbu. No čo sa týka predaja, tak áno, v ňom sme konkurenti. Ibaže konkurent nie je žiadny strašiak. Je to človek, ktorý sa živí rovnakým spôsobom ako my a tým aj rieši rovnaké problémy ako my. Aliancia SOAS je však natoľko rozptýlená po celom Slovensku, že k priamej konkurencii dochádza len v niektorých mestách. Aj tu sme však skôr partneri a kolegovia, než protihráči. Poznáme sa už roky, v rámci SOAS-u mávame spoločné porady, a keď sa náhodou ocitneme na konkurenčnom poli, tak berieme ohľad na okolnosti a nesnažíme sa za každú cenu „ťahať na bránu“. Nejde o to, že by sme uzatvárali nejaké kartelové dohody, ale nakoľko viacerí pôsobíme v relatívne malom regióne, nejaké spoločné pravidlá musíme rešpektovať.

Môžete bližšie vymedziť región , v ktorom najčastejšie pôsobíte?
Náš regionálny záber je približne od Liptovského Mikuláša cez Ružomberok, Martin až po Žilinu so širokým okolím. Obce na sever od Žiliny zásobujeme materiálom pomocou spomínanej prevádzky v Klubine. Výnimočne dodávame materiál aj do vzdialenejších miest, zatiaľ však rozhodne nechystáme ďalšiu expanziu. Pokladáme sa v prvom rade za regionálnu firmu a pri tom chceme aj ostať. V roku 1995 sme tu začínali štyria, dnes máme v troch prevádzkach spolu 22 zamestnancov. Myslím si, že je načase trošku pribrzdiť a oddýchnuť si po náročných rekonštrukciách, ktoré sme v nedávnej minulosti absolvovali.

Pre nedostatok výziev ste sa vzdali postu riaditeľ tehelne. Nebojíte sa, že pri tom „pribrzďovaní“ nastane podobná situácia a vaša práca pre vás prestane byť zaujímavá?
Teraz je úplne iná situácia, pretože mám vynikajúceho majiteľa, pre ktorého sa oplatí pracovať (smiech). Keď budujete niečo vlastné, keď sa tomu venujete dlhé roky, vtedy len zriedka uvažujete o odchode na iný post. Okrem toho, tu je stále čo robiť. Ako jednu z posledných chybičiek krásy ružomberskej prevádzky vnímam starú betónovú podlahu v skladových priestoroch. Zrealizovať novú podlahu z odolného betónu na ploche 3 000 štvorcových metrov, to výzva rozhodne je. Predaj v Žiline a Klubine zatiaľ prevádzkujeme v prenajatých priestoroch. Stačí sa len zamyslieť nad otázkou – prečo nepredávať svoj tovar vo vlastnom? A hneď bude na dva roky o prácu postarané (smiech). Popri tom chceme rozširovať aj autonómnu prevádzku, ktorú sme nazvali Kúpeľňový ateliér. Mrzelo ma totiž, že hoci dokážeme zabezpečiť materiál na stavbu od základov až po strechu a zákazník je s nami spokojný, napokon od nás odíde a objedná si dodávku kúpeľne u niekoho iného. Preto sme vytvorili špeciálny tím, ktorý sa zaoberá navrhovaním kúpeľní podľa prianí zákazníkov, zostavovaním plánov pokládky, modelovaním trojrozmerných vizualizácií pomocou softvéru a samozrejme, samotným predajom všetkého potrebného materiálu. Kúpeľňový ateliér plánujeme ešte viac posilniť rozšírením priestorov vzorkovne na takmer trojnásobnú plochu, aby si ľudia mohli pozrieť čo najviac tovaru priamo na mieste.

Počul som však aj názor iných predajcov, že vybudovanie takejto vzorkovne je finančne náročné a je veľmi otázne, či sa táto investícia predajcovi vôbec vráti...
Pravdaže, nejde o lacnú investíciu. No pozrite sa na to z inej strany – za kamión cementu zaplatíte možno 70 000 korún, za jednu solídnu vodovodnú batériu aj 15 000 korún. Päť solventnejších zákazníkov nám takto môže priniesť väčšiu tržbu než možno pätnásť – dvadsať živnostníkov. Čo spravíme? Necháme tých päť zákazníkov len tak odísť ku konkurencii, alebo im ukážeme vo vzorkovni, ako môže vyzerať ich nová kúpeľňa? Samozrejme, sú zákazníci, ktorí hodlajú do batérie investovať len 1 200 korún. No prečo by sme nevyhoveli aj im? Jednoducho, keď poznáme možnosť, ako neprísť o zákazníka, radi ju využijeme.

Z vašich názorov cítiť, že máte o svojom podnikaní jasnú predstavu.
Pri podnikaní som sa vždy riadil myšlienkou, ktorú som prizvukoval a stále prizvukujem aj svojim zamestnancom – nechcem od vás nič viac, len to, aby ste pracovali ako na svojom. U mňa je to pochopiteľné, lebo som majiteľ, ale musím povedať, že aj moji zamestnanci si ti postupne vzali k srdcu a podľa toho sa aj dnes našej spoločnosti darí. Asi málokto z mojej generácie bol vychovávaný v podnikateľskom duchu, pretože sme študovali ešte za socializmu. Ekonomické princípy sú však stále rovnako platné – treba vytvárať nadhodnotu a následne ju čo najlepšie a najrozumnejšie využiť. Treba ju investovať do zveľaďovania firmy a treba ju aj „míňať“ na mzdy, aby boli zamestnanci spokojní, primerane motivovaní chodiť do práce a v konečnom dôsledku tak vytvárali ďalšiu nadhodnotu. Ako som spomínal pred chvíľou, dôležité sú aj vzťahy s konkurenciou. Naša spoločnosť má v tomto regióne povesť firmy, s ktorou sa dá vždy rozumne dohodnúť. Ak si na začiatku sezóny vytýčime nejaké smery, tak sa ich aj držíme. V roku 2005 sme usporiadali slávnosť pri príležitosti 10. výročia založenia našej spoločnosti. Zúčastnilo sa na nej 230 ľudí, od zamestnancov s rodinami, cez našich odberateľov až po kolegov zo Slovenskej obchodnej aliancie stavebnín. Súčasťou osláv bola aj slávnostná svätá omša v kostolíku v Ružomberku, na ktorú prišlo vyše 150 ľudí. A práve toto vystihuje náš prístup k podnikaniu – vnášať do práce aj kúsok viery a kresťanskej lásky, aby sme si ten život spravili krajším a mohli sa tešiť z každej peknej udalosti, ktorá nás postretne.

Stavebné materiály 3-2008

Čaká nás zaujímavá sezóna

Image

Do nezvyčajne úzkeho a dlhého areálu pri železničnej trati v Trenčíne na Kasárenskej ulici 361 chodia zákazníci už desaťročia. Tradičné miesto predaja stavebného materiálu sa stalo základnou baštou pani Anny Paulínyovej pri realizácii odvážneho plánu postupnej expanzie do nových lokalít. Majiteľka spoločnosti Stavivá Trenčín s. r. o. vie, ako si treba udržať zákazníka i to, ako udržať firmu v procese realistického, no nekompromisného napredovania. Svoj optimistický pohľad na najbližšie roky v slovenskom stavebníctve nám priblíži v nasledujúcom rozhovore.

Eurostav 1,2_2008

SOAS a.s. hodnotila uplynulý rok

Image

Koncom roka akcionári, obchodní partneri a zamestnanci Slovenskej obchodnej aliancie stavebnín (SOAS a. s.) v príjemnom prostredí reštaurácie Magnólia v Banskej Bystrici hodnotili odchádzajúci rok. Ako uviedol generálny riaditeľ SOAS a. s. Ing. Ľuboslav Belko: „ Uplynulý rok bol pre SOAS a. s. veľmi úspešný. Aliancia rozšírila počet svojich dodávateľov, ako aj predajných miest. V roku 2007 SOAS a. s. zabezpečovala nákup stavebného materiálu pre 59 predajných miest a spolupracovala s takmer 80 dodávateľmi. Obrat medziročne narástol takmer o 30 %.“ Uplynulé obdobie jednoznačne ukázalo opodstatnenie pôsobenia SOAS a. s. v oblasti distribúcie stavebných materiálov.
Z hľadiska počtu jej predajní, sa spoločnosť etablovala na jednu z najväčších firiem v oblasti distribúcie stavebného materiálu na Slovensku. „V budúcom roku plánujeme rozšíriť počet akcionárov a zvýšiť základné imanie, čo prispeje k ešte výraznejšej expanzii firmy na slovenskom trhu“ uzatvára Ing. Ľ. Belko.

CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus