SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Členovia spoločnosti
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
Garbiar STAVEBNINY
DomSTAV, spol.s r.o.
L&L TRADING spol. s r.o.
HIROPRO, spol. s r.o.
Gombarčík STAVEBNINY
STAVIVÁ TRENČÍN, s.r.o.
STAVOSPOL, spol. s r.o.
EKOPRIM istota stavby, s.r.o.
Agro Ostrov, s.r.o.
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Tonex Plus s.r.o.
KURBEL, s.r.o.
STAV-PIPO, s.r.o.
TINEA, s.r.o.
STAVOMARK, spol. s r.o.
DYNAMIK TRADING, s.r.o.
TRIPA, s.r.o.
PROFISTAV, spol. s r.o.
BAGIRA, s.r.o.
CPP trade, a.s.
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.
AB-stavebniny s.r.o.
VLADAP Plus, s.r.o.
PARAPETROL a.s.
LG Bau-Trade, s.r.o.
BenátCentrum, spol. s r.o.
RAVEN a.s.
STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
PANFLEX - SLOVENSKO, s.r.o.
SESTAV stavebniny, s.r.o.
Členovia spoločnosti
STAVOMARK, spol. s r.o.

Tehelná 1
045 01 Moldava nad Bodvou
tel.: +421/55/460 20 94
fax.: +421/55/460 74 70
e-mail.: predajna@stavomark.sk
http: www.stavomark.sk

Počet zamestnancov: 11
Počet prevádzok: 2

Stavomark, spol. s r.o. so sídlom Tehelná 1, Moldava nad Bodvou bola založená 23.10.1990 tromi fyzickými osobami a svojou činnosťou sa zameriavala na realizáciu priemyselných stavieb a maloobchodný predaj hrubého stavebného materiálu v areáli bývalej prevádzkárne mesta Moldava n/Bodvou. V tom čase sa firma zaoberala aj exportom ihličnatého reziva do Maďarskej republiky. Rastúci dopyt po stavebných materiáloch vytvoril vhodné predpoklady na rozširovanie objemu maloobchodného predaja. V roku 2001 firma realizovala svoju doposiaľ najväčšiu investičnú akciu, kompletnou rekonštrukciou areálu a výstavbou novej administratívnej budovy s maloobchodnou predajňou a skladových priestorov. Počas uplynulých rokov došlo k radikálnej zmene sortimentnej skladby ponúkaného tovaru. Kým v začiatkoch firma predávala výlučne iba materiály na hrubú stavbu (cement, vápno atď.), v súčasnosti spolupracuje s vyše 40 dodávateľmi a skladuje viac ako 4000 tovarových položiek z oblastí: stavebné materiály, vody-plyn-kúrenie, hutný materiál, sanita a obklady, farby-laky, železiarsky tovar. Všetky uvedené tovary sú prezentované na vysokej úrovni s cieľom spríjemniť a zjednodušiť nákup zákazníkom. Dlhodobým cieľom firmy je komplexné uspokojenie zákazníckych potrieb, poskytovaním poradenských služieb, skvalitnením ponákupného servisu a uplatňovaním osobitného prístupu. S cieľom zabezpečiť trvalé zvyšovanie kvality sa firma v roku 2005 rozhodla pre implementáciu systému manažérstva kvality ISO 9001:2001. V súčasnosti sme držiteľom certifikátu manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 pre činnosti: veľkoobchod a maloobchod so stavebným materiálom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

STAVOMARK, spol. s r.o.
STAVOMARK, spol. s r.o.
CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus