SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Členovia spoločnosti
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
Garbiar STAVEBNINY
DomSTAV, spol.s r.o.
L&L TRADING spol. s r.o.
HIROPRO, spol. s r.o.
Gombarčík STAVEBNINY
STAVIVÁ TRENČÍN, s.r.o.
STAVOSPOL, spol. s r.o.
EKOPRIM istota stavby, s.r.o.
Agro Ostrov, s.r.o.
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Tonex Plus s.r.o.
KURBEL, s.r.o.
STAV-PIPO, s.r.o.
TINEA, s.r.o.
STAVOMARK, spol. s r.o.
DYNAMIK TRADING, s.r.o.
TRIPA, s.r.o.
PROFISTAV, spol. s r.o.
BAGIRA, s.r.o.
CPP trade, a.s.
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.
AB-stavebniny s.r.o.
VLADAP Plus, s.r.o.
PARAPETROL a.s.
LG Bau-Trade, s.r.o.
BenátCentrum, spol. s r.o.
RAVEN a.s.
STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
PANFLEX - SLOVENSKO, s.r.o.
SESTAV stavebniny, s.r.o.
Členovia spoločnosti
PARAPETROL a.s.

Štefánikova 15
949 01 Nitra
tel.: +421/37/653 13 60, +421/37/657 84 95
fax.: +421/37/741 43 30
e-mail.: parapetrol@parapetrol.sk
http: www.parapetrol.sk

Počet zamestnancov: 66
Počet prevádzok: 8

Spoločnosť PARAPETROL a.s. bola založená v roku 1994 pod názvom PARAMO SLOVAKIA, s.r.o. ako dcérska spoločnosť českej rafinérskej spoločnosti PARAMO a.s. Pardubice. Od svojho založenia prešla spoločnosť transformáciou právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť ( v roku 1998) a koncom roku 2001 v súvislosti s privatizáciou i zmenou mena na PARAPETROL a.s. Uvedené transformácie však nemali dopad na obchodnú činnosť spoločnosti PARAPETROL a.s., ktorá sa od svojho vzniku nepretržite zaoberá dovozom a distribúciou výrobkov českej rafinérie PARAMO, a to nie len minerálne oleje, ale aj celý široký sortiment asfaltových výrobkov PARAMO, pre ktoré je spoločnosť PARAPETROL výhradným dovozcom pre Slovensko. So sortimentom asfaltov úzko súvisí výroba hydroizolačných asfaltových pásov a preto spoločnosť PARAPETROL sa už od roku 1998 venuje i distribúciou hydroizolačných asfaltových pásov. Na slovenský trh dodáva asfaltové pásy vlastných značiek NITRABIT a VELBIT a tiež i asfaltové pásy PARABIT. V roku 2004 spoločnosť rozšírila svoj obchodný sortiment o distribúciu cementových lepidiel, mált, omietok a fasádnych omietok. Na slovenský trh dodáva spoločnosť tieto stavebné výrobky značky BAUTEKO. Distribúciu výrobkov PARAPETROL a.s. zaisťuje zo svojich distribučných prevádzok, ktoré sú v Bratislave, Šuranoch, Martine - Ďanovej, Prešove, v Lučenci a v Humennom, čím predávaný tovar robí dostupným po celom území Slovenska. Adresy a spojenia do sídla spoločnosti alebo do prevádzok ako aj technické špecifikácie predávaných výrobkov sú uvedené WWW.PARAPETROL.SK alebo WWW.BAUTEKO.INFO. Spoločnosť je držiteľom certifikátov podľa: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

PARAPETROL a.s.
PARAPETROL a.s.
CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus