SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Členovia spoločnosti
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
Garbiar STAVEBNINY
DomSTAV, spol.s r.o.
L&L TRADING spol. s r.o.
HIROPRO, spol. s r.o.
Gombarčík STAVEBNINY
STAVIVÁ TRENČÍN, s.r.o.
STAVOSPOL, spol. s r.o.
EKOPRIM istota stavby, s.r.o.
Agro Ostrov, s.r.o.
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Tonex Plus s.r.o.
KURBEL, s.r.o.
STAV-PIPO, s.r.o.
TINEA, s.r.o.
STAVOMARK, spol. s r.o.
DYNAMIK TRADING, s.r.o.
TRIPA, s.r.o.
PROFISTAV, spol. s r.o.
BAGIRA, s.r.o.
CPP trade, a.s.
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.
AB-stavebniny s.r.o.
VLADAP Plus, s.r.o.
PARAPETROL a.s.
LG Bau-Trade, s.r.o.
BenátCentrum, spol. s r.o.
RAVEN a.s.
STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
PANFLEX - SLOVENSKO, s.r.o.
SESTAV stavebniny, s.r.o.
Členovia spoločnosti
SESTAV stavebniny, s.r.o.

J. L. Bellu 34/809
019 01 Ilava
tel.: +421/42/285 21 10, +421/908 776 953
fax.: +421/42/285 21 38
e-mail.: sestav@sestav.sk
http: www.sestav.sk

Počet prevádzok: 4

Už niekoľko rokov sa podieľame na vytváraní významných technických a úžitkových hodnôt v oblasti stavebníctva. Spoločnosť Sestav stavebniny, s.r.o. predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu stavebnú spoločnosť s pevným postavením v regióne Považia. K uspokojeniu požiadaviek zákazníkov v čo najširšej miere využívame v oblasti stavebníctva nové trendy a zavádzame progresívne technológie. Vo svojich predajniach v Ilave, Dubnici nad Váhom, Púchove a v Bolešove ponúkame široký sortiment stavebného, inštalačného a železiarskeho materiálu. Poskytujeme tiež technické poradenstvo pre strechy, zatepľovacie systémy, fasádne a vnútorné nátery. Súčasťou spoločnosti je aj interiérové a fasádne štúdio s možnosťou namiešania rôznych odtieňov farieb na počkanie. Pre svoju stavebnú činnosť máme k dispozícii kompletnú strojnú, technickú i výrobnú vybavenosť. Vykonávame vlastnú ťažbu a úpravu štrkopieskov a výrobu certifikovaných betónových zmesí v dvoch betonárkach. Vlastníme dopravno-mechanizačné stredisko s technikou od strojov na zemné práce, cez žeriavy a nákladné vozidlá až po malú mechanizáciu. Príprava, realizácia i ukončenie stavebných prác je výsledkom práce kolektívu odborníkov všetkých stavebných profesií.

SESTAV stavebniny, s.r.o.
CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus