SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Členovia spoločnosti
STAVIVÁ-Garaj, s.r.o.
Garbiar STAVEBNINY
DomSTAV, spol.s r.o.
L&L TRADING spol. s r.o.
HIROPRO, spol. s r.o.
Gombarčík STAVEBNINY
STAVIVÁ TRENČÍN, s.r.o.
STAVOSPOL, spol. s r.o.
EKOPRIM istota stavby, s.r.o.
Agro Ostrov, s.r.o.
SUPTRANS G.T.M., s.r.o.
HYDROS Bánovce, spol. s r.o.
Tonex Plus s.r.o.
KURBEL, s.r.o.
STAV-PIPO, s.r.o.
TINEA, s.r.o.
STAVOMARK, spol. s r.o.
DYNAMIK TRADING, s.r.o.
TRIPA, s.r.o.
PROFISTAV, spol. s r.o.
BAGIRA, s.r.o.
CPP trade, a.s.
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.
AB-stavebniny s.r.o.
VLADAP Plus, s.r.o.
PARAPETROL a.s.
LG Bau-Trade, s.r.o.
BenátCentrum, spol. s r.o.
RAVEN a.s.
STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
PANFLEX - SLOVENSKO, s.r.o.
SESTAV stavebniny, s.r.o.
Členovia spoločnosti
EKOPRIM istota stavby, s.r.o.

Strojnícka 17
080 01 Prešov
tel.: +421/51/748 07 00
fax.: +421/51/748 07 01
e-mail.: ekoprim@ekoprim.sk
http: www.ekoprimistotastavby.sk

Počet prevádzok: 2

Koncom roka 2007 uplynulo už 18 rokov, čo firma poskytuje profesionálne riešenia v oblasti stavebníctva, založené na mravčej práci, komunikácii a dômysle. Spoločnosť Ekoprim je od počiatku svojho pôsobenia citlivá na problematiku spokojnosti klienta, bezpečnosti a spoľahlivej funkčnosti stavebných objektov, testovaných časom. Významnú pozíciu na trhu si vybudovala zabezpečením komplexnosti technologických riešení výstavby, stavebných materiálov a spoľahlivým servisom, overeným dlhodobými skúsenosťami. Spočiatku sa firma špecializovala na výstavbu inžinierskych sietí, pozemných stavieb, komplexnú výstavbu výrobných hál, rekonštrukcie a pod. V roku 1996 sa spoločnosť nasťahovala do vlastných priestorov, kde sídli aj v súčasnosti. Od tohto momentu získala silné priestorové zázemie vhodné tak pre administratívu, ako aj pre obchodnú činnosť a skladovanie značného množstva sortimentu, ktorý sa postupne rozširoval až na dnešných viac ako 20 000 skladových položiek. Kvalitu služieb firmy Ekoprim ocenilo množstvo investorov doma, aj v zahraničí, v r. 2003 spoločnosť získala certifikát kvality ISO 9001. V súčasnosti firma pôsobí prostredníctvom vlastných pobočiek v štyroch mestách východného Slovenska a jednom predajnom mieste v Česku a vďaka rozvinutému vozovému parku a premyslenej logistike distribuuje tovar v rámci celého Slovenska. Ekoprim sa sústreďuje na veľkoobchod a maloobchod súvisiaci s komoditami Voda – plyn – kúrenie – kanál, Hutný materiál, Železiarsky tovar a Stavebniny, v roku 2005 firma sprevádzkovala Lom Fintice, kde ponúka drvené kamenivo rôznych frakcií a ručnú kamenársku výrobu. V neposlednom rade v prevádzke v Orlove spoločnosť vyrába betónové výrobky (kanalizačné skruže, šachtové dná, betónové poklopy, obrubníky a pod.).

EKOPRIM istota stavby, s.r.o.
EKOPRIM istota stavby, s.r.o.
CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus