SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
SOAS

Zoznam pracovníkov SOAS a.s.


         
VEDENIE SPOLOČNOSTI      
  Ing. Belko Ľuboslav 048/472 22 00
0907 838 911
generálny riaditeľ luboslav.belko@soas.sk
  Ing. Kocian Vladimír 048/472 22 03
0908 978 811
obchodný riaditeľ vladimir.kocian@soas.sk
  Ing. Matulová Anna 048/472 22 04
0908 978 810
ekonomická riaditeľka anna.matulova@soas.sk
SEKRETARIÁT      
  Kocianová Zita 048/472 22 00 sekretariát soas@soas.sk
sekretariat@soas.sk
FAX/FAX SERVER      
  Fax obchod , server 048/281 20 10
048/281 20 11

OBCHODNÝ ÚSEK     obchod@soas.sk 
  Šuranová Jana 048/472 22 14 referent jana.suranova@soas.sk
  Koctúrová Anna 048/472 22 18
0905 800 812
referent anna.kocturova@soas.sk
  Kostiviarová Viera 048/472 22 22 referent viera.kostiviarova@soas.sk
  Riečanová Zuzana 048/472 22 12 referent zuzana.riecanova@soas.sk
  Šramková Stanislava 048/472 22 11
0905 701 188
referent stanislava.sramkova@soas.sk
  Ing. Vigašová Lucia 048/472 22 16
0919 434 392
vedúca obchodného oddelenia lucia.vigasova@soas.sk
  Novotná Zdenka 048/472 22 33 referent zdenka.novotna@soas.sk
  Kadeřábková Martina 048/472 22 29 referent martina.kaderabkova@soas.sk
  Mgr. Stančíková Ľudmila 048/472 22 25 referent ludmila.stancikova@soas.sk
  Bc. Pasiarová Lenka 048/472 22 17 referent lenka.pasiarova@soas.sk
  Ing. Verbovská Martina 048/472 22 31 referent martina.verbovska@soas.sk
  Turčeková Dana 048/472 22 30 referent dana.turcekova@soas.sk
  Mgr. Tomášová Jana 048/472 22 32 referent jana.tomasova@soas.sk
  Roľková Lucia 048/472 22 15 referent lucia.rolkova@soas.sk
  Mgr. Schwartz Natália 048/472 22 21 referent natalia.schwartz@soas.sk
  Holécyová Zuzana 048/472 22 20 referent zuzana.holecyova@soas.sk
MARKETING      
  Majling Pavol 048/472 22 02
0915 804 996
vedúci marketingu pavol.majling@soas.sk
marketing@soas.sk
  Mgr. Masnicová Miroslava 048/472 22 13 marketing miroslava.masnicova@soas.sk
marketing@soas.sk, obchod@soas.sk
EKONOMICKÝ ÚSEK     faktury@soas.sk 
  Ing. Kenderová Erika 048/472 22 24
0907 212 632
vedúca ekonomického oddelenia erika.kenderova@soas.sk
  Kováčová Anna 048/472 22 27 referent anna.kovacova@soas.sk
  Bieliková Zuzana 048/472 22 26 referent zuzana.bielikova@soas.sk
  Kossovich Michaela 048/472 22 28 referent michaela.kossovich@soas.sk 

CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus