SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spoločnosť

Slovenská obchodná aliancia stavebnín reprezentuje sieť predajcov stavebných materiálov, ktorí spoločným postupom a vzájomnou výmenou skúseností vytvárajú vyššiu kvalitu služieb pre svojich zákazníkov a obchodných partnerov.


Ciele aliancie:

Cieľom spoločnosti je zjednodušenie a zefektívnenie činností spojených s nákupom stavebných materiálov za účelom zvýšenia efektivity a zabezpečenia trvalej prosperity členov.

SOAS a.s. pre svojich členov zabezpečuje:

  spoločný nákup

 výhodné obchodné podmienky

 spoločnú marketingovú politiku

 zvyšovanie odbornosti

 informovanosť

 ochranu obchodných záujmov

História aliancie:

 

ROK UDALOSŤ POČET
ČLENOV
PREDAJNÝCH
MIEST
2003 Vznik aliancie 10 34
2004 Etablovanie na trhu 10 34
2005 Rozvoj aliancie
Vstup do ZOSS a ZSPS
10 36
2006 Rozvoj aliancie 13 47
2007 Rozvoj aliancie 16 59
 2008  Rozvoj aliancie

 16 

 61 

2009

Rozvoj aliancie
Presťahovanie spoločnosti

16 62
2010 Rozvoj aliancie  18   63 
2011

Rozvoj aliancie
Nový člen - spoločnosť TINEA,s.r.o.

19 61
 2011 Nový člen - spoločnosť STAVOMARK, spol. s r.o.  20 62 
2012

Rozvoj aliancie
Nový člen - spoločnosť DYNAMIK TRADING, s.r.o., Nitra

21 63
2012

Rozvoj aliancie
Noví členovia - spoločnosť TRIPA, s.r.o., Gelnica a spoločnosť PROFISTAV, spol. s r.o., Trnava

22 61
2013 Rozvoj aliancie
Noví členovia - spoločnosť CPP trade, a.s., Bratislava a spoločnosť Peter Klešč-KLEŠČ, Spišské Podhradie
24 66
2014

Rozvoj aliancie
Nový člen - spoločnosť AB-stavebniny s.r.o.

25 68
2015 Rozvoj aliancie
Nový člen - spoločnosť HALAN s.r.o.
26 69
2016 Rozvoj aliancie
Nový člen - spoločnosť VLADAP Plus, s.r.o.
27 71
2017 Rozvoj aliancie
Nový člen - spoločnosť PARAPETROL a.s.
28 73
 
2018 Rozvoj aliancie
Noví členovia - spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o. a RAVEN a.s.
29

76

      
2019

Rozvoj aliancie
Nový člen - spoločnosť STAVEBNINY BOYSI s.r.o.

Nový člen - spoločnosť PANFLEX - SLOVENSKO, s.r.o.

31 78

  

2020 Rozvoj aliancie
Nový člen - spoločnosť SESTAV stavebniny, s.r.o.
32

82

CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus