SOAS a.s., Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Spoločnosť

Vážení partneri,

 

Firma SOAS a.s. (Slovenská obchodná aliancia stavebnín) vznikla pred deviatimi rokmi ako prirodzený proces vo vývoji na trhu so stavebným materiálom. Myšlienka založiť spoločnosť, ktorá by zefektívnila nákup stavebných materiálov dozrievala niekoľko rokov. Strategickú úlohu pri vzniku firmy mali súčasní akcionári SOAS a.s., ktorí v tejto oblasti pôsobia mnoho rokov.

Od začiatku pôsobenia na trhu, sa SOAS a.s. dynamicky rozvíja. V roku 2006 sme mali 47 predajných miest, v roku 2007 to bolo 59 a v súčasnosti zastrešujeme nákup pre 66 obchodných jednotiek. Najsilnejšie máme pokryté Stredné a Východné Slovensko a preto sa v prvom rade snažíme rozšíriť naše pôsobenie aj na Západnom Slovensku. Našim dlhodobým cieľom je pokryť všetky regióny Slovenska.

V súčasnosti máme viac ako sedemdesiat dodávateľov. Ďalších dodávateľov si vyberáme na základe analýzy jednotlivých komodít a podľa vývoja na trhu. Prioritou v našej stratégii je, aby sme v sezóne dostatočne pokryli dopyt a nemali sme problémy s dodávkou tovaru. Aj z tohto dôvodu máme na jednotlivé komodity viacerých dodávateľov.

V roku 2006 sme začali na Slovenský trh distribuovať výrobky v privátnom balení SOAS. V súčasnosti sa môžete stretnúť s logom SOAS a. s. na viac ako desiatich výrobkoch od firiem Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.,  divízia Weber Terranova, Polyform s.r.o., ako aj Den Braven SK s.r.o. Hlavným dôvodom na uvedenie výrobkov pod značkou našej firmy je podpora značky SOAS, a tým aj posilnenie sily aliancie na trhu.

Z hľadiska počtu predajných miest je SOAS a.s. najväčší distribútor stavebného materiálu na Slovensku. Obchodní partneri oceňujú najmä nákupný servis a marketingovú podporu, ktorú im aliancia zabezpečuje. Každý z obchodných partnerov počas pôsobenia v SOASe neustále rastie a rozvíja sa. Členstvo v aliancii im prináša novú dimenziu rozvoja a dlhodobej prosperity. Tlak konkurencie v oblasti predaja stavebného materiálu neustále rastie a SOAS a.s. je pre mnohých zárukou prosperity aj v budúcnosti. 

 
CMS - prihlásiť
Spoločnosť | Členovia spoločnosti | Predajné miesta | Dodávatelia | Kontakt | O nás
© AKCENT NOVA s.r.o. 2008  IS Optivus