Posudzovanie kvality povrchu sadrokartónu býva veľmi subjektívnou záležitosťou. Práve preto vám prinášame presné kritéria na posudzovanie výsledku pri tmelení a stierkovaní sadrokartónových povrchov a jednoznačnú definíciu kvality konečnej povrchovej úpravy, ktorá vychádza z európskej normy EN 13963.

ÚROVNE KVALITY POVRCHU SADROKARTÓNOVÝCH STIEN A PRIEČOK

Pri tmelení sadrokartónových dosiek sa popisujú štyri kvalitatívne úrovne podľa toho, aký konečný estetický dojem potrebujeme dosiahnuť: 

Úrovne kvality povrchu sadrokartónu

 
Úroveň Q1 Q2 Q3 Q4
Vizuálny pohľad
Kvalita povrchu Q1
Kvalita povrchu Q2
Kvalita povrchu Q3
Kvalita povrchu Q4
Estetické požiadavky Žiadne

 • stopy po náradí môžu ostať
Bežné

 • lokálny výskyt stôp po náradí
Zvýšené

 • niekoľko značiek a stôp pod priamym svetlom
Najvyššie

 • minimálny výskyt značiek alebo stôp
Požiadavky na aplikáciu Základné tmelenie špár:

 • pretmelenie skrutiek
 • prebytočný tmel odstrániť
 • stopy po náradí sú prípustné
 • použitie výstužnej pásky podľa systému tmelenia
Základné tmelenie Q1 + nasledujúci postup:

 • tmelenie najemno
 • povrch upravený tak, aby sa dosiahol neprerušovaný prechod zo špár na plochu
 • brúsenie podľa potreby tmelenia
Tmelenie Q2 + nasledujúci postup:

 • rozšírené pretmelenie špár finálnym tmelom a celoplošné uzavretie pórov sadrokartónovej plochy roztiahnutím tmelu na plochu
 • brúsenie podľa potreby
Tmelenie Q2 + nasledujúci postup:

 • celoplošné stierkovanie sadrokartónu vhodným materiálom v min. hrúbke 1 mm
Konečná úprava povrchu​ Vhodné len pre funkčné aplikácie:

 • stabilita
 • odolnosť proti požiaru
 • protihluková stena
 • pod obklad alebo hrubo navrstvenú omietku
Stredne a hrubo štruktúrovaný povrch:

 • matné, stredné a hrubé štruktúrované nátery aplikované valcovaním
 • dekoratívne tapety a techniky
 • povrchová štruktúra (najväčšia častica cez 1 mm)
Jemne štruktúrovaný povrch:

 • matný, jemne štruktúrovaný náter
 • povrchová štruktúra (rozmer najväčšej častice menej ako 1 mm)
Hladký alebo lesklý povrch:

 • tapety na kovovom alebo vinylovom základe
 • stierky, nátery po stredný lesk
 • benátsky mramor alebo podobná špeciálna dekoratívna povrchová úprava
Príklad povrchovej úpravy Obklad Hrubá štruktúra Jemná štruktúra Hladká plocha

 

 

ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE POVRCHOVÚ ÚPRAVU SADROKARTÓNU

Čo by ste mali vedieť pre stanovenie očakávanej kvality konečnej povrchovej úpravy sadrokartónu?

1. Plánovanie finálnych úprav sadrokartónových stien a priečok

Výber typu tmelenia sadrokartónovej plochy alebo konečnej úpravy povrchu a použitie výstužných pások by sa malo zakladať na:

 • type konštrukcie (jedno alebo viacvrstvové opláštenie),
 • type sadrokartónovej dosky (v závislosti od jej hrany a hrúbky),
 • poveternostných podmienkach na stavbe,
 • type finálnej povrchovej úpravy (obklad, omietka, náter, tapeta…).

 

Hodnotenie kvality povrchu sadrokartonu

 

Tieto faktory by sa mali brať do úvahy už počas plánovania estetickej povrchovej úpravy sadrokartónu.

Výrazy ako „pripravené na maľovanie“, „pripravené na obkladanie“ a iné podobné frázy nie sú vhodné na popis požadovanej kvalitatívnej úrovne. Aby všetci správne pochopili, aká má byť očakávaná kvalita povrchovej úpravy sadrokartónu, mali by sa vždy používať špecifické termíny kvalitatívnej úrovne Q1, Q2, Q3 a Q4. Ak sa nestanoví kvalitatívna úroveň ako sa uvádza vyššie, potom sa predpokladá kvalitatívna úroveň Q2.

2. Podmienky pri realizácii úprav povrchov stien

Už počas plánovania je potrebné zvoliť vhodný materiál, ktorý sa použije pri úprave, zohľadniť jeho vlastnosti (prepadávanie, tvrdosť, pružnosť, brúsiteľnosť…), svetelné podmienky, ako aj potrebnú úroveň pracovnej zručnosti majstrov.

 

Kvalita a estetika sadrokartonovych povrchov

 

Svetelné podmienky

 • Ideálne by bolo vedieť vopred, aké osvetlenie a za akých podmienok bude používané po dokončení výstavby.
 • Osvetlenie (prirodzené alebo umelé) pri tupom uhle môže ovplyvniť vzhľad povrchu.
 • Úpravy Q4 by sa mali realizovať v podobných podmienkach osvetlenia, ako sa budú v priestoroch používať po dokončení výstavby.
 • Na posudzovanie kvality povrchovej úpravy na stavenisku nie je akceptovateľné používať plošné osvetlenie.

Vplyv počasia

 • Poveternostné podmienky na stavenisku (teplota a relatívna vlhkosť) by sa mali brať do úvahy vzhľadom na stanovený postup jednotlivých prác.
 • Aby sa dosiahli kvalitatívne úrovne povrchu sadrokartónov kvality Q2, Q3 a Q4 je nevyhnutné dodržiavať odporúčané časy schnutia medzi jednotlivými aplikačnými krokmi.
 • Estetické úpravy stien ako je maľovanie, tapetovanie alebo omietanie sa musia aplikovať až potom, ako bolo vykonané tmelenie a finálne preschnutie všetkých plôch.

Zručnosti majstrov

 • Je potrebné mať na pamäti odborné a praktické zručnosti majstrov, ktorí budú realizovať tmelenie počas sadrokartónových prác.
 • Stierkované povrchy stien a priečok zo sadrokartónov, ktoré sú ideálne hladké a bez akýchkoľvek tieňov, sa nedajú úplne dosiahnuť.