Drenáž okolo domu je nutnosťou na pozemkoch, na ktorých dochádza k presakovaniu spodných vôd. Ako by bolo možné teda vyriešiť problém so zadržiavaním vody okolo domu? Pri správnom postupe sa ho zbavíte navždy. Dôležité je pochopiť problematiku moderných drenážnych systémov. A prečo vlastne ide o potrebnú vec? V prvom rade dokáže podzemná či stojatá voda spôsobiť menšie ale aj vážnejšie škody, a to nie len na rodinnom dome ale aj terase či záhrade. Ak disponujete pivničnými priestormi, mali by ste s určitosťou spozornieť. Vlhkosť z tejto vody môže zapríčiniť veľmi vážne škody.

Na čo slúži drenáž okolo domu
Pre rodinné domy je mimoriadne dôležité zabezpečiť sucho zospodu. Ich časti môžu prichádzať do styku so zeminou, no pivnice či základné dosky si musia poradiť aj s vodou. Či už ide o priesakovú, vrstevnú alebo spodnú vodu, môže spôsobiť poriadne problémy. Podľa dostupných štatistík môže v rámci pivníc či základových dosiek za ich poškodenia premáčanie až v 90 % prípadov. Ak váš rodinný dom zabezpečíte kvalitnou drenážou, dosiahnete odvádzanie tejto vody a veľmi efektívne stavbu ochránite.
Ktoré rodinné domy majú problém s podzemnou vodou najčastejšie? Ide hlavne o prípady, keď sa stavba nachádza na pozemku s vysokou mierou nepriepustnosti hlavne ílovitých zemín či v lokalitách s nadmernými zrážkami. Tu očakávajte saturáciu priepustných vrstiev terénu a stúpanie hladiny spodnej vody.

Aký materiál potrebujem
· Drenážne rúry
· Geotextília
· Vodováha
· Štrk (najlepšie triedený a bez frakcie)
· Čakan, hrable, rýľ, lopata

Aké drenážne potrubie vybrať
Pri drenážnych systémoch pre rodinné domy môžeme využiť dva typy rúr – jednovrstvové a dvojvrstvové. Jednovrstvové drenážne rúry vo zvitkoch spoznáme podľa okrúhleho tvaru. Na výber máme variácie s priemermi 50, 65, 80, 100, 125, 160 a 200 milimetrov. Pre ich pružnosť je možné zvoliť dĺžku od 50 do 200 metrov. Pružnosť a odolnosť umožňuje aj ich rebrovanie. Výhodou je ich nízka hmotnosť aj pri väčších dĺžkach.


Jednovrstvové pevné drenážne rúry disponujú rôznym špecifickým tvarom. Ich horná polovica je okrúhla, dolná trapézová a pri priereze badáme tunelový profil. Na okrajoch pozorujeme priečne zárezy (zoskupené do štyroch na každých 22 milimetrov rúry) a pozdĺžne vytvorené drážky. Drážky slúžia na zlievanie vody, ktorá prúdi drenážnou vrstvou a dostane sa do priečnych zárezov, cez ktoré sa dostane do rúry a nakoniec odtečie plochým, trapézovým dnom potrubia smerom k vpustu a dažďovej kanalizácii.

Pri dvojvrstvových drenážnych rúrach vidíme dve vrstvy. Z vonkajšej strany je rebrovaná a z vnútornej hladká. Tá sa postará o lepší prietok vody vďaka tomu, že sa voda nezadrží v potrubí. Tieto potrubia využijete napríklad pri odtečení väčšieho množstva vody pri veľkých plochách. Hladká vnútorná vrstva má za úlohu rýchlejší prietok vody. Je vhodná pre odvádzanie vody z veľkých plôch, ciest či iných cestných objektov (križovatka, železničná trať, nábrežie, tunel, pristávacie či vzletové dráhy). Pri výrobe dvojvrstvových drenážnych rúr sa využíva polyetylén s vyššou hustotou.

Aký štrk na drenáž
Aby odvod vody fungoval dokonale, musíme zaistiť správnu frakciu, teda hrubosť kamenného drtiva. Myslíte na to, že guľaté kamene nie sú vhodné, keďže nedokážu do seba dostatočne zapadnúť.
Prejdime ku samotnej frakcii, ktorá sa udáva v milimetroch priemeru štrku v určitom rozmedzí. Najčastejšie sa využíva štrk 16/32 (čiže priemer sa pohybuje medzi 16 a 32 milimetrov).
· 32/64 – Dokáže zvládnuť aj veľkú záťaž, ak ho dôkladne očistíte, je vhodný pre obsypanie drenáže
· 16/32 – Podsypy, zásypy alebo obsypanie drenáže
· 8/16 – Využíva sa ako podklad pod jemnejšie frakcie napríklad pri zámkovej dlažbe alebo ako prísada do betónu
· 2/4, 4/8 – Hlavne pod zámkovú dlažbu

Postup a detail

  • Celý postup začíname vypracovaním projektového zadania, ktorý zadefinuje všetky špecifická projektu drenáže. Pri pláne lokality riešime umiestnenie odtokových potrubí, hĺbku a dĺžku budúcich výkopov, miesta pre kontrolné a drenážne studne či to, ako sa bude odvádzať voda do dažďovej kanalizácie. Výpočty najlepšie zrealizujú špecialisti.
  • Následne sa pripraví sa výkop pre drenážne rúrky. Šírka výkopu by mala byť o 40 až 50 centimetrov väčšia ako priemer potrubia.
  • Po vykonaní výkopových prác, steny vyložíme geotextíliou, čím ochránime otvory v potrubí pred zanášaním a následne položíme vrstvu štrku.
  • Na štrkový podklad umiestnime drenážne rúrky tak, ako je uvedené v zadaní projektu. Spád drenážneho potrubia by mal minimálne dosiahnuť 1cm na 1m dĺžky potrubia.
  • Po položení drenážnych rúrok ich zasypeme predpísanou vrstvou štrku a prikryjeme geotextíliou.
  • Posledná fáza je do veľkej miery variabilná.  Je možné výkop zasypať zeminou a vytvoriť chodník napríklad z betónových dlaždíc s odvodňovacím žľabom alebo štrkovú vrstvu dosypať a  vytvoriť pohľadovú časť sokla domu.

Ako je možné využiť zachytenú vodu? Zhromaždená voda sa odvádza do špeciálneho zásobníka alebo verejnej kanalizácie. Zhromažďovanie vody však poskytuje veľkú výhodu vzhľadom na skutočnosť, že ju môžete využiť neskôr pre rôzne domáce účely. Napríklad môžete využiť zadržanú vodu zo zásobníkov v období sucha na zalievanie záhrady, čím ušetríte nemalé finančné prostriedky. Pri inštalácií nezabudnite na spätné ventily, v prípade, že  sa má zachytená voda vypúšťať do otvorených nádrží.

Materiál pre vybudovanie drenáže si môžete zakúpiť priamo od našich partnerských stavebnín.