Hľadali ste exteriérovú elegantnú dlažbu, ktorá je odolná proti poveternostným vplyvom, mrazuvzdorná a vyžaduje si len minimálnu údržbu? Vaše rozhodnutie využiť pozitíva zámkovej dlažby bolo určite správne. Ak sa už raz pustíte do pokladania zámkovej dlažby, treba mysliť na niekoľko podstatných detailov. To, ako veľmi bude poklad zámkovej dlažby trvácny, či stabilný závisí nielen od jej kvality prevedenia dlažobných kociek, ale aj spôsobu ich uloženia. V nasledujúcom článku sa dozviete viac ako správne položiť zámkovú dlažbu

Zámková dlažba

Zámková dlažba je druh betónovej dlažby, ktorá dosahuje vysokú stabilitu či trvácnosť a odolnosť voči vplyvom prírodných živlov akými sú napríklad poveternostné podmienky. Vzhľadom na tieto pozitíva sa používa hlavne v exteriéri. Môžeme ju vidieť na chodníkoch, vonkajších schodoch, na terasách, v záhrade alebo v areáloch mestských centier. Pri stavbe vášho domu ju môžete využiť aj na vybudovanie príjazdovej cesty alebo chodníka okolo domu.

Zdroj: Premac: https://www.premac.sk/zamkova-dlazba/cavino/

Výhody zámkovej dlažby

Zámková dlažba je jedným z najobľúbenejších materiálov pre exteriéry a to z dobrého dôvodu. Svojou kombináciou estetiky a trvácnosti sa stala ideálnym riešením pre chodníky, terasy, parkoviská, či príjazdové plochy. Aké sú hlavné výhody, ktoré zámková dlažba ponúka:

  • Flexibilita – poskytuje širokú škálu možností vo výbere farebného prevedenia, tvarov a vzorov, čo umožňuje prispôsobiť akémukoľvek dizajnovému návrhu nehnuteľnosti. Vybrať si môžete od ultra moderného prevedenia až po zámkovú dlažbu v rustikálnom prevedení. Inšpirujte sa od našich dodávateľov Premac, Presbeton alebo Semmelrock.
  • Odolnosť – betón je známy svojou odolnosťou voči nárazom, zaťaženiu a poveternostným vplyvom. Táto odolnosť robí zámkovú dlažbu skvelým riešením pre exteriérové povrchy. Zároveň odoláva zmenám teploty. Odoláva mrazu aj vysokej teplote bez straty kvality.
  • Jednoduchá údržba – čistenie zámkovej dlažby nie je náročné. Jednoduchá údržba znamená, že exteriérové plochy môžu zostať dlhodobo esteticky príťažlivé bez väčších nákladov na starostlivosť a čas.
  • Cenová dostupnosť – V porovnaní s niektorými luxusnejšími materiálmi pre exteriérové povrchy je zámková dlažba cenovo dostupnejšia, čo z nej robí výbornú voľbu pre tých, ktorí hľadajú cenovo dostupný, odolný a estetický upravený exteriér.

Pokládka zámkovej dlažby cena

Do pokládky zámkovej dlažby sa môžete pustiť sami alebo si objednať skúseného staviteľa. Všetko závisí od vašich preferencií a skúseností. Svojpomocne vás pokládka zámkovej dlažby vyjde lacnejšie, ale aj v tomto prípade musíte rátať s nákladmi, napr. na prenájom bagra pri hlbších výkopoch. Ak nemáte skúsenosti so stavebnými prácami, radšej si objednajte staviteľa. Budete mať tak istotu, že je pokládka spravená poriadne.

Cena práce za pokládku zámkovej dlažby sa pohybuje od 11 – 25€ za m². Táto cena je väčšinou bez zemných prác a obsahuje činnosti, ako vymeranie plochy, stiahnutie lôžka, položenie, zhutnenie vibračnou doskou vyšpárovanie dlažby. Celková cena závisí od zaťaženia, napr. či realizujeme chodník alebo plochy pre osobné či nákladné autá.

Zdroj: Semmelrock: https://www.wienerberger.sk

Pokládka zámkovej dlažby svojpomocne

Pre tých, ktorí si trúfajú na pokládku zámkovej dlažby svojpomocne sme pripravili postup. Pamätajte však, že ani tá najkvalitnejšia dlažba nezostane dlhodobo rovná pokiaľ jej podklad nevybudujete tak, aby sa nezosúval a nevymýval. Pri stavbe, či rekonštrukcii je veľmi dôležité mať na pamäti skutočnosť, že pokládka dlažby sa robí až po dokončení všetkých prác, aby sa predišlo jej poškodeniu, či prepadu spôsobených stavebnými mechanizmami.

Postup, ktorý uvádzame slúži hlavne na pokládku zámkovej dlažby pre bežné použitie. Pochôdzna dlažba nemusí byť taká pevná ako dlažba s väčšou záťažou, ktorá sa využíva ako vstup do garáže alebo jazdná plocha. V tomto prípade sa zloženie podkladových vrstiev a ich hrúbka zásadne mení.

Ako na zámkovú dlažbu – postup:

1.Vyznačenie plochy
Začínate rozmeraním miesta, na ktoré bude zámková dlažba uložená. Na milimetrový papier si vo vhodnej mierke načrtnite obrysy plôch, ktoré chcete spevniť. Doporučujeme pracovať s jednoduchou mierkou 1:100, čo znamená, že 1 cm na vašom plániku bude v skutočnosti predstavovať 1 m. Pri zhotovovaní ukladacieho plánu musíte brať do úvahy celkové členenie priestoru alebo usporiadanie záhrady, ako aj štýl samotnej pokládky

Následne si vypočítajte koľko m² zámkovej dlažby musíte objednať. Pri objednávaní materiálu myslite aj na prípadné škody. Pri práci sa totiž dlažba môže poškodiť a niektoré kusy bude potrebné upraviť aj rezaním. Objednajte aspoň o 10% materiálu viac. „Veď, ak bude chýbať, tak doobjednáme.” Na toto sa nespoliehajte. Časom sa môže výrobná šarža zmeniť alebo daný materiál nemusí byť v ponuke.

2.Vykopanie miesta pokládky do hĺbky (cca 30 cm)
Po označení plochy napríklad kolíkmi začnite s výkopom do hĺbky približne 30 centimetrov. Pri kladení zámkovej dlažby je najdôležitejší kvalitný podklad. Musí byť spevnený, nosný a prepúšťať zrážkovú vodu. Pokiaľ má však dlažba odolávať vysokému zaťaženiu, odporúčame výkop o niečo hlbšie.

3.Vyloženie kameňom/štrkovou drvinou frakcie 0-6 mm(cca 20 cm)
Aby ste predišli prepadávaniu dlažby, musíte výkop zhutniť. Hrúbka podložia by mala byť všade rovnaká. Na vyspádované a zhutnené dno môžete začať klásť štrkovú drť frakcie 0-63 mm, ktorá by po zhutnení mala mať hrúbku cca 32 – 37 cm pod auto či príjazdovú cestu, no pod chodník postačuje 24 – 29 cm. Podklad pod zámkovú dlažbu musí byť únosný. Výber záleží od celkovej únosnosti, ktorú vyžadujeme. Pevný povrch a dobré vsakovanie dažďovej vody zabezpečí štrková drvina.

4.Použitie obrubníkov
Na ohraničenie chodníka je vhodné použiť obrubník. Sú neoddeliteľnou súčasťou každej betónovej plochy, pretože zabezpečujú stabilitu a oddelenie od trávnatých plôch. Obrubníky, palisády a žľaby sa osádzajú do lôžka z vlhkej betónovej zmesi dostatočne hrubej (cca 10 – 20 cm). Po osadení tvaroviek treba dobetónovať z obidvoch strán obrubníky (tzv. bočná opora). Ako podkladový materiál pod betónové lôžko slúži štrkodrvina v min. hrúbke 10 cm. Obrubníky sa môžu ukladať aj so škárami (šírka 3 – 5 mm). Túto škáru nevyplňujeme! Ak škáry budú vyplnené plastickou priľnavou hmotou, musí mať škára šírku min. 10 mm.

5.Zarovnanie a zhutnenie
Plocha, na ktorú budeme ukladať zámkovú dlažbu musí byť rovná, zhutnená a vyspádovaná.

6.Uloženie vrstvy piesku (cca 5 cm)
Predtým, než sa pustíte do ukladania zámkovej dlažby dajte na kamennú drvinu ešte cca 5 cm piesku, jemného štrku alebo zmes piesku a štrku. Táto vrstva vyplní akékoľvek nerovnosti.

7.Urovnanie pieskovej vrstvy
Opäť ani v tomto kroku nemôžete zabudnúť na vyrovnanie povrchu. Použiť na to môžete vyrovnávaciu latu.

8.Položenie dlažby
Dopracovali ste sa k položeniu zámkovej dlažby! Línia kladenia by mala smerovať súbežne s domom, plotom alebo terasou. Prvé dlaždice sa ukladajú v najnižšom bode lôžka a treba postupovať smerom k najvyššiemu bodu. Najskôr ukladajte celé prvky a až na koniec dlaždice, ktoré je potrebné rezať na požadovaný rozmer a tvar. S tým sa stretnete po okrajoch, alebo aj okolo plota či kanalizačného poklopu. Na rezanie dlaždíc je vhodná diamantová píla, lámačka dlažby alebo kotúčová píla na betón. Dlažba sa nesmú vzájomne dotýkať. Ukladajte ich v pravidelných odstupoch s medzerou 3 – 5 mm medzi nimi.

Zámkovú dlažbu treba ukladať tak, aby bola zhruba 1 cm nad úrovňou požadovanej plochy. Je to veľmi dôležité pravidlo, pretože dlažba pri zhutnení vibračnou doskou poklesne približne o 1 cm do lôžka. Kontrolujte priamosť škár v priečnom aj pozdĺžnom smere. Pamätajte, že dlažba sa ukladá len za dobrých poveternostných podmienok do suchého podkladu.

9.Vyplnenie medzier pieskom
Po uložení zámkovej dlažby prichádza škárovanie. Vyplňte medzery medzi prvkami kremičitým pieskom. Škárovanie zámkovej dlažby je dôležité kvôli odvodu vody a zabráneniu prerastania buriny a trávy pomedzi segmenty zámkovej dlažby. Piesok, ktorým škárujeme nesmie obsahovať hlinité prímesy.

Ako zabránime rastu vegetácie na dláždených krytoch a v jeho škárach? Vhodnou voľbou materiálov a dokonalého odvodnenia nielen povrchu dláždeného krytu, ale najmä spodnej stavby krytu. Dôležité je použitie škárovacích materiálov, napr. kremičitého piesku s vysokým podielom SiO₂, najlepšie 95% a viac, alebo špárovacej hmoty na báze kremičitého piesku a živicového spojiva, ktoré sa vlhkosťou vytvrdia. Aby bola dlažba lepšie čistiteľná a zabránili sme rastu machov, odporúčame ju ošetriť ochranným impregnačným náterom.

10.Utláčanie dlažby vibračnou doskou
Na túto činnosť môžete použiť vibračnú dosku s gumovým nadstavcom, ktorý zabráni poškodeniu dlaždíc.

Jednou z chýb, ktorej sa svojpomocní stavitelia dopúšťajú je nedostatočné zhutnenie povrchu. Správne zhutnenie povrchu predchádza deformáciam a nerovnostiam. Pri ukladaní dlažby nezabudnite dodržiavať šírku škár, inak by sa jednotlivé hrany dlažby mohli časom poškodiť. Pri farebne zmiešaných dlažbách sa neodporúča dlažbu ukladať z jednej palety, ale z viacerých paliet naraz čím sa vyhnete jednofarebným zhlukom. Farby dlažby striedajte, aby pôsobila prirodzene.

S výberom a kúpou materiálu na pokládku zámkovej dlažby vám odporúčame navštíviť predajne členov SOAS, najväčšieho distribútora stavebného materiálu na Slovensku, kde si vyberiete zo širokej ponuky kvalitnej zámkovej betónovej dlažby od popredných dodávateľov nášho trhu. Všetky predajne nájdete https://www.soas.sk/clenovia-spolocnosti/