Tak ako pri budovaní priateľských a partnerských vzťahov si dávame veľký pozor na to, aby boli postavené na dobrých, silných a pevných základoch. Len pevné základy vedia vydržať celý život a prekonať všetky prekážky. Rovnaké pravidlá platia aj pri stavbe domu. V tomto článku si povieme ako postupovať pri stavbe dobrého základu pre dom, ktoré zabezpečia pevný základ vášho rodinnému domu.

Základy domu

Ešte predtým ako začnete s pokladaním základov je nevyhnutné získať čo najviac informácií o pozemku na ktorom bude dom stáť. Výber medzi základovou doskou a základovými pásmi závisí od geologických pomerov, od tvaru terénu, od toho či je dom podpivničený alebo nie. Druh zeminy a jej nosnosť majú vplyv na veľkosť základov a hĺbku spodnej vody. Jej pôsobenie na základy ovplyvňuje spôsob zakladania. Vďaka vopred zisteným informáciám môžeme zistiť, na ktorej pôde sa nedajú vykopať základové pásy a budeme potrebovať základovú dosku. Správne urobené základy domu rovnomerne prenášajú celkové zaťaženie domu na zem. Základové konštrukcie delíme na základové dosky a pásy. Musia byť dostatočne únosné, aby zvládli aj mimoriadne zaťaženie ako napr. silný vietor alebo povodne.

Základová doska

Základová doska sa vďaka svojej hrúbke využíva pri domoch s veľmi zlými neúnosnými zeminami alebo keď sa pod ňou nachádza spodná tlaková voda. Výhodou základovej dosky je kompletná hydroizolácia a ľahkosť samotného vyhotovenia základovej dosky. Základová doska rovnomerne rozkladá tiaž stavby na podklad, zamedzuje posunom stien a eliminuje riziko praskania múrov či narušenia statiky. Základová doska pozostáva z hrubej betónovej vrstvy a z oceľových výstuh, preto je potrebné rátať s väčšou spotrebou betónovej zmesi. Táto betónová vrstva sa vyleje do výkopu celej pôdorysnej plochy domu . Na spodok jamy nasypeme štrk.

Základy domu musia ležať v nezamŕzajúcej hĺbke, aby sa nestalo, že zem pod nimi zmrzne, čím zväčší svoj objem a následne ich nadvihne. Nadvihnutie základových pásov spôsobuje pnutie v konštrukcii domu, napríklad v stene čoho výsledkom sú trhliny. Hĺbka založenia základovej dosky je daná podľa miesta stavby a typu zeminy, od 0,8m do 1,6m pod upravený terén. Špeciálnym druhom základovej dosky je oceľovobetónová vaňa, ktorá sa navrhuje v prípade ak je úroveň podlahy v suteréne pod hladinou podzemnej vody.

Základové pásy

Vďaka svojej jednoduchosti a cenovej náročnosti sú základové pásy najbežnejším typom základov pre rodinné domy. Rovnako ako základová doska, tiež musia byť uložené do nezamŕzajúcej hĺbky. Šírka základových pásov je daná váhou zaťaženia a únosnosťou zeminy. Líšiť sa bude v prípade jednopodlažného alebo dvojpodlažného domu, ktoré majú rozdielne zaťaženia. Základový pás tvorí súvislý nosník s prierezom obdĺžnikového, stupňovitého alebo rebrového tvaru. Pre lepšiu stabilitu môžu byť vystužené oceľovou konštrukciou. Šírka základových pásov pre rodinné domy je navrhnutá na základovej škáre 500mm až 600mm. V prípade malej únosnosti základovej škáry je potrebné vykonať spevnenie základovej škáry vhodným štrkovým zhutneným podsypom. Pod budúcimi obvodovými múrmi a nosnými priečkami sa v zemi vykopú pásy, ktoré sa vyplnia betónom. Priestor, ktorý je ohraničený základovými pásmi sa vysype kamenivom a vyleje sa naň vrstva betónu.

Ako postupovať pri betónovaní základov domu

Po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia sa môžeme pustiť do stavby domu. Povolenie na stavbu umiestnite na vhodné a viditeľné miesto. 

Úprava pozemku a osadenie stavby

Prvým krokom je vymeranie základov domu podľa projektu. Geodét vám presne vytýči osadenie domu, teda jeho presné umiestnenie. Následne môžete vytýčiť pôdorys pomocou drevených kolíkov, ktoré slúžia ako orientačné body. Hranice domu určí vápenný pás, ktorý nanesiete pozdĺž spojníc. 

Výkopové práce

Ešte skôr než začnete s výkopovými prácami by ste sa mali informovať u doterajšieho vlastníka pozemku alebo u príslušných správcov podzemných vedení, či v mieste, kde bude pivnica, nie sú uložené nejaké podzemné vedenia ako káble, či potrubia. Ak áno musíte práce vykonávať opatrne. Po označení základovej jamy začnete vykopávať základy. Hĺbka základov závisí od výšky osadenia stavby, sklonu kanalizácie, počtu schodov a pod. Do výkopových prác sa zaraďuje aj inštalácia bleskozvodu a inžinierskych sietí, čiže inštalácia potrubí, ktoré zabezpečujú prenos vody, plynu či elektriny do domu. 

Výmera základov

Výmera základov závisí od šírky múrov. Šírka základov stavby sa určuje od podložia stavy a celkovej hmotnosti. Základy sú širšie ako samotná hrúbka múrov. 

Realizácia betonáže

Pri betonáži dbajte na vhodné podmienky pre vykonanie kvalitnej betonáže, ktoré zahŕňajú teplotu prostredia a vlhkosť betónovanej časti. Základy domu treba chrániť pred zosúvaním a vyplniť ich betónom čo najskôr. 

Vyrovnávanie povrchu

Po vyliatí základových pásov si dajte záležať na vyrovnaní ich povrchu. Povrch vyrovnáte a uhladíte pomocou vodováhy. Do vyrovnaného betónu sa ešte predtým ako stvrdne odporúča vertikálne zapichnúť oceľové roxorové tyče. Tyče umiestnite v rozostupoch tak, aby potom po osadení debniacich betónových tvárnic boli umiestnené približne v ich strede. Neskôr, po vymurovaní betónových tvárnic, roxorové tyče previažte s oceľovou výstužou základovej dosky montovaného domu.

Stavba sokla z tvárnic

Pre rýchlu a dobrú realizáciu soklovej časti je najlepšie použiť pevné betónové tvárnice. Soklová časť sa muruje z pevných betónových debniacich tvárnic so šírkou 30 cm, ktoré sa po uložení zalejú betónom. Voľný priestor sa potom vysype štrkovou vrstvou hrubou 15-20 cm, ktorá sa poriadne zhutní a uložia sa kari siete s presahom cca 15-30 cm. Po uložení a zviazaní týchto sietí sa zabetónuje tzv. „deka“ s hrúbkou okolo 15 cm. 

Betón pri stavbe základov domu

Pre betonáž základov sa najčastejšie používajú betóny triedy B15 a pri betónovaní podkladu triedy B20

Ako dlho treba polievať betón

Zabetónovanú základovú dosku treba polievať, aby nedošlo k popraskaniu a zmrašťovaniu betónu rýchlym odparením vody. Po zaliatí je betón potrebné chrániť pred vysychaním, preto ho nezabudnite polievať. Čerstvý betón chráňte v zimnom období pred chladom a mrazom a v horúcom počasí ho polievajte častejšie. Betón treba polievať vodou cez rozprašovač, postrekovač alebo z kanvy, nie priamym prúdom. Polieva sa nasledovne – 2h po naliatí a každé 3-4h v prvých 5-7 dňoch dozrievania, v nasledujúcich 7 dní 2-3x denne.

Aká by mala byť hrúbka základovej dosky či betónovej platne

Základová doska je samonosná, čo znamená, že celý dom leží na doske bez základových pásov. Jej hrúbka je 30 cm. Betónová platňa má menšiu hrúbku ako základová doska a to okolo 15 – 20 cm. Presnú hrúbku vám však stanoví projektant na základe výpočtu zaťaženia stavby.

Hydroizolácia základov domu

Aby vám do domu neprenikala voda či vlhkosť musíte zaizolovať základy domu. Len tak zabránite nepriaznivým vplyvom okolia. V prípade zlej hydroizolácie môžu steny začať plesnivieť, praskať a suterénny priestor sa zaplaví vodou. Existuje viacero spôsobov hydroizolácie. Najčastejšie sa aplikujú asfaltové pásy, fóliové izolácie alebo izolačné nátery a stierky.

Asfaltové hydroizolačné pásy sa na podklad aplikujú celoplošne nataveným plameňom. Používajú sa spolu s penetračným náterom a drenážnou vrstvou. Voda sa pod nimi voľne nepohybuje, čo umožňuje presnejšie lokalizovanie prípadného poškodenia. Modifikované asfaltové pásy doplnené o elastoméry a plastoméry sú elastickejšie. Majú dobrú pružnosť, lepšiu odolnosť voči nízkym teplotám a dlhšiu životnosť, pretože sú oveľa hrubšie.

Predtým ako začnete s hydroizoláciou si určte pred čím všetkým chcete spodnú stavbu ochrániť. Preskúmajte okolie stavby a vplyvy, ktoré nepriaznivo pôsobia na vašu stavbu. Ak chcete stavbu ochrániť len proti zemnej vlhkosti, stačí keď aplikujete jednu vrstvu asfaltovej hydroizolácie. Dve vrstvy je potrebné aplikovať proti tlakovej a stekajúcej vode.

Pred pokladaním asfaltových pásov musíte vyhladiť a upraviť nedokonalosti povrchu. Týmto spôsobom zabezpečíte dostatočnú funkčnosť hydroizolácie. Druhým krokom je aplikácia penetračného náteru maliarskym valčekom, ktorým zabezpečíte lepšiu priliehavosť samotného pásu. Keď je náter suchý, začnete s pokládkou asfaltových pásov. Asfaltové pásy je vhodné naniesť iba pod budúce nosné murivo. Rolku asfaltového pásu položte na zem, postupne ju rozbaľujte a naťahujte do želanej polohy. Pás musí byť položený rovnomerne a nemali by sa pod ním vytvárať vzduchové bubliny. Väčšinou sa pokladá od najnižšieho miesta k najvyššiemu. Následne musíte pásy pritaviť plynovým horákom k pripravenému podkladu.

Hydroizolácia by sa mala realizovať za suchého a teplého počasia. Pri hydroizolácií je nesmierne dôležitý výber materiálov. Nehľaďte len na tie najlacnejšie materiály, zamerajte sa na kvalitu. Rozdiel medzi PVC fóliami a asfaltovanými pásmi spočíva v tom, že fólie sa na podklad kladú voľne a kotvia sa bodovo alebo líniovo. Na ochranu sa používajú geotextílie alebo bezpečnejšie obklady z polotuhých dosiek PVC.

Materiály, ktoré potrebujete na stavbu vášho vysnívaného domu si môžete zakúpiť v predajných miestach aliancie SOAS, najväčšieho distribútora stavebného materiálu na Slovensku.