Spoločnosť PARAPETROL a.s. bola založená v roku 1994 pod názvom PARAMO SLOVAKIA, s.r.o. ako dcérska spoločnosť českej rafinérskej spoločnosti PARAMO a.s. Pardubice. Od svojho založenia prešla spoločnosť transformáciou právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť ( v roku 1998) a koncom roku 2001 v súvislosti s privatizáciou i zmenou mena na PARAPETROL a.s.

Uvedené transformácie však nemali dopad na obchodnú činnosť spoločnosti PARAPETROL a.s., ktorá sa od svojho vzniku nepretržite zaoberá dovozom a distribúciou výrobkov českej rafinérie PARAMO, a to nie len minerálne oleje, ale aj celý široký sortiment asfaltových výrobkov PARAMO, pre ktoré je spoločnosť PARAPETROL výhradným dovozcom pre Slovensko.

So sortimentom asfaltov úzko súvisí výroba hydroizolačných asfaltových pásov a preto spoločnosť PARAPETROL sa už od roku 1998 venuje i distribúciou hydroizolačných asfaltových pásov. Na slovenský trh dodáva asfaltové pásy vlastných značiek NITRABIT, SLOVBIT ELAST a VELBIT a tiež i asfaltových pásov PARABIT.

V roku 2004 spoločnosť rozšírila svoj obchodný sortiment o distribúciu cementových lepidiel, mált, omietok a fasádnych omietok. Na slovenský trh dodáva spoločnosť stavebné výrobky značky BAUTEKO.

Distribúciu výrobkov PARAPETROL a.s. zaisťuje zo svojich distribučných prevádzok, ktoré sú v Bratislave, Šuranoch, Nových Zámkoch, Martine – Ďanovej, Prešove, Lučenci, Poltári a v Humennom, čím predávaný tovar robí dostupným po celom území Slovenska.

Administratívna centrála spoločnosti PARAPETROL a.s. sa nachádza v Nitre.

V súčasnosti služby a produkty stavebnín PARAPETROL sa rozšírili o:

– kúpeľňové štúdio (technický návrh riešenia kúpeľní, 3D návrh a vizualizácia kúpeľní, poradenstvo a kompletná kalkulácia spotreby materiálu)

– strešné centrum (technický návrh riešenia plochej a šikmej strechy, poradenstvo a kompletná kalkulácia spotreby materiálu)

Adresy a spojenia do sídla spoločnosti alebo do prevádzok ako aj technické špecifikácie predávaných výrobkov sú uvedené na webových stránkach:

WWW.PARAPETROL.SK a WWW.BAUTEKO.INFO

Spoločnosť je držiteľom certifikátov podľa: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001

Široký
sortiment

Odborné
poradenstvo

Výpočet
spotreby

Náradie
a nástroje

Vykládka
hydr. ramenom

Platba
kartou

Obchodný
zástupca

Kúpeľňové
štúdio

Strešné
centrum

Doprava

Prevádzky

PARAPETROL a.s.

obchodná prevádzka Bratislava
Staviteľská 3
831 04 Bratislava

PARAPETROL a.s.

obchodná prevádzka Poltár
Družby 16/23 A
987 01 Poltár

PARAPETROL a.s.

obchodná prevádzka Nové Zámky
Gúgska 132/a
940 01 Nové Zámky

PARAPETROL a.s.

obchodná prevádzka Humenné
Družstevná 2777
066 01 Humenné

PARAPETROL a.s.

obchodná prevádzka Lučenec
Zvolenská cesta 5035
984 01 Lučenec

PARAPETROL a.s.

obchodná prevádzka Prešov
Rybárska ul. 30
080 06 Prešov

PARAPETROL a.s.

obchodná prevádzka Šurany
Družstevná 5
942 01 Šurany

PARAPETROL a.s.

obchodná prevádzka Ďanová
Ďanová 317
038 42 Príbovce