Už niekoľko rokov sa podieľame na vytváraní významných technických a úžitkových hodnôt v oblasti stavebníctva. Spoločnosť Sestav stavebniny, s.r.o. predstavuje dynamicky sa rozvíjajúcu stavebnú spoločnosť s pevným postavením v regióne Považia. K uspokojeniu požiadaviek zákazníkov v čo najširšej miere využívame v oblasti stavebníctva nové trendy a zavádzame progresívne technológie. Vo svojich predajniach v Ilave, Dubnici nad Váhom, Púchove a v Bolešove ponúkame široký sortiment stavebného, inštalačného a železiarskeho materiálu. Poskytujeme tiež technické poradenstvo pre strechy, zatepľovacie systémy, fasádne a vnútorné nátery. Súčasťou spoločnosti je aj interiérové a fasádne štúdio s možnosťou namiešania rôznych odtieňov farieb na počkanie. Pre svoju stavebnú činnosť máme k dispozícii kompletnú strojnú, technickú i výrobnú vybavenosť. Vykonávame vlastnú ťažbu a úpravu štrkopieskov a výrobu certifikovaných betónových zmesí v dvoch betonárkach. Vlastníme dopravno-mechanizačné stredisko s technikou od strojov na zemné práce, cez žeriavy a nákladné vozidlá až po malú mechanizáciu. Príprava, realizácia i ukončenie stavebných prác je výsledkom práce kolektívu odborníkov všetkých stavebných profesií.

Široký
sortiment

Odborné
poradenstvo

Výpočet
spotreby

Náradie
a nástroje

Vykládka
hydr. ramenom

Platba
kartou

Kúpeľňové
štúdio

Miešanie farieb
a omietok

Doprava

Prevádzky

SESTAV stavebniny, s.r.o.

obchodná prevádzka Dubnica nad Váhom
Obchodná 1728/2
018 41 Dubnica nad Váhom

SESTAV stavebniny, s.r.o.

obchodná prevádzka Púchov
Novonosická 1524/23
020 01 Púchov

SESTAV stavebniny, s.r.o.

obchodná prevádzka Ilava
Sihoť 825/85
019 01 Ilava