Stavomark, spol. s r.o. so sídlom Tehelná 1, Moldava nad Bodvou bola založená 23.10.1990 tromi fyzickými osobami a svojou činnosťou sa zameriavala na realizáciu priemyselných stavieb a maloobchodný predaj hrubého stavebného materiálu v areáli bývalej prevádzkárne mesta Moldava n/Bodvou. V tom čase sa firma zaoberala aj exportom ihličnatého reziva do Maďarskej republiky. Rastúci dopyt po stavebných materiáloch vytvoril vhodné predpoklady na rozširovanie objemu maloobchodného predaja. V roku 2001 firma realizovala svoju doposiaľ najväčšiu investičnú akciu, kompletnou rekonštrukciou areálu a výstavbou novej administratívnej budovy s maloobchodnou predajňou a skladových priestorov. Počas uplynulých rokov došlo k radikálnej zmene sortimentnej skladby ponúkaného tovaru. Kým v začiatkoch firma predávala výlučne iba materiály na hrubú stavbu (cement, vápno atď.), v súčasnosti spolupracuje s vyše 40 dodávateľmi a skladuje viac ako 4000 tovarových položiek z oblastí: stavebné materiály, vody-plyn-kúrenie, hutný materiál, sanita a obklady, farby-laky, železiarsky tovar. Všetky uvedené tovary sú prezentované na vysokej úrovni s cieľom spríjemniť a zjednodušiť nákup zákazníkom. Dlhodobým cieľom firmy je komplexné uspokojenie zákazníckych potrieb, poskytovaním poradenských služieb, skvalitnením ponákupného servisu a uplatňovaním osobitného prístupu. S cieľom zabezpečiť trvalé zvyšovanie kvality sa firma v roku 2005 rozhodla pre implementáciu systému manažérstva kvality ISO 9001:2001. V súčasnosti sme držiteľom certifikátu manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2009 pre činnosti: veľkoobchod a maloobchod so stavebným materiálom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien.

Široký
sortiment

Odborné
poradenstvo

Výpočet
spotreby

Náradie
a nástroje

Vykládka
hydr. ramenom

Platba
kartou

Realizácia
stavieb

Doprava

Prevádzky

STAVOMARK, spol. s r.o.

obchodná prevádzka Moldava nad Bodvou
Tehelná 1
045 01 Moldava nad Bodvou