Contact information
+421 48 4722 200
soas@soas.sk
Company information

SOAS a.s. Slovenská obchodná aliancia stavebnín

Kláry Jarunkovej 2,
974 01 Banská Bystrica
lokalita Belveder (nad plážovým kúpaliskom), budova IKM Zapísaná v Obchodnom reg. Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, vložka číslo 740/S

Bankové spojenie: UniCredit Bank, a.s.
IBAN: SK32 1111 0000 0066 2527 2003
IČO: 36621102
DIČ: 2020096496
IČ DPH: SK2020096496