Hydroizolácia proti stekajúcej vode chráni objekt pred zrážkovou vodou, ktorá steká po povrchu a cez priepustnú pôdu sa dostáva do podložia. Steká po povrchu konštrukcií a nevytvára merateľný tlak.
  • 2 návrhy hydroizolácie proti stekajúcej vode.

Návrhy hydroizolácie proti stekajúcej vode:

Hydroizolácia proti stekajúcej vode – extra-odolný systém:

Systém pozostáva z nasledovných materiálov:

  1. Penetračný náter Siplast Primer Speed SBS
  2. Asfaltovaný pás Elastobit GG 40 Speed Profile SBS (1 vrstva) a Asfaltovaný pás FUNDAMENT 4.0 Speed Profile SBS (1 vrstva)

Označenie „Speed Profile“ znamená, že aplikácia pásu je až o 30 % rýchlejšia, a kvalita natavenia je oproti bežným oxidovaným pásom neporovnateľne vyššia. 

Štandardná izolácia proti stekajúcej vode:

Systém pozostáva z nasledovných materiálov:

  1. Penetračný náter Siplast Primer Speed SBS
  2. Asfaltovaný pás Elastobit GG 40 Speed Profile SBS (1 vrstva) a Asfaltovaný pás Elastobit PV 40 Speed Profile SBS (1 vrstva)

Označenie „Speed Profile“ znamená, že aplikácia pásu je až o 30 % rýchlejšia, a kvalita natavenia je oproti bežným oxidovaným pásom neporovnateľne vyššia.