Pre roky 2022-2026 dostalo Slovensko k dispozícii 500 miliónov eur na pomoc pre ľudí pri zatepľovaní a rekonštrukcii rodinných domov. Každý majiteľ rodinného domu staršieho ako 10 rokov môže získať 15-tisíc eur (ak zateplením dosiahne aspoň 30 % úsporu na spotrebe energií) alebo 19-tisíc eur (ak táto úspora presiahne 60 %).  Spoločnosť Isover má v ponuke širokú paletu nielen fasádnych izolantov, ktoré svojou vysokou účinnosťou pomôžu splniť požiadavky na úsporu energií pri obnove rodinných domov – následne splniť požiadavku pre získanie štátnej dotácie Viac informácií v našom článku TU

Stavebné izolácie od spoločnosti Isover

Každý chce mať svoje miestečko, kde je príjemne, ani zima, ani horúco, kde je chránený pred nežiaducim hlukom. S výrobkami od spoločnosti Isover si môžete byť istí, že nech ste kdekoľvek vo svojom dome, nech sa vonku deje čokoľvek, mráz, vysoké teploty, nech okolo vášho domu jazdia autá, lietajú lietadlá, vždy si budete môcť vychutnávať tú správnu atmosféru a chvíle pokoja a pohody, ktoré vám tepelné a zvukové izolácie Isover zabezpečia. V prípade, že zvažujete rekonštrukciu šikmej strechy, nezabudnite na kvalitnú izoláciu. Viac informácií TU

 

Tepelná ochrana

Tepelnoizolačné vlastnosti materiálov sú charakterizované súčiniteľom tepelnej vodivosti λD (W.m-1.K-1). Ten predstavuje schopnosť materiálu viesť teplo. Zo súčiniteľa tepelnej vodivosti sa vypočítava tepelný odpor pre danú hrúbku tepelnej izolácie a výsledný súčiniteľ prestupu tepla konštrukciou UN (W.m-2.K-1). Tepelno-technické vlastnosti stavebných konštrukcií sa riadia podľa požiadaviek uvedených v norme STN 73 0540 -2 (tepelná ochrana budov).

S izoláciou pre ochranu proti hluku

Žijeme v hlučnom svete. Dvadsaťštyri hodín denne sedem dní v týždni sme vystavení hluku, ktorý nechceme, nepotrebujeme alebo z neho nemáme žiadny úžitok. Isover pomáha vytvárať miesta, kde sme v našom dennom živote chránení od nežiaducich účinkov hluku. Správnym návrhom je možné s našimi výrobkami dosiahnuť trvalé a citeľné zlepšenie akustických parametrov jednotlivých konštrukcií. Naše výrobky môžu byť súčasťou viacerých systémov, ktorých výrobcovia uvádzajú konkrétne hodnoty týchto parametrov. Ich minimálne hodnoty sú predpísané normou.

Isover TF PROFI – ​Izolačné dosky z kamennej (čadičovej) vlny

Izolácie pre protipožiarnu ochranu

Výrobky z minerálnej vlny Isover výrazne prispievajú k zvyšovaniu požiarnej odolnosti objektov. Požiarna odolnosť v minútach (napr. priečky či obvodové steny) sa hodnotí vždy ako odolnosť celej skladby (nosné časti, izolácia, opláštenie vrátane kotviacich prvkov a pod.), nikdy sa nehodnotí odolnosť samotnej izolačnej dosky alebo iného samostatného prvku z danej skladby. Samotné izolácie sú hodnotené podľa platných predpisov tzv. reakciou na oheň.

Aké podklady budete potrebovať pre získanie dotácie?

Kompletné informácie o programe nájdete TU. Spoločnosť Isover má na svojej stránke zoznam podkladov, ktoré budete potrebovať. Viac info TU

ISOVER STROPMAX 31 – Izolačné dosky zo sklených vlákien s vynikajúcimi tepelnoizolačnými a akustickými vlastnosťami

V programe KORD si viete otestovať úsporu pri zateplení

Pri obnove domu má každý majiteľ isté preferencie. Niekto chce predovšetkým zatepliť steny domu, iný zase v prvom rade vymeniť staré a netesniace okná a dvere. Úsporu pri zamýšľaných krokoch pri obnove domu si môžete teraz overiť bezplatne v špeciálnom programe KORD. Tento program umožňuje rýchlo zistiť, akú úsporu prinesie zateplenie jednotlivých častí domu. Postup ako používať program KORD nájdete TU

Uživateľské rozhranie programu KORD

Zdroj: www.isover.sk

Vyžiadajte si ponuku cez náš kontaktný formulár.