Sokel, päta múru či podmurovka je najnižšia časť rodinného domu, ktorá prichádza do priameho styku zo zemou a vytvára prechod medzi zemou, základmi domu a konštrukciou. A samozrejme aj z týchto dôvodov naň nemožno zabúdať. V prípade, že je sokel postavený správne, zabraňuje premŕzaniu základov, znižuje tepelné straty, zamedzuje vzniku tepelných mostov a obmedzuje kondenzáciu v miestach, kde dochádza k napájaniu sokla na murivo.
Sokel ochráni dom odspodu a okrem toho podčiarkne celkovú fasádu. Niekedy vidíme, kontrast medzi fasádou a soklom. Je obložený kameňom, mramorom, keramikou či inými druhmi materiálov, no stáva sa, že je takmer totožný ako fasáda domu. O sokloch platí, že sú najviac namáhané a taktiež najviac znečisťované. Viac o izolácii spodnej stavby sa dočítate v článku: Polyform – Izolácia spodnej stavby 

Zateplenie sokla

Ak chceme, aby sokel plnil svoju úlohu správne nemôžeme sa vyhnúť pojmom hydroizolácia, tepelná izolácia a drenáž. Nesprávne odvedená stekajúca dažďová voda po povrchu fasády by mohla zatekať do oblasti sokla a spôsobiť vlhkosť fasády a muriva. Viac o drenáži okolo domu sa dočítate v článku: Ako na drenáž okolo domu aj s postupom 
Pre správnu funkciu sokla je potrebné, aby bol dostatočne zateplený, aby dokázal odolať mrazu a vlhkosti. Zateplenie sokla je teda veľmi dôležité, keďže tepelná izolácia sokla zabráni vzniku tepelných mostov a tým aj nežiadúcemu úniku tepla. Na zateplenie treba myslieť pri novostavbe, ale rovnako aj pri rekonštrukcii starého domu. Betónové časti muriva totiž predstavujú nebezpečné tepelné mosty, ktorým je nutné predchádzať.
Tepelné mosty sú miesta, kde rýchlosť unikania tepla z teplejšieho priestoru do chladnejšieho je mnohonásobne vyššia ako v okolitých častiach. Sú to najčastejšie rohy miestností alebo prerušená tepelná izolácia. Vďaka dobrému zatepleniu sokla sa však môžeme vyhnúť tepelným stratám. Má teda pozitívny vplyv aj na zníženie nákladov na vykurovanie. Tak isto je tu však riziko tvorenia plesní kvôli kondenzovaniu pary v oblasti spojenia základov a fasády. Nielenže to má vplyv na estetiku, ale takisto aj na zdravie. V neposlednom rade sokel spĺňa aj funkciu ochrannú. Je však potrebné zvoliť správnu formu zateplenia.

Ilustračný obrázok. Zdroj: www.vaspo.sk

Správna skladba zateplenia sokla

Tepelnoizolačné obloženie muriva sokla je vystavené mnohým atakom pod aj tesne nad terénom. Ide najmä o zemnú vlhkosť, dažďovú a odstrekujúcu vodu, mechanický tlak a nárazy, pôdnu kyslosť a podobne. Týmto problémom treba predchádzať už pri projekte stavby – vodu stekajúcu z povrchu fasády odviesť do dostatočnej vzdialenosti od objektu, napríklad drenážou pri päte základu. Vlastnosti, ktoré by sokel mal mať sú určite pevnosť, odolnosť voči pôsobeniu vody a mrazu, možnosť mechanického čistenia, dostatočnú tepelnoizolačnú schopnosť a netreba zabudnúť na priaznivé ekonomické riešenie s optimálnym pomerom cena a kvality. Soklová časť sa kotví iba na miestach, na ktorých kotva nemôže poškodiť hydroizoláciu v počte  6 ks/1 m2. V prípade zateplenia sokla s keramickým obkladom sa často používajú výkonné skrutkovacie kotvy s oceľovým tŕňom, ktoré sa aplikujú až cez výstužnú sieťovinu.

Ako povrchová úprava soklu sa najčastejšie používajú soklové dekoratívne omietky z prírodného, prípadne umelého kameniva weberpas marmolit alebo weberpas mozaiková omietka, prípadne weberpas silikon brick. Často sa používa aj keramický obklad, prípadne kameň. V takomto prípade je nevyhnutné uskutočniť, tepelno-technický výpočet (pre dostatočnú izoláciu proti vlhkosti), pretože keramický i kamenný obklad je difúzne uzavretý a v zatepľovacom systéme by tak mohla kondenzovať vysoká vlhkosť, ktorá by mohla viesť k poruchám. Viac sa dozviete na stánkach spoločnosti Weber Saint-Gobain

Ako postupovať pri zateplení sokla

Základom je správny výber materiálu:

  • Základom je vybrať správnu izoláciu. Je dôležité, aby mal materiál vhodnú štruktúru. Nesmie byť príliš hladký, inak na ňom nebude fasádna omietka držať.
  • Potrebné je použiť správnu hrúbku polystyrénu. Hrúbka izolácie však závisí aj od toho, aký úsporný dom staviame. Nízkoenergetické domy majú aj dvakrát hrubšiu izoláciu ako staré, hoci zrekonštruované domy.
  • Zvoliť správny materiál je veľmi dôležité. Odporúčame dosky z extrudovaného polystyrénu Styrodur. Tieto dosky vhodné na zateplenie sokla majú drážky, hladké hrany, sú nenasiakavé, pevné, rýchlo sa aplikujú a čo je dôležité, majú výbornú tepelnú vodivosť.
  • Je potrebné dodržať skladbu zateplenia sokla. Začíname podkladom, pokračujeme lepením izolačných dosiek, nanášame stierku a fasádnu omietku a napokon doplnkovú ochranu proti vode a lištu na soklový profil, na ktorú používame tesniacu pásku alebo pretierateľný pružný tmel. Nezabúdame ani na ochrannú fóliu.

Sokel musí byť veľmi odolný, pretože je neustále vystavovaný záťažovým situáciám. Musí napríklad odolať tečúcej a striekajúcej vode, cestárskej soli, nepriaznivým vplyvom počasia, teplotným výkyvom, vysokým horúčavám i veľkým mrazom. Preto je vhodné sokel aj chrániť, aby si čo najdlhšie plnil svoje funkcie. Používame v prvom rade odolné materiály a dbáme na špecifickú konštrukciu sokla, ktorú dodržiavame naozaj do bodky. Nezáleží na tom, či rekonštruujeme starý dom alebo staviame nový, na sokli si musíme dať záležať. Podrobný návod nájdete TU

Novostavba či rekonštrukcia starého domu

Hrúbka tepelnej izolácie pri zateplení sokla závisí od toho, ako úsporný dom staviate. Izolácia sokla však nie je len o poskytnutí tepelnej izolácie, je to aj ochrana proti vlhkosti, teda hydroizolácia. Pri výstavbe pasívnych domov budú požiadavky iné, ako pri rekonštrukcii starších objektov, pri ktorých sa na zateplenie vonkajších stien používa izolácia s hrúbkou 10 až 15 cm, je vhodné zvoliť zateplenie pre soklovú dosku maximálne o 3 cm tenšiu.
Na izoláciu sokla je ideálne použiť extrudovaný polystyrén napr. značky Styrodur. Používa sa ako vonkajšia izolácia, v miestach styku s pôdou. Keď ho použijeme ako obvodovú izoláciu, môžeme čiastočne znížiť tepelné straty v spodnej časti budovy. Práve na takéto zateplenie má Styrodur dokonalé vlastnosti.

Ako na lepenie Styroduru

tyrodur je materiál vhodný na zateplenie suterénu a na miesta s vysokou vlhkosťou, ako sú napríklad aj pivničné priestory. Je ním možné izolovať aj spodnú stavbu pod podlahou, ale tak isto ho používame na zateplenia sokla.
Ak používame Styrodur na zateplenie časti domu, ktorá sa nachádza pod úrovňou terénu, stačí jednoduché lepenie, pretože ho pritláča tlak zeminy. Ak ho však využívame na tepelnú izoláciu sokla, čo je miesto na dome nad úrovňou terénu, je potrebné Styrodur nielen prilepiť, ale aj správne ukotviť. Bez kotvenia nie je možné soklový polystyrén pevne založiť. Pri kotvení používame lepidlá na báze asfaltu, prípadne iné špeciálne lepidlá, ktoré neobsahujú rozpúšťadlá. Viac informácií na stránkach spoločnosti ISOVER.

Aké lepidlo používať na lepenie

Je možné si vybrať z niekoľkých druhov lepidiel. Najdôležitejší je povrch, ku ktorému sa Styrodur lepí. Pre lepenie na soklové murivo Vám bude stačiť použitie muriva na báze cementu, ktoré je zároveň aj stierková hmota. Pre lepenie na asfaltové hydroizolácie je nutné použiť lepidlá na báze asfaltu. V prípade nasiakavých a poréznych podkladov zo sádrokartónu, prípadne dreva sa používajú disperzné lepidlá. Lepidlá na báze polyuretánu, ktoré sú vhodné takmer na všetky povrchy. Viac o lepdlách sa dozviete TU

Zopár rád na záver

V prvom rade je dôležité si uvedomiť, že aj keď sokel nie vždy vidíme, je nevyhnutný. A keďže patrí medzi najnamáhavejšie časti každej stavby, je dôležité si vybrať na jeho zateplenie správny materiál. Ešte niekoľko rád:

  • Nezabudnite, že zateplenie je síce investícia, ktorá sa môže na prvý pohľad zdať vysoká, ale v skutočnosti sa Vám Váš vklad niekoľkonásobne vráti.
  • Cieľom je zabrániť vzniku tepelných mostov. Preto chceme, aby bol sokel dostatočne odolný. Zateplením jeho odolnosť zvyšujeme. To má samozrejme vplyv na celú stavbu.
  • Najdôležitejšou úlohou sokla je ochrana stavby pred pôdnou vlhkosťou, kyslosťou pôdy, ale aj pred návalmi snehu či dažďa preto sa určite neoplatí na kvalite materiálov šetriť.
  • Najvhodnejším materiálom na zateplenie sokla je extrudovaný polystyrén. Musí byť nenasiakavý, odolný voči mrazu a tlaku a jednoducho udržiavateľný.
  • Okrem kvalitného materiálu je však dôležité dbať aj na správnu realizáciu zateplenia soklov. Toto je totiž časť stavby, na ktorej sa vám naozaj neoplatí šetriť.

Ak potrebujete poradiť s výberom správneho materiálu, alebo ste si nie istí ako postupovať, neváhajte a kontaktujte našich partnerov v rámci celého Slovenska. Zoznam nájdete na našich stránkach  https://www.soas.sk/clenovia-spolocnosti/