Nivelačné hmoty – záruka perfektného výsledku

Potrebujete vyrovnať podlahy v dome alebo byte? Máte kombináciu pôvodných sadrových a cementových poterov a finálna nášľapná vrstva bude kombináciou parkiet a dlažby? Použite samonivelizačnú hmotu na báze anhydritu.

Všade tam, kde je potrebné vyrovnať povrch podlahy, predstavujú samonivelizačné hmoty na anhydritovej báze dobré riešenie. Majú vysokú pevnosť, sú jednoducho spracovateľné, vyznačujú sa veľmi dobrým rozlivom a po vyzretí vytvárajú pevný a ideálne rovný podklad či už na lepenie dlažby, parkiet, kobercov alebo iných podlahových krytín. Sú vhodné aj na podlahy s podlahovým vykurovaním, aj na podlahy, ktoré budú zaťažené kolieskovým nábytkom. Nivelačné hmoty sa používajú nielen pri renovácii na vyrovnanie starej podlahy alebo zjednotenie rôznych výškových úrovní, ale aj v prípade novostavieb na nové potery, keď si podlahová krytina, napríklad veľkoformátová dlažba alebo linoleum, vyžaduje extrémne rovný podklad. Sú vhodné do všetkých obytných priestorov.

 

Tip na produkt MUREXIN:
S Nivelačnou hmotou CA 20 vyrovnáte nerovnosti od 2 do 20 mm. Nivelačná hmota CA 60 rýchlejšie tuhne a vyrovnáte ňou nerovnosti od 2 do 15 mm. Obidve sú určené na ručné aj strojové spracovanie. Ak sú nášľapnou vrstvou parkety, minimálna hrúbka vrstvy je 3 mm.

Obidve samonivelizačné hmoty MUREXIN získali oprávnenie používať označenie EMICODE® EC1 PLUS, ktoré poskytuje spotrebiteľom, spracovateľom i architektom istotu pri výbere výrobkov s minimálnym negatívnym vplyvom na kvalitu vzduchu v interiéri.

 

Penetrácia je dôležitá

Pred použitím anhydritových samonivelizačných hmôt je potrebné podklad ošetriť vhodným penetračným náterom, ktorý nanášame rovnomerne na čistý a pripravený podklad.

Na nasiakavé podklady (cementový, betónový poter alebo anhydritový poter) odporúčame použiť neriedený Hĺbkový základ D7 alebo riedený Špeciálny adhézny mostík DX 9, ktoré sa nanesú napríklad jednoducho valčekom.

Nenasiakavé podklady je potrebné napenetrovať so Superzákladom D4 alebo  neriedeným Špeciálnym adhéznym mostíkom DX 9.

 

Realizácia nivelačnej hmoty

Tekutú nivelačnú hmotu je potrebné naliať, pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku, v požadovanej hrúbke vrstvy na podklad a rovnomerne rozotrieť ozubenou stierkou. Veľkosť zubov by mala byť cca 2x väčšia ako je hrúbka vrstvy. Hneď po roztiahnutí nivelačnú hmotu odvzdušnite ježovým valčekom. Uvoľnia sa tým uzavreté vzduchové bubliny a dosiahne sa rovný a súvislý povrch. Nivelačná hmota je pumpovateľná a môže sa nanášať aj strojne.

Pri viacvrstvovej aplikácii musí byť ďalšia vrstva nivelačnej hmoty naliata hneď ako je predchádzajúca vrstva pochôdzna (cca 1-2 hod.). Pri dlhšej prestávke je potrebné s nalievaním ďalšej vrstvy počkať min. 48 hodín, a na povrchu predchádzajúcej vrstvy zopakovať proces penetrácie.

Nezabudnite, že čerstvú nivelačnú hmotu je nutné chrániť vhodnými opatreniami proti rýchlemu vysúšaniu (pred prievanom či vysokou teplotou) počas celej doby zretia.

 

Spracovateľské tipy MUREXIN:
1/ Podklad pod nivelačné hmoty musí byť suchý, nezamrznutý, nosný, tvarovo stály a bez nečistôt. Preto odporúčame podklad prebrúsiť a následne povysávať.

2/ Všetky zvislé konštrukcie je potrebné v mieste styku s podlahou pred realizáciou samonivelizačnej hmoty opatriť obvodovou dilatačnou páskou.

3/ Dilatačné škáry v podklade sa musia preniesť aj do nivelačnej vrstvy!

4/ Dodržiavajte maximálnu hrúbku vrstvy samonivelizačnej hmoty v jednom pracovnom kroku.