Obľúbená nivelačná hmota MUREXIN

Podlaha v interiéri by mala byť nielen estetická, odolná voči opotrebovaniu, jednoducho udržiavateľná, ale v neposlednom rade rovná. Aby taká naozaj bola, je potrebné, aby ste mali pred kladením nášľapnej vrstvy – kobercov, plávajúcej podlahy, keramickej dlažby alebo lepených drevených podláh – rovný podklad. Pomôžu vám s tým nivelačné hmoty. Ich sortiment je však široký. Podľa akých kritérií si máte vybrať nivelačnú hmotu?

 

3 základné kritéria pri výbere nivelačnej hmoty

Prvou otázkou, ktorú by ste si mali položiť je aká bude nášľapná vrstva podlahy? Pokiaľ to bude plávajúca podlaha, keramická dlažba alebo koberec, úplne vám postačí nivelačná hmota s pevnosťou v tlaku 20 alebo 25 N/mm2 (trieda pevnosti C20 alebo C25 podľa STN EN 13813).  Napríklad cementová Nivelačná hmota ST 25, ktorá je určená na vyrovnanie väčších nerovností, a to až do hrúbky vrstvy 35 mm. Vhodným podkladom sú bežné minerálne podklady, cementové potery a betónové podklady, s obmedzením aj anhydritové podklady. Je vhodná aj na podlahové vykurovanie a na podlahy zaťažené kolieskovým nábytkom. Obsahuje veľmi málo emisií a k jej spracovateľským vlastnostiam patrí dobrý rozliv. Pochôdzna je približne za 1-2 hodiny. Táto nivelačná hmota je, okrem klasického spracovania, aj pumpovateľná a môže sa nanášať strojovo.

 

Pokiaľ však nášľapnou vrstvou budú lepené drevené podlahy alebo epoxidové podlahy, mali by ste sa rozhodnúť pre nivelačné hmoty s vyššou triedou pevnosti (C30 a viac).

Druhým kritériom, ktoré je potrebné brať do úvahy pri výbere nivelačnej hmoty je hrúbka vrstvy ktorú potrebujete a tretím dôležitým kritériom je materiál podkladu, na ktorý idete nivelačnú hmotu aplikovať. V princípe platí, že na cementový podklad sa aplikuje cementová alebo sadrová hmota a na sadrový podklad môžete aplikovať iba sadrové nivelačné hmoty.

Sortiment nivelačných hmôt dopĺňajú výplňové a oprávkové hmoty, ktoré sú určené na vyrovnanie menších či väčších nerovností v podklade. Opäť môžu byť na cementovej alebo anhydritovej báze.

 

 

Realizácia nivelačnej hmoty

Podklad pod nivelačné hmoty musí byť suchý, nezamrznutý, nosný, tvarovo stály a bez nečistôt. Všeobecne platí, že je dobré podklad prebrúsiť a dôkladne povysávať. Pokiaľ sú v podklade väčšie nerovnosti, je potrebné ich vyrovnať výplňovými a oprávkovými hmotami. K príprave podkladu pred realizáciou nivelačnej hmoty patrí oddelenie zvislých konštrukcií obvodovou dilatačnou páskou.

Optimálna teplota na spracovanie nivelačných hmôt je medzi +16-22°C. Minimálna odporúčaná teplota podkladu je +10°C.

Na čistý a pripravený podklad rovnomerne nanášame valčekom v jednej vrstve penetračný náter.

Rozlišujeme či máme podklad nasiakavý alebo nenasiakavý. Po dodržaní predpísanej technologickej prestávky môžeme pristúpiť k samotnej realizácii nivelizačnej stierky. V čistej nádobe s predpísaným množstvom čistej vody zmiešame obsah vreca predpísaným spôsobom. Hmotu nalievame ručme alebo strojovo, pokiaľ možno v jednom pracovnom kroku bez prestávok. Pre rovnomerné roztiahnutie nivelačnej hmoty použijeme raklu s ozubenou vložkou. V rohoch a ťažko prístupných miestach použijeme murárske hladítko. Veľkosť zubov by mala byť cca 2x väčšia ako je hrúbka vrstvy. Hneď po roztiahnutí nivelačnú hmotu odvzdušníme ježovým valčekom. Uvoľníme tým uzavreté vzduchové bubliny na dosiahnutie rovného a súvislého povrchu. Hotovú nivelačnú vrstvu necháme predpísanú dobu vytvrdnúť a chránime ju pred nežiadúcimi účinkami okolitého prostredia, ktoré môžu spôsobiť jej príliš rýchle vysychanie.

 

Text a foto: MUREXIN

murexin.sk

Vyžiadajte si ponuku cez náš kontaktný formulár.