Finišujete s realizáciou alebo rekonštrukciou dlažby a obkladov v interiéri či exteriéri? Dokonca už máte obkladové prvky nalepené? Stačí vybrať škárovaciu maltu, vyškárovať a môžete sa tešiť z kúpeľne, balkónu či terasy snov? Znie to pomerne jednoducho, aby tomu tak naozaj bolo, nepodceňte výber škárovacej malty. Už dávno to totiž nie je len o výbere farebného odtieňa, do hry vstupujú faktory ako šírka škáry, formát obkladu či dlažby, kvalita a druh obkladových prvkov, ale tiež oblasť použitia. Práve od nej sa odvíjajú ďalšie požiadavky na vlastnosti škárovacej malty – odolnosť voči vlhkosti, mrazu, baktériám a plesniam, farebná stálosť, počiatočná pevnosť, nasiakavosť, čas tuhnutia a tvrdnutia, pochôdznosť a podobne. Neoddeliteľnou súčasťou škárovacích mált sú trvalo elastické tmely farebne zladené s odtieňom škárovacej malty, prípadne ďalšie produkty, ktoré sú zárukou estetického a bezpečného riešenia.

Skôr ako začnete škárovať

Nielen kvalitný materiál, ale rovnako správna realizácia sú pre konečný výsledok dôležité. Skôr ako začnete so škárovaním, presvedčte sa, že je lepiaca malta pod obkladom či dlažbou dostatočne vysušená a vytvrdnutá, a prípadné zvyšky zo škár sú odstránené. Škáry musia byť suché, zbavené prachu a nesmú byť znečistené. Aj z obkladových prvkov pred škárovaním odstráňte prípadné nečistoty, mohli by byť príčinou estetických nedokonalostí na výslednej zaškárovanej ploche. Ešte jedno dôležité upozornenie – zhoda farebného odtieňa je zaručená len v rámci jednej výrobnej šarže!

Škárovacia malta od profesionálov

Táto prášková, vode a mrazu odolná, veľmi jemná, pružná Škárovacia malta FM 60 FLEX s výrazným vodoodpudivým efektom, výbornou oteru odolnosťou a s výrazne redukovaným množstvom prachových častí sa vďaka prepracovanej receptúre veľmi ľahko spracováva a vytvára farebne rovnomerné škáry. Je určená na škárovanie keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, jemnej kameniny na podlahách a stenách vo vlhkých priestoroch, na balkónoch, terasách a pod. Je vhodná aj na zaškárovanie povrchov, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.

Vlastnosti Škárovacej malty FM 60 FLEX

• vylepšená receptúra – nižšia nasiakavosť, lepšie pevnostné parametre, mierne zrýchlené tuhnutie a tvrdnutie
• pružná s výrazne vodoodpudivým efektom
• vysoko oteru odolná so zníženou prašnosťou
• ekologická s veľmi nízkymi emisiami (EMICODE® EC1 Plus)
• pre šírku škáry od 0,5-7 mm
• ľahko spracovateľná
• 27 farebných odtieňov
• dostupná v 2, 4 a 25 kg balení

Realizácia škárovania

Škárovacia malta homogénnej konzistencii sa nanáša do škár gumenou stierkou, a to diagonálne na smer škáry. Škáry musia byť vyplnené maltou v celom priereze. Po ich naplnení je potrebné prebytočnú maltu z povrchu dlažby odstrániť a škárovaciu maltu nechať určitý čas zavädnúť. Čas zavädnutia závisí od typu škárovačky a klimatických podmienok. Po dostatočnom zavädnutí škárovacej malty sa povrch obkladu či dlažby umyje navlhčenou mäkkou špongiou, ktorú je potrebné dôkladne vyžmýkať, čím sa zabráni vzniku mlák z čistiacej vody na povrchu škár. So špongiou sa netreba zbytočne vracať na to isté miesto, radšej nech povlak opäť zavädne a po uschnutí sa opätovne vlhkou špongiou odstráni cementový film z povrchu dlažby. Prípadné jemné cementové závoje po zaschnutí škárovacej malty sa odstránia suchou handrou. Po zaškárovaní je potrebné chrániť povrch pred mechanickým zaťažením (chôdzou) 24 hodín.

Po škárovaní je na rade tmelenie

Po vytvrdnutí škárovacej malty sa vytmelia všetky dilatačné, pracovné škáry a škáry medzi obkladovými prvkami a styčnými konštrukciami pružným tmelom. Vhodný je napríklad Sanitárny silikón SIL 60. Je to jednozložkový, vodotesný, silikónový tmel s 20 % trvalou rozťažnosťou, vhodný na použitie v interiéri aj exteriéri. Je UV a poveternostným vplyvom odolný, antibakteriálny a protiplesňový. Vhodným náradím je ručná alebo tlaková aplikačná pištoľ na tmely. Podľa požadovanej šírky škáry sa odreže aplikačný nástavec a tmel sa rovnomerne a bez bublín vytláča do škáry.
Na finálne vyhladenie tmelu sa môže použiť Uhladzovací postrek UG 1. Je to tekutina pripravená na okamžité použitie, ktorá je určená na vyhladzovanie a vyrovnávanie čerstvých pružných tmelov na báze silikónov, polyuretánov, aj na báze MS polymérov. Má schopnosť meniť povrchové napätie tmelov tak, aby sa dali ľahko tvarovať a vyhladiť. Uhladzovací postrek sa môže použiť v interiéri aj exteriéri. Nie je ale vhodný na uhladenie akrylových tmelov na báze vodných disperzií, ani pri škárovaní epoxidovou škárovacou maltou.

Široký sortiment materiálov MUREXIN na realizáciu obkladov a dlažieb ponúka optimálne zladené produkty, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy. Nájdete tu široký výber škárovacích mált na škárovanie prírodného kameňa, betónovej dlažby, jemnej kameniny, keramických obkladov a dlažieb, mozaiky, a to na použitie v interiéri aj exteriéri. Ich správne použitie garantuje dokonalý výsledok s funkčnými a estetickými škárami. Okrem škárovacích mált tu majstri obkladači nájdu kvalitné produkty na prípravu podkladu vrátane hydroizolácie, lepiace malty, ako aj tmely a bohaté príslušenstvo, ktoré pozostáva z rôznych ukončovacích líšt a profilov, ako aj produktov na čistenie a ošetrovanie rôznych druhov povrchov.

Zdroj: www.murexin.sk

Vyžiadajte si ponuku cez náš kontaktný formulár.