Zdroj: www.doerken.com/sk

Žiadna časť domu nie je tak vystavená vetru a počasiu ako strecha. Napriek tomu, majitelia často podceňujú potrebu komplexnej rekonštrukcie. Ak budete strechu rekonštruovať efektívne a budete dbať na optimálnu tepelnú izoláciu a kvalitnú realizáciu, môžete znížiť náklady na vykurovanie a energie a tiež získať dotácie na energetickú obnovu z programu Obnov dom. V neposlednom rade strecha v perfektnom stave zvyšuje hodnotu nehnuteľnosti. Viac o možnosti získania dotácie v článku: https://www.soas.sk/plan-obnovy-dotacia-na-obnovu-domu/

Kedy treba strechu rekonštruovať

Existujú náznaky, kedy je potrebné starú strechu obnoviť alebo zrekonštruovať. Ak sa napríklad zvyšuje frekvencia poškodení, napríklad v dôsledku pravidelne polámaných alebo chýbajúcich škridiel, mali by sa prijať opatrenia, aby sa predišlo poškodeniu nižšie položených vrstiev.

Rekonštrukcia strechy môže mať samozrejme zmysel aj vtedy, ak nedôjde k priamemu poškodeniu strechy. V mnohých budovách je napríklad dobrá energetická renovácia doplnením a/alebo obnovou tepelnej izolácie, aby sa znížila spotreba energie. Vďaka takto ušetreným nákladom na vykurovanie, je možné náklady na rekonštrukciu po určitom čase amortizovať.

Najčastejšími znakmi, že strechu je treba rekonštruovať sú:

● optické poškodenie strechy (polámané, alebo chýbajúce škridly, poškodený plech, atď.),
● veľké energetické straty – vysoké náklady na vykurovanie
● prehrievanie podkrovia v letných mesiacoch
● prejavy vlhkosti v streche ktoré sú spôsobené:
● zatekaním dažďa, alebo snehu do strechy
● tepelnými mostami – chýbajúca tepelná izolácia
● nesprávne zvolenou, alebo zle zrealizovanou parozábranou

Pri rekonštrukcii strechy určite vyhľadajte pomoc odborníkov a samozrejme nezabudnite na kvalitné materiály. Spoločnosť DÖRKEN okrem štandardných sanačných riešení ponúka personalizované poradenstvo pre individuálny návrh vašej strešnej konštrukcie.

DELTA®-systémové riešenie pre rekonštrukciu strechy

Pre dodatočné zateplenie ponúka DELTA® od spoločnosti DÖRKEN početné systémové riešenia, či už ako nadkrokvové zateplenie, alebo v kombinácii nadkrokvové zateplenie s medzikrokvovým zateplením – vždy energeticky optimálne prispôsobené individuálnym požiadavkám a potrebám investora. Výhoda týchto systémových riešení: Rekonštrukčné práce je možné vykonávať zvonku – bez zásahu do prerobeného obytného priestoru.

Energeticky úsporné nadkrokvové zateplenie s veľmi dobrými tepelnoizolačnými hodnotami pre konštrukcie šikmých striech. Špeciálne vyvinutá, kašírovaná difúzne otvorená podstrešná fólia má mimoriadne protišmykový povrch. Izolačné dosky DELTA®-MAXX POLAR sú dostupné v troch rôznych variantoch a ponúkajú energeticky perspektívne riešenie pre všetky účely v nových aj starých budovách.

Tepelnoizolačné dosky DELTA®-MAXX POLAR sa kladú v radoch rovnobežných s odkvapom minimálne po vonkajšiu hranu venca steny / fasádneho zateplenia. Okraj pero / drážka po celom obvode zaisťuje bezproblémovú a nízkoodpadovú pokládku bez slabých miest.

Zdroj: www.doerken.com/sk

Výhody
Vysoká odolnosť proti starnutiu
Tepelnoizolačné dosky DELTA®-MAXX POLAR sú vysoko odolné voči starnutiu. Stavitelia tak môžu dlhodobo profitovať z nízkych nákladov na vykurovanie – bez dodatočných nákladov na údržbu a opravy.
30 ročná záruka na kašírovanú podstrešnú fóliu
Spoločnosť DÖRKEN garantuje, že podstrešná membrána nadkrokvového systému zateplenia šikmej strechy DELTA®-MAXX POLAR si pri odbornom spracovaní zachová svoju funkciu 30 rokov.(odolnosť proti prenikaniu vody: trieda W1). V prípade vzniku problému počas tejto doby, spoločnosť DÖRKEN garantuje výmenu materiálu a prevezmeme na seba náklady na inštaláciu a odstránenie.
Zvuková izolácia
Pomocou inteligentných strešných konštrukcií je možné dosiahnuť alebo dokonca prekročiť hodnoty zvukovej izolácie požadované DIN 4109 a STN 73 0532. Pre majiteľa budovy sa tak dá dosiahnuť dostatočná nepriezvučnosť proti vonkajšiemu hluku a proti prenosu zvuku medzi oddelenými obytnými priestormi.
Zachovanie interiéru
Pri kombinácii nadkrokvového a medzikrokvového zateplenia môže byť zachovaní kompletný interiérový priestor podkrovia aj pri dodržiavaní prísnej hodnoty tepelného odporu podľa normy STN 73 0540-2 a investori tak nemusia kvôli izolácii stratiť žiadny obytný priestor.
Časovo úsporná a bezpečná pokládka
Tepelnoizolačné panely majú obzvlášť robustný, nekĺzavý povrch pre časovo a nákladovo úspornú inštaláciu a bezpečnosť pri pokládke. Spracovanie vám uľahčia aj integrované samolepiace okraje.

Rekonštrukcia strechy s kombináciou zateplenia medzi krokvami (príp. pod krokvami) a nad krokvami

Pri rekonštrukcii strechy s existujúcim zateplením medzi krokvami (prípadne tiež pod krokvami) je potrebné posúdiť stav zabudovanej parozábrany a tepelnej izolácie. Pri systémovom riešení DELTA® je možná realizácia zo strany exteriéru aj bez zásahu do interiéru.

V tomto prípade je nutné použitie parobrzdy so zabudovaným „vlhkostným senzorom“ DELTA®-NOVAFLEXX, a to obalením krokiev. Predtým sa priestor pod krokvami vyplní tepelnou izoláciou (pokiaľ skladba obsahuje podkrokvové zateplenie). Následne sa priestor medzi krokvami vyplní tepelnou izoláciou a prekryje ďalšou vrstvou tepelnoizolačných dosiek DELTA®-MAXX POLAR ktorých hrúbka je závislá od hrúbky zateplenia medzi a pod krokvami. Pre konkrétne riešenie je potrebné kontaktovať technicko – obchodných poradcov spoločnosti DÖRKEN.

Zdroj: www.doerken.com/sk

Rekonštrukcia strechy zo strany exteriéru pomocou parobrzdy DELTA®-PVG PLUS

V tomto prípade sa strecha demontuje až po vnútorný obklad. Po odstránení pôvodnej tepelnej izolácie a pôvodnej parozábrany sa medzi krokvy aplikuje nová vrstva tepelnej izolácie (prípadne ešte izolácia pod krokvy) a následne na krokvy aplikuje parobrzda DELTA®-PVG PLUS. Na fóliu DELTA®-PVG PLUS sa priamo pokladajú tepelno – izolačné dosky DELTA®-MAXX POLAR, hrúbka a typ dosiek DELTA®-MAXX POLAR sa určuje podľa hrúbky medzikrokvového a podkrokvového zateplenia. Pre konkrétne riešenie kontaktujte našich technicko – obchodných poradcov.
Výhody tohto systému sú výrazne nižšia prácnosť pri aplikácii parozábrany a tiež, že fólia DELTA®-PVG PLUS funguje v tomto prípade ako dočasné zastrešenie – takže sa minimalizuje riziko zatečenie počas rekonštrukcie strechy.

Zdroj: www.doerken.com/sk

Použitie systémov DELTA®

DELTA®-MAXX POLAR ponúka správnu izoláciu pre každý druh aplikácie:

DELTA®-MAXX POLAR AL pre šikmé strechy s izoláciou nad krokvami
Tepelno – izolačné dosky s obojstrannou hliníkovou fóliou a vrchnou protišmykovou poistnou hydroizoláciou
DELTA®-MAXX POLAR MV pre šikmé strechy s izoláciou medzi krokvami a nad krokvami
Tepelno – izolačné dosky s obojstranným minerálnym flísom a vrchnou protišmykovou poistnou hydroizoláciou
DELTA®-MAXX POLAR SP pre rekonštrukcie šikmých striech s izoláciou medzi krokvami a nad krokvami. Tenké tepelno – izolačné dosky s obojstrannou vrstvou z minerálneho flísu a vrchnou protišmykovou poistnou hydroizoláciou. Vďaka nízkej hrúbke sa výborne hodí pri rekonštrukciách, kde sa hrúbky strešných konštrukcií nesmú výrazne zvyšovať.

Viac informáciíí v brožúre.

Systém DELTA®-MAXX POLAR je riešenie šité na mieru pre rekonštrukciu strechy so zameraním na detail. Pomocou riešení od spoločnosti DÖRKEN je možné nie len splniť normové požiadavky a požiadavky na dotáciu pre energetickú obnovu z programu Obnov dom, ale pri dôslednom spracovaní našich materiálov aj zabezpečiť dlhodobo funkčnú a energeticky efektívnu strechu. Nechajte sa presvedčiť sami!

Zdroj: https://www.doerken.com/sk

Vyžiadajte si ponuku cez náš kontaktný formulár.