Ak sa nechcete vzdať starej drevenej podlahy, je tu možnosť zvoliť cestu samonivelizačnej hmoty. Tú môžete na tento typ podlahy vyliať aj bez jej demontáže, no má to svoje pravidlá. Staršie typy drevených podláh musia byť dostatočne pripojené k spodnej konštrukcii. Presvedčte sa, či nie sú dosky uvoľnené. To zistíte aj obyčajným prejdením sa po nich, kedy občas počuť vŕzganie, prípadne pocítite pruženie. V takom prípade ich priskrutkujte alebo inak pevne spojte s podkladom. Ak naďalej ostanú trhliny alebo škáry, vyplňte ich vhodným materiálom, ideálne akrylátovým tmelom (napríklad webercolor Poly). Ďalším krokom je celoplošné prebrúsenie podlahy pomocou brúsky. Potom je už podlaha pripravená na nanesenie samonivelačnej hmoty. Nezabudnite ale na penetráciu podkladu materiálom weber spojovací mostík s obsahom kremičitého piesku, prípadne epoxidovou penetráciou webersys epox podklad so zásypom kremičitého piesku na podklady so zbytkom laku, lepidla a pod.

Čo je nivelizácia podlahy

Podstatou tejto činnosti je dosiahnuť kvalitné realizovanie podlahy. Snažíme sa ňou o vyrovnanie podkladovej vrstvy do roviny. Využitie nájde pri mnohých typoch podláh ako napríklad kamenné a terazzové podlahy, drevotrieskové dosky, drevené podlahy, staré krytiny, betón, cementové povrchy či anhydritové potery. Ešte pred prácou si musíte zadovážiť nivelizačnú stierku. Pozor ale na jej kvalitu, ktorá môže výrazne ovplyvniť výsledok práce. Vždy musí zodpovedať charakteru podkladu.
Výhodou nivelizačných hmôt je jednoduchá aplikácia, čomu vďačia rozlivovým vlastnostiam. Treba si ale uvedomiť, že ich nepovažujeme za konečné povrchové úpravy. Sú nanášané v rôznych hrúbkach (najčastejšie od dvoch do tridsiatich milimetrov). Využiť ich môžeme aj pri teplovodnom podlahovom kúrení. Medzi hlavné výhody nivelizácie zaraďujeme:
● Ochráni podklad pred negatívnym vplyvom lepidiel či tmelov, teda hlavne pred vlhkosťou. To platí pri magnéziovom a anhydritovom podklade
● Pri lepidlách pomáha efektívnejšiemu nanášaniu lepidla
● Dokáže eliminovať prenikanie vzduchových bublín, ktoré zvyknú stúpať z podkladu
● Ide o skvelé spevnenie podkladu, pri ktorom dosiahneme aj zlepšenie priľnavosti ostatných vrstiev
● Naviaže jemné povrchové nečistoty
● Obmedzí rýchle nasiaknutie zámesovej vody do podkladov

Odhadovaná cena nivelizácie a materiálov

Cena nivelizácie sa odvíja aj od materiálovej bázy. Tá môže byť cementová alebo sadrová. Pri sadrovej nivelizácii je v prípade produktov z portfólia Weber, ktoré ponúka SOAS, hrúbka vrstvy od 2 do 30 mm – ide konkrétne o produkt webernivelit S. Pri cementových môže byť 2-12 mm pri základnej a najpredávanejšej samonivelizačnej hmote webernivelit, 2-30 pri výrobkoch weberfloor 4150weberfloor 4160, 4-15 mm v prípade výrobku weberfloor 4610, ktorý slúži zároveň ako finálna povrchová úprava, či 2-50 mm pri weberfloor 4320, čo je špeciálna hmota s vláknami určená na vyrovnávanie podkladov z dreva, sadrovláknitých dosiek a pod.. V niektorých prípadoch produktu máte k dispozícii aj elektrické vykurovanie rohože zabudované v samonivelizačnej hmote – vždy je ale potrebné riadiť sa primárne technickým listom zvoleného produktu. Celková cena aplikácie a samotných samonivelačných hmôt na m2 sa vždy odvíja od konkrétneho zvoleného produktu a celkovej finálnej hĺbky aplikácie.

Ako vybrať nivelačnú hmotu

Najdôležitejším kritériom pri výbere nivelačnej hmoty je materiál podkladu. Tu vám pomôže úplne banálne pravidlo. Nivelačný materiál a podlaha by mali mať rovnakú alebo čo najviac podobnú štruktúru. Veľmi častou hmotou sú tie na báze cementu. Využitie nájdu pri vyrovnávaní stabilnejšej podkladovej vrstvy, akou je napríklad betón alebo cementový poter. Môže vytvoriť podkladové vrstvy pod konečnými povrchovými úpravami, teda ak máte doma plávajúce či nalepené drevené podlahy alebo často využívané koberce a PVC).
V tomto prípade (aj pri podkladoch z cementového poteru) môžete zvoliť samonivelačné hmoty na báze síranu vápenatého. Pri starších súdržných prebrúsených podkladoch si pomôžte vhodným penetračným náterom. Zabudnite na ne ale pri vyrovnávaní OSB a drevotrieskových dosiek či iných drevených podkladov. Problém však nenastane pri v našich končinách väčšine dostupných druhov podlahovej krytiny (koberec, plávajúca podlaha, linoleum, PVC).
Nejde však len o samotný podklad a jeho charakter. Veľký vplyv na výber hmoty má aj nášľapná vrstva podlahy, ktorú tu budete využívať. Pri ich kombinácii rátajte so zvýšením výšky podlahy. Existujúce nerovnosti sa vyrovnávajú na základe toho, či pôvodnú nášľapnú vrstvu chcete ponechať alebo sa jej zbaviť. Dbajte aj na hrúbku nových vrstiev, to sa týka najmä v priestoroch medzi dvoma miestnosťami.

Postup na vyrovnanie podlahy pomocou samonivelizačnej hmoty

Ako sme už spomenuli, na túto prácu si zaobstarajte samonivelizačnú stierku, ktorá slúži ešte pred kladením podláh na konečné vyrovnanie. Svoju úlohu zohrajú aj pri dostatočnej prídržnosti k podkladu. Vyhnete sa tak vzniku pnutia, ktoré pri prechode do podkladu alebo krytiny môžu priniesť nepríjemné poškodenia.
Pozor na správny výber stierky. Z potrebného náradia myslíte aj na nádobu na miešanie či miešadlo schopné pracovať s nízkymi otáčkami, oceľové hladidlo, murársku lyžicu, ježkový a penový valček, priemyselný či podobný typ vysávača a brúsky na podlahu. Správne pripraviť treba aj podklad, ktorý v každom prípade musí byť suchý, bez trhlín, vyčistený, drsný a dostatočne vyzretý. Nesúdržný podklad vyfrézujte alebo otryskujte. Veľmi pomôže jeho ošetrenie penetračnými nátermi. Väčšie nerovnosti zahlaďte. Nasleduje obvodová dilatácia podlahy a príprava nivelačnej hmoty. Pokyny nájdete na technickom liste stierky.
● Nalejte vybranú samonivelačnú hmotu rovnomerne na napenetrovanú a vopred dostatočne predpripravenú podlahu.
● Pomocou nerezovej podlahárskej stierky roztiahnite hmotu po celej ploche.
● Tŕňovým valčekom odvzdušnite samonivelačnú stierku. Tá bude následne pripravená na ďalšie úpravy.

Ako dlho schne nivelačná hmota

Charakter nivelizačnej hmoty v tomto smere najviac závisí na zvolenom konkrétnom produkte. Veľký vplyv majú aj okolité podmienky ako teplota v miestnosti či vlhkosť. Všetky dôležité informácie o jednotlivých hmotách sa dočítate v technických listoch jednotlivých materiálov.

Rady a Tipy

● Pri miešaní nivelizačnej stierky je veľmi dôležitá aj teplota. Tá by sa mala pohybovať okolo 20 stupňov Celzia. Celý proces trvá 20 – 30 minút. Ak teplota klesne pod 16 stupňov, doba procesu môže byť dlhšia, pri vyšších teplotách nižšia.
● Pri vyrovnávaní vyšších plôch zabudnite na dlhé prestávky. Riskujete tak nedostatočné previazanie zámesov pred ich tuhnutím. Ak príde k zatuhnutiu, už ich nerieďte vodou.
● Ak zrealizujete naliatie nivelizačnej stierky, dbajte na to, aby táto vrstva nebola vystavená mrazom alebo kontaktu s priamym slnkom.

Materiál pre nivelizáciu Vašej podlahy si môžete zakúpiť priamo od našich partnerských stavebnín.