Slovenská obchodná aliancia stavebnín

Viac ako 80 aktívnych členov

Vážení partneri,

Firma SOAS a.s. (Slovenská obchodná aliancia stavebnín) vznikla v roku 2003  ako prirodzený proces vo vývoji na trhu so stavebným materiálom. Myšlienka založiť spoločnosť, ktorá by zefektívnila nákup stavebných materiálov dozrievala niekoľko rokov. Alianciu tvoria stavebniny, ktoré sú na trhu viac ako 25 rokov a majú bohaté skúsenosti v oblasti predaja stavebných materiálov.

Od začiatku pôsobenia na trhu, sa SOAS a.s. dynamicky rozvíja. Aliancia má 80 predajných miest a dlhodobým cieľom je pokryť všetky regióny Slovenska.

V súčasnosti máme 66 dodávateľov. Dodávateľov si aliancia vyberá na základe analýzy jednotlivých komodít a podľa vývoja na trhu. Prioritou v stratégii SOAS-u je, aby sa v sezóne dostatočne pokryl dopyt a neboli problémy s dodávkou tovaru. Aj z tohto dôvodu má aliancia na jednotlivé komodity viacerých dodávateľov.

V roku 2006 sme začali na Slovenský trh distribuovať výrobky v privátnom balení SOAS. V súčasnosti sa môžete stretnúť s logom SOAS a. s. na dvadsaťosem výrobkoch od firiem Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.,  divízia Weber Terranova, Polyform s.r.o., Den Braven SK s.r.o., Murexin s.r.o., PULZ Myjava a.s. ako aj MASTER PLAST s.r.o.. Hlavným dôvodom na uvedenie výrobkov pod značkou našej firmy je podpora značky SOAS, a tým aj posilnenie sily aliancie na trhu.

Z hľadiska počtu predajných miest je SOAS a.s. najväčší distribútor stavebného materiálu na Slovensku. Obchodní partneri oceňujú najmä nákupný servis a marketingovú podporu, ktorú im aliancia zabezpečuje. Každý z obchodných partnerov počas pôsobenia v SOASe neustále rastie a rozvíja sa. Členstvo v aliancii im prináša novú dimenziu rozvoja a dlhodobej prosperity. Tlak konkurencie v oblasti predaja stavebného materiálu neustále rastie a SOAS a.s. je pre mnohých zárukou prosperity aj v budúcnosti.

Ciele aliancie

Cieľom spoločnosti je zjednodušenie a zefektívnenie činností spojených s nákupom stavebných materiálov za účelom zvýšenia efektivity a zabezpečenia trvalej prosperity členov. SOAS a.s. pre svojich členov zabezpečuje

Spoločný
nákup

Výhodné
obchodné
podmienky

Spoločnú
marketingovú
politiku

Zvyšovanie
odbornosti

Ochranu
obchodných
záujmov

História aliancie

Vznik aliance a etablovanie na trhu 2003 - 2004

10 členov, 37 predajných miest

Vstup do ZOSS a ZSPS 2005

9 členov, 35 predajných miest

Rozvoj aliancie 2006 - 2008

16 členov, 46 predajných miest

Presťahovanie spoločnosti 2009

16 členov, 46 predajných miest

Rozvoj aliancie 2010

17 členov, 47 predajných miest

Noví členovia - spoločnosť TINEA,s.r.o. a
STAVOMARK, spol. s r.o. 2011

19 členov, 49 predajných miest

Noví členovia - spoločnosť DYNAMIK TRADING, s.r.o.,
PROFISTAV, spol. s r.o. a TRIPA, s.r.o. 2012

21 členov, 52 predajných miest

Noví členovia - spoločnosť CPP trade, a.s. a
Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 2013

23 členov, 56 predajných miest

Nový člen - spoločnosť AB-stavebniny s.r.o. 2014

24 členov, 57 predajných miest

Nový člen - spoločnosť VLADAP Plus, s.r.o 2016

25 členov, 58 predajných miest

Nový člen - spoločnosť PARAPETROL a.s. 2017

26 členov, 66 predajných miest

Noví členovia - spoločnosť BenátCentrum, spol. s r.o.,
RAVEN a.s. a LG Bau-Trade, s.r.o. 2018

29 členov, 72predajných miest

Nový člen - spoločnosť STAVEBNINY BOYSI s.r.o.
2019

30 členov, 73 predajných miest

Nový člen - spoločnosť SESTAV stavebniny, s.r.o. 2020

31 členov, 76 predajných miest

Nový člen - spoločnosť TRIBE kom. spol. 2021

32 členov, 79 predajných miest

Nový člen - spoločnosť PS STAVEBNINY, s.r.o.
2022

33 členov, 80 predajných miest

Nový člen - spoločnosť MP Stavebniny, s. r. o. 2023

34 členov, 79 predajných miest

Členovia spoločnosti

Náš stavebný sortiment distribujeme prostredníctvom našich členov