S PCI Multiputz zatieranými omietkami so zrnitosťou 1,5 mm dosiahnete až o 20% nižšiu spotrebu .

Jedinečná receptúra na trhu ktorá obsahuje :

  • tri typy výstužných vlákien
  • upravené triedené kamenivo
  • fotoaktívne zložky a špeciálne aditíva

Spotreba : ručná aplikácia 2 -2,1kg/m2 ; striekanie  cca. 1,8 kg /m2

Pre viac informácií kliknite na obrázok