PCI Barraseal® Turbo – prináša úplne nový štandard hydroizolačných stierok

Bežné riešenie hydroizolácií pod úrovňou terénu a ich napojení na nadzemnú soklovú časť odolnú proti vode so sebou prináša celý rad problémov. Dochádza tu ku kombinácii bitúmenových (asfaltových) hydroizolácií pre podzemnú časť a  minerálnych hydroizolácií pre nadzemnú časť. Napojenie medzi týmito dvoma systémami je kritickým miestom, kde dochádza pravidelne k defektom z dôvodu problematického naviazania minerálnych materiálov ako sú omietky, lepidlá atď. na bitúmenové (asfaltové) hydroizolácie.

Práve tento kritický detail rieši hydroizolačná dvojzložková reaktívna stierka PCI Barraseal® Turbo. Táto revolučná reaktívna stierka kombinuje výhody veľmi pružných bitúmenových hrubovrstvových hydroizolácií s rýchlosťou a jednoduchosťou použitia minerálnych hydroizolačných stierok. Ide o reaktívnu hydroizoláciu bez obsahu bitúmenu a rozpúšťadla, ktorá je určená na rýchlu a spoľahlivú hydroizoláciu základov, muriva pod úrovňou terénu, soklov, betónových prefabrikátov atď. Výborne sa uplatňuje i ako vodorovná izolácia pod murivom, prípadne aj ako hydroizolácia na balkónoch a terasách.

Vďaka unikátnym vlastnostiam sa ide o veľmi univerzálny materiál, ktorý umožňuje pomocou jediného produktu ľahko izolovať väčšinu stavebných konštrukcií a detailov celého domu. Použitie je možné ako pri novostavbách, tak i pri rekonštrukciách, pretože sa vyznačuje vysokou odolnosťou proti nebezpečným soliam ako napr. síranom, dusičnanom, chloridom, ktoré sa často vyskytujú v murive pri rekonštrukciách.

 

Vlastnosti hydroizolačnej stierky PCI Barraseal® Turbo:

 • reaktívna dvojzložková pružná hydroizolačná stierka na steny pivníc, základov a betónových stavebných dielcov proti zemnej vlhkosti, vzlínajúcej priesakovej vode a tlakovej vode až do výšky 10 m vodného stĺpca
 • jednoduchá a spoľahlivá hydroizolácia zložitých detailov ako sú prestupy inštalácií a napojenia na ďalšie konštrukcie
 • spoľahlivý bezšvový systém; lepené a natavované spoje sú najčastejšou príčinou porúch pásových hydroizolácií
 • neprepúšťa radón – vysoká ochrana zdravia
 • hydroizolácia soklov, balkónov a terás, horizontálna hydroizolácia pod steny
 • aj pod drevené a kompozitné terasové dosky resp. dlažby na terčoch – súčasť certifikovaného balkónového systému PCI Pecitherm® Turbo
 • vysoká prídržnosť k všetkým minerálnym aj asfaltovým podkladom
 • preklenuje trhliny > 2 mm, vhodná na trhliny preklenujúcu hydroizoláciu starých poškodených hydroizolácií pivníc
 • odolná proti UV žiareniu, posypovým soliam a chloridom zo zasolených podkladov
 • dobrá priľnavosť – vhodná na minerálne a bitúmenové podklady, aj ako spojovací mostík
 • na lepenie ochranných, drenážnych a tepelnoizolačných dosiek (EPS, XPS, perimeter)
 • odolná proti dažďu po cca 4 hodinách

Spoločnosť PCI ponúka nielen špičkové materiály na ochranu vášho objektu pred vlhkosťou, ale aj komplexný servis pre maximálnu projekčnú a realizačnú istotu,  počínajúc profesionálnou podporou v podobe návrhov jednotlivých detailov, až po osobné poradenstvo pri realizácii stavieb. Všetky materiály sú certifikované v súlade s požiadavkami platnej legislatívy a sú následne poskladané do funkčných a odskúšaných systémov. Na zhotovenie projektov a následné vykonanie prác poskytujú systémy PCI maximálnu jednoduchosť a bezpečnosť.

Pavol Gašinec, PCI product manager / Master Builders Solutions Slovakia spol. s r.o., Žilina

Vyžiadajte si ponuku cez náš kontaktný formulár.