Šikmá strecha sa v našich zemepisných šírkach teší veľkej obľube. Jej veľkou výhodou je lepšie stekanie dažďovej vody, vyššia odolnosť voči poveternostným podmienkam, či iným nástrahám počasia. V zimnom období strecha chráni dom nielen pred nepriaznivým počasím, ale zabraňuje aj úniku tepla z interiéru. Dôkladná tepelná izolácia je preto absolútne nevyhnutná. Medzi najpoužívanejšie typy izolácie šikmej strechy je takzvané zateplenia zdola, a teda šikmú strechu izolujeme v mieste medzi a pod krokvami. Šetriť na tomto mieste sa vám určite neoplatí, pretože pri nezaizolovanom podkroví môže dochádzať až 30% strate energii.

V poslednom období sa do popredia dostáva práve prístup k životnému prostrediu vzhľadom na skutočnosť, že sa nároky na ochranu životného prostredia stále sprísňujú. Z toho vyplýva aj zvýšenie požiadaviek na kvalitu stavieb. Je preto nutné už na začiatku vyberať čo najkvalitnejšie materiály. Práve preto spoločnosť Knaufinsulation prišla na trh s minerálnu izoláciou s Ecose technológiou, ktorej kvalitu bezpečnosť potvrdili certifikátmi EUROFINS GOLD a RED LIST FREE.

Podrobný postup izolácie šikmej strechy je znázornený vo videu nižšie.

Aby vám dlhé roky šikmá strecha spoľahlivo slúžila, je potrebné vyhnúť sa niekoľkým chybám.

1. Nešetrite na hrúbke izolácie
Dobrá strecha musí mať okrem kvalitnej krytiny aj dôkladnú tepelnú izoláciu s vhodnými fóliami a páskami. Za posledné roky sa zmenili nielen klimatické podmienky spôsobujúce prehrievanie podkroví, ale aj pohľad Slovákov na uspokojivý tepelný komfort. Donedávna sa strechy bežne izolovali len medzi krokvami, dnes sú potrebné minimálne 2 vrstvy tepelnej izolácie v celkovej hrúbke najmenej 30 cm. Pre šikmú strechu sú vhodné pružné materiály, akými sú produkty z minerálnej vlny, ktoré sa výborne prispôsobujú nerovnostiam v strešnej konštrukcii. Pri ukladaní treba dbať na to, aby nevznikli medzery medzi izoláciou a krokvami, ktoré by následne vytvorili tepelné mosty. Ak vám záleží na dobrej klíme v interiéri, môžete využiť ekologickú izoláciu s technológiou Ecose vyrobenú z prírodných materiálov bez formaldehydu, fenolov a umelých farbív.

2. Zabezpečte vzduchotesnosť strechy výberom správnej fólie
Izolácia zo strany interiéru musí byť prekrytá parotesnou zábranou. Práve nesprávne zabudovanie parozábranovej fólie do konštrukcie býva častým nedostatkom pri zatepľovaní. Keď je parozábrana narušená na viac ako 5 % plochy, vpúšťa do strechy príliš veľa vlhkosti a prestáva byť účinnou. Neodporúča sa nahrádzanie parozábran lacnými stavebnými fóliami, ktoré spôsobujú degradáciu funkčnosti zateplenia.

3. Nevpustite vlhkosť do vnútra strechy
Pre strechu je vlhkosť nebezpečná, jej preniknutiu treba zabrániť vhodnými a kvalitnými fóliami a účinným tesnením vo forme pások a tmelov. Na napojenie parozábranovej fólie na murivo sa používajú tesniace pásiky po celom obvode šikmej strechy aj na vzájomných stykoch. Používajú sa na to špeciálne lepiace pásky, na ktorých sa neoplatí šetriť. Tie s vyššou cenou majú vyššiu kvalitu a lepšiu lepivosť, nekvalitné parozábrany a doplnky prepustia do strechy vlhkosť a po pár rokoch izolácia postupne stráca svoje vlastnosti a vlhkosť z dlhodobého hľadiska degraduje aj drevený krov.

Zdroj: www.knaufinsulation.sk

Kompletný materiál potrebný pre zateplenie strechy je možné zakúpiť priamo od našich partnerských stavebnín.

Vyžiadajte si ponuku cez náš kontaktný formulár.