VLHKOSŤ, PLESNE, PROBLÉMY: AKO TO VYRIEŠIŤ?

Staršie, ale aj nové stavby často trpia v dôsledku vlhnutia stien. Príčin tohto problému môže byť niekoľko. Na sanáciu muriva však stačí jediné systémové riešenie – SikaMur.

Kým steny starších budov vlhnú zvyčajne pre nevhodne urobenú alebo žiadnu hydroizoláciu, v pivniciach môže byť problémom vysoká hladina spodnej

vody, prúdenie spodnej vody alebo voda unikajúca z odkvapových rúr či z vodovodného alebo kanalizačného potrubia. Vzlínajúca vlhkosť je však problém aj pri novostavbách. Stačí, aby boli zateplené nesprávnym spôsobom alebo v nevhodnom ročnom období a o tri roky už na stenách „kvitnú“ neželané mikroorganizmy a ohrozená je stavba aj zdravie ľudí, ktorí sa v nej zdržiavajú. Veď dôsledkom vlhkých stien je tvorba plesní, ale aj poškodzovanie muriva, jeho pukanie, praskanie, opadávanie omietky.

Krok prvý: Odhalenie príčiny

Sanácia vlhkého muriva sa začína odhalením a odstránením príčiny. Steny treba postupne vysušiť, čomu pomáha dobré vetranie. Až potom môžete začať s opravou. Oplatí sa myslieť na to, že o životnosti sanačného systému rozhoduje hrúbka sanačnej omietky.

Krok druhý: Dôkladné čistenie

Pri oprave navlhnutého muriva začíname dôkladným odstránením poškodenej omietky až na murivo. Odstrániť treba aj maltu zo škár medzi tehlami, ktorá sa v dôsledku vlhkosti rozpadá. Stále pritom vetrajte a vysúšajte. Pred samotnou sanáciou čo najlepšie očistite murivo aj od prachu a iných nečistôt.

Krok tretí: Škáry a „liečenie“

Chemickú bariéru proti vzlínajúcej vlhkosti vytvorí SikaMur InjectoCream, ktorý sa pomocou pištole ľahko aplikuje do muriva. V murive môže byť vysoký obsah síranov ako dôsledok ukladania solí z vlhkosti. Takto postihnuté murivo ošetrite náterom a potom sanačným prednástrekom s krytím 70 až 100 %. Škáry v murive treba vyplniť omietkou, vhodná je napríklad omietka SikaMur Dry.

Krok štvrtý: Sanačná omietka

Omietka SikaMur Dry sa dá použiť v interiéri aj v exteriéri. Na sanáciu vlhkých stien je vhodná preto, lebo pomáha odparovaniu nahromadenej vlhkosti, zadržiava soli vo vnútri omietky a odstraňuje plesne. Omietku zahlaďte. Pôjde to jednoducho, pretože SikaMur Dry má dobré elastické vlastnosti a ľahko sa prispôsobí aj tradičnej murovanej konštrukcii. Potom nechajte omietku vyzrieť.

Krok piaty: Štuková omietka

Je čas naniesť štukovú sanačnú omietku. Vyberte si takú, ktorá má veľký objem pórov na uskladnenie solí, je vysoko priedušná, čo podporuje odparovanie vlhkosti, a má vysokú schopnosť difúzie. Tieto vlastnosti má omietka SikaMur Finish bez obsahu cementu.

Krok šiesty: Finálny náter

Ak sa na omietku rozhodnete aplikovať farebný náter, dôležité je, aby bol paropriepustný. Na správnu a hlavne efektívnu sanáciu vlhkých stien alebo fasády je kľúčové použitie vhodných sanačných materiálov, ktoré umožňujú stenám „dýchať“ a zároveň podporujú odparovanie vlhkosti. Sanačný systém SikaMur je efektívny a ekonomicky výhodný, pretože bol vytvorený špeciálne na trvalú obnovu vlhkých a soľou poškodených stien.

 

Text a Foto : Sika Slovensko

PREDAJCOVIA – zisti viac