SOAS Baukleber

Lepiaci tmel na obklady a dlažby C1T

Mrazuvzdorné cementové lepidlo so zníženým sklzom na obklady a dlažby so štandardnou prídržnosťou. Cementové lepidlo je určené na lepenie nasiakavých obkladov a dlažieb z keramiky, mozaikovej keramiky a kameniny do rozmeru 300 mm x 300 mm na nasiakavé a nenasiakavé podklady. Vhodné podklady sú: betón, murivo, tradičné omietky. Lepidlo nie je vhodné do prostredia s väčším mechanickým zaťažením a na lepenie na povrchy z dreva, kovov, plastov. Môže byť použité do exteriéru aj interiéru.

Technické parametre

Balenie 25 kg
Orientačná spotreba zámesovej vody: približne 5,5 litra / 25 kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: do 20 minút
Reakcia na oheň: trieda A1 fl
Uvoľňovanie nebezpečných látok: viď KBÚ
Začiatočná prídržnosť – ťahom: ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote: ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť - ťahom po ponorení do vody: ≥ 0,5 N/mm2
Prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania: ≥ 0,5 N/mm2
Sklz: ≥ 0,5 N/mm2
Doba zavädnutia: prídržnosť – ťahom: ≥ 0,5 N/mm2 najmenej po 20 minútach

Podobné produkty