SOAS Fasáda

Lepiaca a výstužná malta

Malta určená na lepenie a stierkovanie tepelnej izolácie na báze polystyrénu (EPS) a minerálnej vlny (MW). Použitie na lepenie izolačných materiálov v interiéri a exteriéri. V kombinácií s vhodným typom sklovláknitej mriežky na vytváranie základnej vrstvy na lícnej strane tepelnoizolačných materiálov pod finálnu omietku.

Technické parametre

Balenie 25 kg
Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1400 – 1600 kg/m3
Orientačná spotreba zámesovej vody: približne 6,0 litra / 25 kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: do 60 minút
Paropriepustnosť: max. 0,5 m
Prídržnosť k podkladu - malty k betónu po 28 dňoch min. 0,25 N/mm2
Prídržnosť k podkladu - malty k betónu po 28 dňoch a po ponorení min. na 2 dni do vody a po 2 hodinách sušenia min. 0,08 N/mm2
Prídržnosť k podkladu - malty k betónu po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 7 dňoch sušenia min. 0,25 N/mm2
Nasiakavosť: po 24 hod. max. 0,5 kg/m2
Prídržnosť k tepelnej izolácii - malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch min. 0,08 N/mm2
Prídržnosť k tepelnej izolácii - malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 2 hodinách sušenia min. 0,03 N/mm2
Prídržnosť k tepelnej izolácii - malty k penovému polystyrénu po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 7 dňoch sušenia min. 0,08 N/mm2
Prídržnosť k tepelnej izolácii - malty k minerálnej vlne po 28 dňoch min. 0,08 N/mm2

Podobné produkty