SOAS Flex

Flexibilný tmel na obklady a dlažby C2TE

Mrazuvzdorné cementové lepidlo so zníženým sklzom a predĺženou dobou zavädnutia na obklady a dlažby. Cementové lepidlo je určené na lepenie obkladov a dlažieb z keramiky, mozaikovej keramiky, kameniny a gresu na nasiakavé a nenasiakavé podklady v interiéroch a exteriéroch. Používa sa aj na plochy, ktoré sú väčších rozmerov (balkón, terasa) a na vodné podlahové vykurovanie.Vhodné podklady sú: betón, murivo, tradičné omietky.

Technické parametre

Balenie 25 kg
Orientačná spotreba zámesovej vody: približne 6,5 litra / 25 kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: do 30 minút
Reakcia na oheň: trieda A1 fl
Uvoľňovanie nebezpečných látok: viď KBÚ
Vysoká začiatočná prídržnosť – ťahom: ≥ 1,0 N/mm2
Vysoká prídržnosť - ťahom po uložení pri vyššej teplote: ≥ 1,0 N/mm2
Vysoká prídržnosť - ťahom po ponorení do vody: ≥ 1,0 N/mm2
Vysoká prídržnosť - ťahom po cykloch zmrazovania – rozmrazovania: ≥ 1,0 N/mm2
Sklz: ≤ 0,5 mm
Predĺžená doba zavädnutia: prídržnosť – ťahom: ≥ 0,5 N/mm2 najmenej po 30 minútach

Podobné produkty