SOAS Grobputz

Jadrová omietka ručná 4 mm

Suchá vápennocementová omietková zmes určená na zhotovenie jadrovej omietky ručným spracovaním do interiéru aj exteriéru. SOAS Grobputz je určená na omietanie stien v interiéri a exteriéri. Omietku je možné aplikovať vo viacerých vrstvách.Vhodná na omietanie stien zhotovených z pálených tehál, tvárnic, betónu, prírodného kameňa. Ideálna na vyrovnanie povrchu a zhotovenie vhodného podkladu pod štukové stierky prípadne iné povrchové úpravy.

Technické parametre

Balenie 25 kg
Farba: sivá
Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1350 - 1550 kg/m3
Orientačná spotreba zámesovej vody: približne 4,2 litra/25kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: do 60 minút
Maximálna veľkosť zrna kameniva: 4 mm
Pevnosť v tlaku: CS II
Prídržnosť: ≥0,15 N/mm2
Porušenie: FP: A/B
Kapilárna nasiakavosť vody: W0
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ = 20
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota): 0,82 W/(m.K)
Reakcia na oheň: A1

Podobné produkty