SOAS Jadrová omietka

Jednovrstvová vápenno-cementová omietka

Suchá omietková zmes určená na zhotovenie jadrovej omietky pre strojové a ručné spracovanie do interiéru. SOAS jadrová omietka je určená na strojové alebo ručné omietanie stien v interiéri v hrúbkach od 10 mm do 25 mm v jednom kroku. Vhodná na omietanie stien zhotovených z pálených tehál, tvárnic, betónu, prírodného kameňa. Ideálna na zhotovenie omietky v jednej vrstve s vytvorením vhodného povrchu pod interiérové nátery prípadne vytvorenie podkladu pod štukové omietky a iné povrchové úpravy.

Technické parametre

Balenie 25 kg
Farba: sivá
Orientačná spotreba zámesovej vody: približne 6,0 – 6,5 litra/25kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: do 60 minút
Maximálna veľkosť zrna kameniva: 1 mm
Pevnosť v tlaku: CS II
Prídržnosť: ≥0,15 N/mm2
Porušenie: FP: A/B
Kapilárna nasiakavosť vody: W0
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ = 20
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota): 0,45 W/(m.K)
Reakcia na oheň: A1

Podobné produkty