SOAS Lepiaca pena

Jednozložkové viacúčelové PUR lepidlo

Lepidlo vyvinuté na lepenie a fixáciu obkladových a konštrukčných stavebných dosiek napr. Light- Board a podobných systémov, obkladových ľahčených materiálov z polystyrénu, tvrdých PUR dosiek, ale i sadrokartónu, cementovláknitých dosiek a i. v systéme suchej výstavby. Ideálne na lepenie expandovaného a extrudovaného polystyrénu, polyuretánu a ľahčených murovacích materiálov – ľahčené betóny, pórobetóny (Ytong, Porfix, Sipotex a i.) dutinové tehly, drevo a porézny kameň.

 

Vlastnosti:

• Rýchlo vytvrdzujúce, rozmerovo stabilné
• Výborná priľnavosť na betón, murivo, omietku, drevo, polystyrén, nemäkčené PVC atď.
• Rovnomerná štruktúra
• Výborná tepelná a zvuková izolácia

 

Použitie:

– Murované jadrá bytových domov
– Zvukové medzibytové priečky a i.
– Stavby záhradnej architektúry – ploty, altánky ale aj náročnejšie aplikácie
– Lepenie ľahkých konštrukcií z dutých tehál, betónových a pórobetónových tvaroviek
– Lepenie sadrokartónových a cementovláknitých dosiek
– Lepenie ľahkých izolačných materiálov na široké spektrum podkladov

 

Technické parametre

Balenie Dóza 750 ml
Farba žltá
Základ polyuretán (4,4 difenylmetandiisokyanát)
Tepelná odolnosť -40/ +90 °C po vytvrdnutí
Teplota dózy na aplikáciu nad +5 °C, optimálna +10 až 20 °C
Aplikačná teplota +5 / +35 °C , teplota vzduchu aj podkladu
Doba vytvorenia nelepivej vrstvy 8 – 12 min,, v závislosti na teplote a rel. vlhkosti
Rezateľnosť 40 - 50 min., pri pri 23°C / 55% rel. vlhkosti
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,035 W/m.K
Faktor difúzneho odporu μ cca 28
Prídržnosť k betónu ~ 0,10 MPa k suchému betónu bez penetrácie,
~ 0,15 MPa vopred napenetrovaný betón riadne suchý
Trieda reakcie na oheň - B3 DIN 4102-1
Skladovateľnosť 18 mesiacov, dolu dnom !!!! Pri teplotách od +5°C do +25°C
Šírka lepidla pri nanesení 30 - 40 mm
Výdatnosť dózy 4 -5 m2 pri ø 4 cm (nerovný podklad – tehlové steny bez omietok napr. plná tehla, brizolitové omietky)
5 - 7 m2 pri ø 3 cm (rovný podklad – omietnutá stena, presné tvarovky Porotherm, Thermobirk, Heluz, Citherm apod. murované pomocou tenkovrstvej malty, rovnako tak pórobetóny a penosilikátové tvárnice)

Podobné produkty