SOAS Murovacia malta

Maltová zmes 5MPa

Suchá maltová zmes na murovanie, pre ručné spracovanie do exteriéru aj interiéru. Použitie na murovanie bežných nebrúsených murovacích prvkov okrem pórobetónových tvárnic, sklenených tvárnic a sadrových prvkov).

Technické parametre

Balenie 25 kg
Farba: sivá
Orientačná spotreba zámesovej vody: 1450 – 1650 kg/m3
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: do 60 minút
Maximálna veľkosť zrna kameniva: 4 mm
Obsah chloridov: max. 0,1 % hm.
Pevnosť v tlaku: M5
Začiatočná pevnosť v šmyku: min. 0,15 N/mm2
Prídržnosť v ťahu za ohybu: NPD
Absorbcia vody: 0,8 kg/min2.m-0,5
Priepustnosť vodných pár: po 24 hod. max. 0,5 kg/m2
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ 5/15
Tepelná vodivosť λ10,dry (tabuľková hodnota): 0,8 W(m.K)
Trvanlivosť: NPD
Reakcia na oheň: A1

Podobné produkty