SOAS Ochranný náter Optimal

Koncentrovaný prípravok na chemickú ochranu dreva proti biotickým škodcom

Koncentrovaný prípravok na chemickú ochranu dreva proti biotickým škodcom. Je určený pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva a lignocelulozových materiálov pred napadnutím drevokazným hmyzom, drevokaznými hubami triedy Basidiomycetes a drevosfarbujucími hubami a plesňami v interiéroch ( v triedach použitia 1 a 2 podľa EN 335). Taktiež je určený na preventívnu povrchovú ochranu proti prerastaniu drevokaznými hubami suchej hniloby, menovite drevomorka domáca (Serpula lacrymans) z muriva na drevo. Konkrétne sa najčastejšie používa pre impregnáciu dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a tiež k ochrane muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami. Prípravok je odolný proti vymývaniu.
Typové označenie prípravku podľa STN 49 0600-1 je Iv, P, B, 2.

Technické parametre

Farba Zelená
Balenie Fľaša 1 kg, bandaska 5 kg
Základ Kvartérne amonné soli (KAS) tebuconazol, propiconazol, IPBC, fenoxycarb, cypermethrin
Konzistencia kvapalina
Hustota 1,02 g/ml
Tepelný rozsah použitia +5 / +40 °C (pre povrchovú impregnáciu, príprava podľa STN 490615)
Vlhkosť dreva < 20 % (doporučená)
Vlhkosť dreva < 30 % (maximálna)
Skladovateľnosť 36 mesiacov (V originálnom neotvorenom obale, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplotách od +5°C do +25°C)

Podobné produkty