SOAS Ochranný náter Profi

Koncentrovaný prípravok na chemickú ochranu dreva proti biotickým škodcom

Koncentrovaný prípravok na chemickú ochranu dreva proti biotickým škodcom. Je určený pre dlhodobú preventívnu ochranu dreva a lignocelulózových materiálov pred napadnutím drevokazným hmyzom (napr. tesárik krovový, červotoč a termiti), drevokaznými hubami triedy Basidiomycetes a drevosfarbujúcimi hubami a plesňami v interiéroch (v triedach použitia 1 a 2) a v exteriéroch (v triedach použitia 3). Taktiež je určený na preventívnu povrchovú ochranu muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami, menovite drevomorka domáca (Serpula lacrymans). Konkrétne sa najčastejšie používa pre impregnáciu dreva v interiéroch (napr. strešné konštrukcie, podlahy) a v exteriéroch bez priameho a trvalého kontaktu so zemou (napr. strešné podbitia, drevené stavby, ploty) a taktiež k ochrane muriva a omietok proti prerastaniu drevokaznými hubami. Prípravok je odolný proti vymývaniu. Typové označenie prípravku podľa STN 490600-1 je Iv, P, B, W 1, 2, 3, S.

Technické parametre

Farba Zelená, hnedá
Balenie Fľaša 1 kg, Bandaska 5 kg a 25 kg
Základ kvartérne aminové soli (KAS), tebuconazol, propiconazol, IPBC, fenoxycarb, cypermethrin
Konzistencia kvapalina
Hustota 1,02 g/ml (pri 20°C)
Výluhovatelnosť pri vystavení poveternosti sa nevylúhuje
Tepelný rozsah použití +5 / +40 °C (pre povrchovú impregnáciu, príprava podľa STN 490615)
Vlhkosť dreva < 20 % (doporučená)
Vlhkosť dreva < 30 % (maximálna)
Skladovateľnosť 24 mesiacov (V originálnom neotvorenom obale, oddelene od potravín, nápojov a krmív, pri teplotách od +5°C do +25°C)

Podobné produkty