SOAS Pištoľová pena

Jednozložková, špeciálna izolačná a konštrukčná pena na báze vlhkom vytvrdzujúceho polyuretánu

Jednozložková, polotvrdá montážna a konštrukčná pena na báze vlhkom vytvrdzujúceho polyuretánu. Špeciálne vyvinutá za účelom maximálnej výťažnosti. Bez obsahu freónov.

Rýchlo vytvrdzujúca.

Vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným podkladom – betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, plasty atď.

Vysoká plniaca schopnosť.

Rovnomerná štruktúra.

Dobrá tepelná a zvuková izolácia.

Zvýšená priľnavosť na tvrdené PVC.

Technické parametre

Farba Žltá
Balenie Dóza 750 ml
Základ polyuretán (4,4 difenylmetandiisokyanát)
Hustota 20 - 30 kg/m3 (ISO 7390)
Tepelná odolnosť -40/ +90 °C (po vytvrdnutiu)
Teplota dózy na aplikáciu nad +5 °C (optimálna +10 až +20)
Aplikačná teplota +5 / +35 °C (teplota vzduchu aj podkladu)
Doba vytvorenia nelepivej vrstvy 8 – 12 min. (v závislosti na teplote a rel. vlhkosti)
Rezateľnosť 40 - 50 min. (pri 23°C / 55% rel. vlhkosti)
Výdatnosť 50 – 55 litre (pri 23°C / 55% rel. vlhkosti)
Vytvrdnutie 2-24 hod. (podľa teploty, vlhkosti a hrúbky vrstvy)
Izolačná hodnota 30-35 mW/m.K
Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ 0,0335 W/mK (STN 72 7012-2)
Absorpcia hluku 62 dB
Prídržnosť k polystyrénu >0,1 MPa (porušenie v EPS 70F)
Odolnosť voči UV žiareniu Nie (nutnosť povrchovo upraviť – omietka, lišty, náter)
Reakcia na oheň F (klasifikácia podľa STN EN 13 501-1)
Skladovateľnosť 18 mesiacov (dolu dnom!!! Pri teplotách od +5°C do +25°C)
Minimálna šírka škáry 4 mm
Maximálna šírka škáry 40 mm (pri väčšom rozmere škáry je nutné vypĺňať škáry vo dvoch a viac vrstvách, podľa potreby)

Podobné produkty