SOAS Poro

Murovacia malta na tenkovrstvové lepenie presných tvárnic

Murovacia malta je určená na tenkovrstvové lepenie pórobetónových tvárnic a brúsených tehál. Pre ručné spracovanie do exteriéru aj interiéru.

Technické parametre

Balenie 25 kg
Farba: sivá
Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1400 – 1600 kg/m3
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: do 60 minút
Maximálna veľkosť zrna kameniva: 2 mm
Obsah chloridov: max. 0,1 % hm.
Pevnosť v tlaku: M5 (min. 5 N/mm2)
Pevnosť v šmyku(tabuľková hodnota): min. 0,30 N/mm2
Prídržnosť: ≥ 0,15 N/mm2
Čas na úpravu: 15 minút
Priepustnosť vodných pár (tabuľková hodnota): μ 5/20 (faktor difúzneho odporu)
Tepelná vodivosť λ10,dry mat (tabuľková hodnota): 0,45 W(m.K)
Trvanlivosť: 15 zmrazovacích cyklov podľa STN 72 2452
Reakcia na oheň: A1

Podobné produkty