SOAS Sklotextilná mriežka 145 g/m2

Sklotextilná mriežka pre vonkajší zatepľovací systém ETICS

Sklotextilná mriežka zo sklených vlákien odolná voči alkáliám (ETICS-THR) určená na povrch vonkajších fasádnych zatepľovacích systémov. Pri povrchu z dosiek EPS alebo z minerálnej vlny musí byť sklotextilná mriežka inštalovaná nasl.: Sklotextilna mriežka sa vtláča do armovacej vrstvy vo zvislých pásoch od vrchu dole. Jednotlivé kusy mriežky sa kladú s presahom 100 mm. Povrch musí byť vyhladený tak, aby bola sklotextilná mriežka uprostred armovacej vrstvy v prípade EPS a vo vonkajšej tretine v prípade minerálnej vlny.

Technické parametre

Dĺžka 50 m (±1 %)
Šírka 100 cm (±1 %)
Rozmer ôk (5,9 × 4,4) ±0,5 mm
Rozmer otvoru ôk (4,7 × 4,0) ±0,5 mm
Presnosť tkania vyhovuje
Potiahnutá hmotnosť 145 g/m2 (±5 %)
Hrúbka 0,48 (±0,02) mm
Trieda reakcie na oheň NPD
Obsah organických látok 18% (±4 %)
Priemerné spaľovacie teplo 6,53 MJ/kg; 0,95 MJ/m2
Priemerná pevnosť v ťahu (pozdĺž/priečne -v smere osnovy/útku) 1750 N/5cm / 1900 N/5cm
Predĺženie (pozdĺž/priečne -v smere osnovy/útku) < 4,5 % / < 4,5 %
Priemerná pevnosť v ťahu po starnutí (pozdĺž/priečne -v smere osnovy/útku) > 1000 N/5cm / > 1000 N/5cmmin 50% / min 50%
Predĺženie po starnutí (pozdĺž/priečne -v smere osnovy/útku) < 3,5 % / < 3,5 %

Podobné produkty