SOAS Tekutá lepenka

Dvojzložkový, trvale pružný hydroizolačný náter

Dvojzložkový, trvale pružný hydroizolačný náter, na báze disperzie a zmesi modifikovaných prísad s cementom. Po vytvrdnutí vytvára hydroizolačnú membránu. Vhodný na izoláciu objektov s nízkym radónovým indexom.

Vysoká priľnavosť k stavebným materiálom.

Na vodorovné aj zvislé plochy.

Vysoko flexibilná.

Prvotriedna vodotesnosť.

Po vytvrdnutí trvale pružná, mrazuvzdorná.

Odolná chlórovanej vode.

Odoláva tlakovej vode.

Interiér, exteriér.

Technické parametre

Farba Zložka A - tekutá, mliečne biela; Zložka B - sypká šedá
Balenie Vedro 7kg, 14kg a 21kg
Základ – zložka A disperzná kvapalná zložka s aditívami
Základ – zložka B zmes modifikovaných prísad s cementom
Merná hmotnosť sypkej zložky B 1440 kg/m3
Tepelná odolnosť pri preprave 5 °C (pri preprave nesmie zmrznúť)
Aplikačná teplota +10 / +30 °C
Tepelná odolnosť -20 / +70 °C
Spracovateľnosť 2 hod. (po namiešaní pri 20 °C a 55 % rel. vlhk.)
Začiatočná prídržnosť- ťahom ≥0,5 MPa (STN EN 14891 A6.2)
Prídržnosť- ťahom po kontakte s vodou ≥0,5 MPa (STN EN 14891 A6.3 alebo A6.4)
Prídržnosť - ťahom po tepelnom pôsobení ≥0,5 MPa (STN EN 14891 A6.5)
Začiatočná prídržnosť betónu ≥0,5 MPa
Prídržnosť ťahom po cyklickom zmrazovaní - rozmrazovaní ≥0,5 MPa (STN EN 14891 A6.6)
Prídržnosť – ťahom po ponorení do vápennej vody ≥0,5 MPa (STN EN 14891 A6.9)
Prídržnosť na OSB dosky ≥0,5 MPa (interný test firmy)
Prídržnosť- ťahom po kontakte s chlórovanou vodou ≥0,5 MPa (STN EN 14891 A6.7 alebo A6.8)
Doba vytvrdzovania 12 hod. na murivo, 24 hod. pod obklady a dlažbu (po namiešaní pri 20°C a 55% relatívnej vlhkosti)
Skladovateľnosť 12 mesiacov (pri teplotách od 10°C do 25°C)
Približná spotreba na 1 m2 1,5 kg (2 nátery pre stekajúcu vodu)
Približná spotreba na 1 m2 2,0 – 3,0 kg (3-4 nátery pre tlakovú vodu)

Podobné produkty