SOAS Vnútorný štuk

Vnútorná štuková omietka

Suchá omietková zmes určená na zhotovenie štukovej omietky ručným spracovaním v interiéroch. SOAS vnútorný štuk je určený na zhotovenie finálnej omietky so štukovým vzhľadom v interiéri. Vhodná je tiež na omietanie stien ošetrených jadrovými omietkami.

Technické parametre

Farba: sivá
Sypná hmotnosť suchej zmesi: 1050 - 1250 kg/m3
Orientačná spotreba zámesovej vody: približne 6,0 – 6,5 litra/25kg
Čas pre spracovanie čerstvej zmesi po rozmiešaní s vodou: do 60 minút
Maximálna veľkosť zrna kameniva: 0,8 mm
Pevnosť v tlaku: CS I
Prídržnosť: ≥0,06 N/mm2
Spôsob porušenia: FP: A/B
Kapilárna nasiakavosť vody: W0
Koeficient difúzie vodnej pary (tabuľková hodnota): μ = 20
Reakcia na oheň: A1

Podobné produkty