Rozšírenie privátnej rady SOAS o nové výrobky:

SOAS Extra flex (C2TE S1) 25kg
SOAS Poro 25kg