Akcia DELTA®-DPC 500

Zábrana proti vzlínajúcej vhlkosti a protiradónová bariéra DELTA®-DPC 500
Bez potreby penetrovania a natavovania – úspora oproti asfaltovému pásu až 41%! 

Akcia od 21.3. – 8.5.2022 vo vybraných stavebninách v aliancii SOAS :

STAVIVÁ-Garaj, s.r.o. , Banská Bystrica

GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Tvrdošín

GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Námestovo

GARBIAR Stavebniny s.r.o. , Dolný Kubín

L and L TRADING spol. s r.o. , Košice

STAVOSPOL, spol. s r.o. , Turzovka

STAVOSPOL, spol. s r.o. , Čadca

STAVEBNINY BOYSI s.r.o. , Torysa

BenátCentrum, spol. s r.o. , Zlaté Moravce

 

 

Zábrana proti vzlínajúcej vlhkosti

DELTA®-DPC 500 je zábrana proti vzlínajúcej vlhkosti použiteľná pre murované stavby, ako aj drevostavby. Je použiteľná pod múrmi / stenami drevostavby, ako aj v ploche. Spájanie spojov a detailov prebieha jednoducho pomocou tmelu DELTA®-THAN.

Chráni stavbu, ako aj obvodové múry pred vzlínajúcou vlhkosťou a tým dodáva celej stavbe dlhodobú funkčnosť. Jej aplikácia prebieha oproti ťažkým asfaltovým pásom bez penetrovania a natavovania ohňom. Vďaka týmto vlastnostiam dokáže byť úspora oproti bežným lepenkovým pásom až 41% (materiál + práca)! Okrem týchto vlastností funguje aj ako protiradónová bariéra.

Argumenty, ktoré Vás presvedčia:

  • Trvalo odolná voči vlhkosti a prehnitiu. Murivo / stena drevostavby sú od základovej dosky bezpečne chránené
  • Vysoká flexibilita zabezpečuje bezproblémovú pokládku aj v mieste rohov
  • Optimálne spracovateľná aj pri nízkych teplotách, žiadne trhliny a praskanie ako pri asfaltových pásoch
  • Profilácia na oboch stranách materiálu zamedzuje „šmyku“ muriva a zabezpečuje pevné spojenie s maltou
  • Plošná hmotnosť 460 g/m2 zjednodušuje manipuláciu a zrýchľuje pokládku niekoľkonásobne oproti ťažkým asfaltovým pásom
  • Odskúšaná kvalita pomocou stavebného atestu TBU Greven (Nemecko) pre použitie ako vodorovná hydroizolácia pod stenami
  • Ideálna pri tesárskych konštrukciách na oddelenie pomúrnice od betónového venca – šírka 30 cm
  • Certifikát súčiniteľa difuzie radónu pre riešenia protiradónových opatrení

Použitie :

Vodorovná deliaca vrstva brániaca vzlínaniu vlhkosti.

Pri murovaných stavbách sa DELTA®-DPC 500 ukladá v mieste pod murivo do jednej vrstvy malty, ktorá by mala byť v takej hrúbke aby vytvorila vodorovnú ložnú plochu bez nerovností. DELTA®-DPC 500 sa pevne vtlačí do maltového lôžka. V napojeniach sa pásy ukladajú s presahom min. 10 cm a navzájom sa zlepia lepidlom DELTA®-THAN. Následne, pred finalizáciou podlahy sa aplikuje DELTA®-DPC 500 v ploche ktorá sa s existujúcimi pásmi pod vystavanými obvodovými múrmi a stenami navzájom preloží min. 10 cm a zlepí lepidlom DELTA®-THAN. Tým sa zabezpečí v celej ploche optimálna ochrana proti vlhkosti. (Použiteľné v ploche len pri stavbách nad úrovňou terénu) Pri drevostavbách sa DELTA®-DPC 500 najskôr pokladá pod obvodovými stenami a priečkami. Pred dokončením podlahy nasleduje pokládka DELTA®-DPC 500 v ploche. Jednotlivé presahy pásov sa preložia min. 10 cm a všetky presahy sa navzájom zlepia lepidlom DELTA®-THAN.

Porovnanie nákladov na izolovanie základovej dosky 100 m2